Kategorie

Alternatywa w finansowaniu działalności

Jacek Folga
inforCMS
Kredyty bankowe, emisja obligacji korporacyjnych, weksle, sekurytyzacja, leasing, faktoring, reverse factoring, czy forfaiting – to najczęstsze formy finansowania bieżącej działalności firm. Jedne są popularne, inne mniej. Wszystkie mają swoją cenę.

Firmy pozyskują środki finansowe różnymi kanałami. Nie zawsze jednak najważniejszą sprawą jest koszt pieniądza i wymogi formalne. Bywa, że istotniejsze jest bezpieczeństwo obrotu i wiarygodność w oczach kontrahentów.

Kierunek bank

Reklama

Najczęściej źródłem finansowania przedsiębiorstwa są krótkoterminowe kredyty bankowe, które mają uzupełnić własne środki obrotowe przedsiębiorstwa. Z tych pieniędzy jest finansowana bieżąca działalność firmy, na przykład zakup surowców lub/i materiałów. Kredyty krótkoterminowe mają szanse dostać tylko te przedsiębiorstwa, które są zdolne do terminowego regulowania rat wraz z odsetkami. Dodatkowo banki żądają zabezpieczenia, dlatego otrzymują je tylko te firmy, które spełnią konkretne wymagania.

Do dyspozycji firm są też kredyty pod zastaw zapasów lub należności. Bank lub instytucja finansowa przyjmuje zabezpieczenie w formie zastawu należności lub zastawu na zapasach materiałów/ towarów/surowców albo wyrobów gotowych, a następnie przyznaje finansowanie. Chcąc ograniczyć ryzyko, bank przyjmuje pod zastaw tylko należności od wiarygodnych dłużników. Z kolei zapasy muszą mieć wysoką wartość handlową i być odnawialne.

Rysunek 1: Działanie reverse faktoringu

Źródło: Opracowanie własne autora

Metody mniej tradycyjne

Reklama

Alternatywną formą finansowania jest sekurytyzacja, czyli emisja dłużnych papierów wartościowych pod zastaw wierzytelności, którymi zazwyczaj są wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych, pożyczek na zakupy ratalne, należności z tytułu umów leasingowych. W ten sposób możliwa staje się zamiana wierzytelności na gotówkę. Zaletą sekurytyzacji jest fakt, że stanowi ona dla firmy inicjatora źródło finansowania pozabilansowego, co oznacza, że nie pogarsza wskaźników zadłużenia, czyli nie powoduje wzrostu kosztów pozyskiwania środków finansowych ze źródeł obcych.

Alternatywnymi źródłami finansowania są też krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane w formie obligacji lub weksla. To również tanie i elastyczne źródło finansowania, które polega na wykupie skryptów dłużnych w określonym terminie w przyszłości, według podanej na nich wartości nominalnej.

Z kolei faktoring należności polega na wykupie nieprzeterminowanych należności firmy z tytułu dostaw towarów lub usług. Przedsiębiorstwo, które udziela swoim klientom kredytu kupieckiego, może otrzymać pieniądze od instytucji świadczącej taką usługę wcześniej, niż wynika to z terminów zapłaty na fakturach.

Faktoring po modyfikacjach

Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na bardziej złożone instrumenty finansowania działalności doprowadziło do modyfikacji tradycyjnego faktoringu. Instytucje finansowe wprowadziły rozwiązanie w postaci reverse factoring, czyli faktoringu odwrotnego. Tu umowa podpisywana jest z dłużnikiem, a nie ze sprzedawcą. Jest to rozwiązanie kierowane do firm, które mają zbyt krótkie terminy płatności za dostawy. W przypadku zapotrzebowania na kapitał obrotowy mogą się one ubiegać o tego typu elastyczne narzędzie zarządzania płynnością finansową. Reverse fatoring może być zastosowany również w przypadku, gdy odbiorca (dłużnik) może otrzymać od sprzedawcy istotne rabaty za wcześniejsze uregulowanie zobowiązań. Zabezpieczeniem tej formy finansowania może być ruchomość, nieruchomość przedsiębiorstwa lub polisa ubezpieczeniowa.

Instytucja finansowa, z którą przedsiębiorstwo podpisało stosowną umowę, wykupuje zobowiązania zgodnie z jego wskazaniami co do ceny i terminu. Poprawia sobie w ten sposób płynność, przeznaczając pieniądze na kupno kolejnych surowców, towarów lub usług niezbędnych do zwiększenia obrotów. Po umówionym czasie musi jednak zapłacić faktorowi kwoty wynikające z faktur powiększone o odsetki od faktycznie wykorzystanych środków oraz opłatę za ustanowienie i rezerwację limitu faktoringowego.

Zanim dojdzie do podpisania umowy między stronami, bank przeprowadza analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Na tej podstawie przygotowuje globalny limit, biorąc pod uwagę sytuację i potrzeby swojego klienta.

W praktyce można spotkać dwa rodzaje reverse fatoringu: dyskontowy oraz wymagalnościowy. Faktoring odwrotny dyskontowy polega na dyskontowaniu wierzytelności dostawców przed upływem terminu płatności. Klient natomiast musi uregulować zobowiązanie względem faktora w terminie płatności tej wierzytelności.

Faktoring odwrotny wymagalnościowy polega również na spłacie zobowiązań klienta, ale w terminie płatności, który on wskazuje. W ten sposób klient może uzyskać rabaty od swoich dostawców z tytułu wcześniejszej płatności, jednocześnie odraczając termin uregulowania zobowiązania dzięki dodatkowemu okresowi finansowania.

Dzięki usłudze reverse fatoring odbiorca uzyskuje dłuższe terminy płatności poprzez wskazanie źródła finansowania, jednocześnie może otrzymać rabaty od dostawców za wcześniejsze regulowanie zobowiązań. Po stronie dostawcy także pojawiają się korzyści. Po pierwsze faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności, po drugie finansowanie dostarczonych towarów/usług następuje przed wymagalnym terminem lub oznaczonym dniu.

Rozwiązania reverse fatoringu coraz częściej są stosowane również w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Jednak jest to dobre rozwiązanie szczególnie dla odbiorców, którzy chcą efektywniej korzystać z oferty dostawcy, z którym współpracują. Poza tym reverse fatoring daje firmie bufor bezpieczeństwa w przypadku chwilowych problemów z cash flow, na przykład z powodu przejściowych kłopotów z odzyskiwaniem gotówki. W praktyce często bowiem przedstawiciele handlowi odpowiadają za odzyskiwanie gotówki i kiedy ktoś nie może w danym okresie wykonywać swoich obowiązków (urlop, wolny wakat, zwolnienie lekarskie), wpływy gotówki mogą być nieco mniejsze.

Reverse fatoring to również źródło kapitału umożliwiające korzystanie z nadarzających się okazji zakupowych. Spotykane są również rozwiązania reverse , w ramach którego jest on uruchamiany na podstawie faktury pro forma, co ułatwia korzystanie z zakupów gotówkowych.

Rysunek 2: Działanie forfaitingu

Źródło: Opracowanie własne autora

Od faktoringu o forfaitingu

W odróżnieniu od faktoringu, w którym wykup dotyczy większej liczby mniejszych należności, forfaiting polega na wykupie pojedynczych transakcji, zazwyczaj powstających w wyniku eksportu towarów bądź usług. Jest więc powiązany z wymianą międzynarodową.

Przedmiotem usługi forfaitingu mogą być wierzytelności wynikające z transakcji handlowych lub leasingowych, ale muszą być one bezsporne, nieprzeterminowane oraz nieobciążone. Zbywalność ich nie może być ograniczona.

Stroną finansującą transakcje forfaitingowe jest wyspecjalizowana instytucja finansowa (forfaiter). Umowa zawarta pomiędzy nią i danym eksporterem (forfaitysta) pozwala na odkupienie od eksportera wierzytelności handlowych wymaganych w późniejszym terminie. Forfaiter przejmuje wierzytelności bez prawa regresu do poprzednich posiadaczy wierzytelności. Odkupuje całą wierzytelność razem z odsetkami, natomiast eksporterowi wypłaca należną kwotę pomniejszoną o koszty forfaitingu.

Istnieje kilka odmian forfaitingu. W przypadku, gdy kontrahenci pochodzą z różnych krajów, mówi się o forfaitingu międzynarodowym. Gdy kontrahenci działają na terenie jednego kraju, mówimy o forfaitingu krajowym. Jeżeli foifaiter przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika, pojawia się forfaiting właściwy. W przypadku, gdy ryzyko nie jest przenoszone, mowa o forfaintingu niewłaściwym.

Forfaiting ma zastosowanie w sytuacji, gdy sprzedaż produktów bądź usług wymaga udzielenia kredytu kupieckiego. Kredyt może być zastąpiony forfaitingiem, ponieważ w ten sposób można szybko uzyskać należności, i tym samym poprawić płynność finansową. Jest to również zabezpieczenie przed wszelkimi stratami, które może spowodować niewypłacalny dłużnik. Ponadto eksporter otrzymuje korzystne formy płatności, dzięki czemu może zwiększyć wolumen sprzedaży i wejść na nowe rynki. Nie jest również narażony na ryzyko handlowe, polityczne czy kursowe, nie musi zaciągać kredytu na sfinansowanie odroczonych wierzytelności.

Na koszt forfaitingu wpływają wartość faktury, termin płatności, koszt pieniądza oraz ryzyko kontrahenta. Poza odsetkami bank dolicza swoją marżę, która uzależniona jest od poziomu ryzyka kontrahenta krajowego lub kraju kontrahenta zagranicznego. W przypadku kontrahenta zagranicznego trzeba do kosztów dodać także premię za ryzyko kursowe oraz uczestnictwo banku, będącego gwarantem akredytywy. Tak więc łączne koszty forfaitingu są dość wysokie.

Tekst Jacek Folga

kontroler finansowy w branży FMGC

 

Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!

  Koniec systemu opustów od przyszłego roku - co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Zapowiedź końca systemu opustów od początku przyszłego roku ogłoszona w projekcie nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii zatrzęsła branżą PV i wywołała burzę wśród osób planujących w najbliższym czasie inwestycję w fotowoltaikę.

  Ponad 6,5 tys. spraw w wydziale dla frankowiczów

  W ostatnich dwóch miesiącach do nowo utworzonego wydziału dla frankowiczów wpłynęło ponad 6,4 tys. pozwów. Z tego prawie 3 tys. przesunięto z innych wydziałów. Z czego wynika wzrost liczby pozwów?

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku. Wynajem 50-metrowego mieszkania bez liczników i opłat dodatkowych to wydatek od 800 zł miesięcznie. W drogich zazwyczaj Wrocławiu czy Krakowie można znaleźć oferty oscylujące wokół 1000 zł. Aż 5890 zł to najwyższa stawka w Warszawie. Za tak duże różnice odpowiada m.in. lokalizacja i standard wykończenia.

  Nowy Lexus NX. Wygląda jak stary, ale jest nowy i ma plug-ina

  Nowy Lexus NX został oficjalnie zaprezentowany. Druga odsłona SUV-a segmentu D zdaniem producenta otrzymała aż 95 proc. nowych komponentów.

  Dynamiczny wzrost aktywności deweloperów

  Rynek nowych nieruchomości mieszkaniowych. Obserwujemy dynamiczny wzrost aktywności deweloperów. Znacznie więcej wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji.

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?