Kategorie

Alternatywa w finansowaniu działalności

Jacek Folga
inforCMS
Kredyty bankowe, emisja obligacji korporacyjnych, weksle, sekurytyzacja, leasing, faktoring, reverse factoring, czy forfaiting – to najczęstsze formy finansowania bieżącej działalności firm. Jedne są popularne, inne mniej. Wszystkie mają swoją cenę.

Firmy pozyskują środki finansowe różnymi kanałami. Nie zawsze jednak najważniejszą sprawą jest koszt pieniądza i wymogi formalne. Bywa, że istotniejsze jest bezpieczeństwo obrotu i wiarygodność w oczach kontrahentów.

Kierunek bank

Najczęściej źródłem finansowania przedsiębiorstwa są krótkoterminowe kredyty bankowe, które mają uzupełnić własne środki obrotowe przedsiębiorstwa. Z tych pieniędzy jest finansowana bieżąca działalność firmy, na przykład zakup surowców lub/i materiałów. Kredyty krótkoterminowe mają szanse dostać tylko te przedsiębiorstwa, które są zdolne do terminowego regulowania rat wraz z odsetkami. Dodatkowo banki żądają zabezpieczenia, dlatego otrzymują je tylko te firmy, które spełnią konkretne wymagania.

Do dyspozycji firm są też kredyty pod zastaw zapasów lub należności. Bank lub instytucja finansowa przyjmuje zabezpieczenie w formie zastawu należności lub zastawu na zapasach materiałów/ towarów/surowców albo wyrobów gotowych, a następnie przyznaje finansowanie. Chcąc ograniczyć ryzyko, bank przyjmuje pod zastaw tylko należności od wiarygodnych dłużników. Z kolei zapasy muszą mieć wysoką wartość handlową i być odnawialne.

Rysunek 1: Działanie reverse faktoringu

Źródło: Opracowanie własne autora

Metody mniej tradycyjne

Alternatywną formą finansowania jest sekurytyzacja, czyli emisja dłużnych papierów wartościowych pod zastaw wierzytelności, którymi zazwyczaj są wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych, pożyczek na zakupy ratalne, należności z tytułu umów leasingowych. W ten sposób możliwa staje się zamiana wierzytelności na gotówkę. Zaletą sekurytyzacji jest fakt, że stanowi ona dla firmy inicjatora źródło finansowania pozabilansowego, co oznacza, że nie pogarsza wskaźników zadłużenia, czyli nie powoduje wzrostu kosztów pozyskiwania środków finansowych ze źródeł obcych.

Alternatywnymi źródłami finansowania są też krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane w formie obligacji lub weksla. To również tanie i elastyczne źródło finansowania, które polega na wykupie skryptów dłużnych w określonym terminie w przyszłości, według podanej na nich wartości nominalnej.

Z kolei faktoring należności polega na wykupie nieprzeterminowanych należności firmy z tytułu dostaw towarów lub usług. Przedsiębiorstwo, które udziela swoim klientom kredytu kupieckiego, może otrzymać pieniądze od instytucji świadczącej taką usługę wcześniej, niż wynika to z terminów zapłaty na fakturach.

Faktoring po modyfikacjach

Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na bardziej złożone instrumenty finansowania działalności doprowadziło do modyfikacji tradycyjnego faktoringu. Instytucje finansowe wprowadziły rozwiązanie w postaci reverse factoring, czyli faktoringu odwrotnego. Tu umowa podpisywana jest z dłużnikiem, a nie ze sprzedawcą. Jest to rozwiązanie kierowane do firm, które mają zbyt krótkie terminy płatności za dostawy. W przypadku zapotrzebowania na kapitał obrotowy mogą się one ubiegać o tego typu elastyczne narzędzie zarządzania płynnością finansową. Reverse fatoring może być zastosowany również w przypadku, gdy odbiorca (dłużnik) może otrzymać od sprzedawcy istotne rabaty za wcześniejsze uregulowanie zobowiązań. Zabezpieczeniem tej formy finansowania może być ruchomość, nieruchomość przedsiębiorstwa lub polisa ubezpieczeniowa.

Instytucja finansowa, z którą przedsiębiorstwo podpisało stosowną umowę, wykupuje zobowiązania zgodnie z jego wskazaniami co do ceny i terminu. Poprawia sobie w ten sposób płynność, przeznaczając pieniądze na kupno kolejnych surowców, towarów lub usług niezbędnych do zwiększenia obrotów. Po umówionym czasie musi jednak zapłacić faktorowi kwoty wynikające z faktur powiększone o odsetki od faktycznie wykorzystanych środków oraz opłatę za ustanowienie i rezerwację limitu faktoringowego.

Zanim dojdzie do podpisania umowy między stronami, bank przeprowadza analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Na tej podstawie przygotowuje globalny limit, biorąc pod uwagę sytuację i potrzeby swojego klienta.

W praktyce można spotkać dwa rodzaje reverse fatoringu: dyskontowy oraz wymagalnościowy. Faktoring odwrotny dyskontowy polega na dyskontowaniu wierzytelności dostawców przed upływem terminu płatności. Klient natomiast musi uregulować zobowiązanie względem faktora w terminie płatności tej wierzytelności.

Faktoring odwrotny wymagalnościowy polega również na spłacie zobowiązań klienta, ale w terminie płatności, który on wskazuje. W ten sposób klient może uzyskać rabaty od swoich dostawców z tytułu wcześniejszej płatności, jednocześnie odraczając termin uregulowania zobowiązania dzięki dodatkowemu okresowi finansowania.

Dzięki usłudze reverse fatoring odbiorca uzyskuje dłuższe terminy płatności poprzez wskazanie źródła finansowania, jednocześnie może otrzymać rabaty od dostawców za wcześniejsze regulowanie zobowiązań. Po stronie dostawcy także pojawiają się korzyści. Po pierwsze faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności, po drugie finansowanie dostarczonych towarów/usług następuje przed wymagalnym terminem lub oznaczonym dniu.

Rozwiązania reverse fatoringu coraz częściej są stosowane również w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Jednak jest to dobre rozwiązanie szczególnie dla odbiorców, którzy chcą efektywniej korzystać z oferty dostawcy, z którym współpracują. Poza tym reverse fatoring daje firmie bufor bezpieczeństwa w przypadku chwilowych problemów z cash flow, na przykład z powodu przejściowych kłopotów z odzyskiwaniem gotówki. W praktyce często bowiem przedstawiciele handlowi odpowiadają za odzyskiwanie gotówki i kiedy ktoś nie może w danym okresie wykonywać swoich obowiązków (urlop, wolny wakat, zwolnienie lekarskie), wpływy gotówki mogą być nieco mniejsze.

Reverse fatoring to również źródło kapitału umożliwiające korzystanie z nadarzających się okazji zakupowych. Spotykane są również rozwiązania reverse , w ramach którego jest on uruchamiany na podstawie faktury pro forma, co ułatwia korzystanie z zakupów gotówkowych.

Rysunek 2: Działanie forfaitingu

Źródło: Opracowanie własne autora

Od faktoringu o forfaitingu

W odróżnieniu od faktoringu, w którym wykup dotyczy większej liczby mniejszych należności, forfaiting polega na wykupie pojedynczych transakcji, zazwyczaj powstających w wyniku eksportu towarów bądź usług. Jest więc powiązany z wymianą międzynarodową.

Przedmiotem usługi forfaitingu mogą być wierzytelności wynikające z transakcji handlowych lub leasingowych, ale muszą być one bezsporne, nieprzeterminowane oraz nieobciążone. Zbywalność ich nie może być ograniczona.

Stroną finansującą transakcje forfaitingowe jest wyspecjalizowana instytucja finansowa (forfaiter). Umowa zawarta pomiędzy nią i danym eksporterem (forfaitysta) pozwala na odkupienie od eksportera wierzytelności handlowych wymaganych w późniejszym terminie. Forfaiter przejmuje wierzytelności bez prawa regresu do poprzednich posiadaczy wierzytelności. Odkupuje całą wierzytelność razem z odsetkami, natomiast eksporterowi wypłaca należną kwotę pomniejszoną o koszty forfaitingu.

Istnieje kilka odmian forfaitingu. W przypadku, gdy kontrahenci pochodzą z różnych krajów, mówi się o forfaitingu międzynarodowym. Gdy kontrahenci działają na terenie jednego kraju, mówimy o forfaitingu krajowym. Jeżeli foifaiter przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika, pojawia się forfaiting właściwy. W przypadku, gdy ryzyko nie jest przenoszone, mowa o forfaintingu niewłaściwym.

Forfaiting ma zastosowanie w sytuacji, gdy sprzedaż produktów bądź usług wymaga udzielenia kredytu kupieckiego. Kredyt może być zastąpiony forfaitingiem, ponieważ w ten sposób można szybko uzyskać należności, i tym samym poprawić płynność finansową. Jest to również zabezpieczenie przed wszelkimi stratami, które może spowodować niewypłacalny dłużnik. Ponadto eksporter otrzymuje korzystne formy płatności, dzięki czemu może zwiększyć wolumen sprzedaży i wejść na nowe rynki. Nie jest również narażony na ryzyko handlowe, polityczne czy kursowe, nie musi zaciągać kredytu na sfinansowanie odroczonych wierzytelności.

Na koszt forfaitingu wpływają wartość faktury, termin płatności, koszt pieniądza oraz ryzyko kontrahenta. Poza odsetkami bank dolicza swoją marżę, która uzależniona jest od poziomu ryzyka kontrahenta krajowego lub kraju kontrahenta zagranicznego. W przypadku kontrahenta zagranicznego trzeba do kosztów dodać także premię za ryzyko kursowe oraz uczestnictwo banku, będącego gwarantem akredytywy. Tak więc łączne koszty forfaitingu są dość wysokie.

Tekst Jacek Folga

kontroler finansowy w branży FMGC

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak Zafira z Zafirą, czyli porównanie generacji A i B

  Zafira A i B przypominają ojca i syna. Swoje odpracowali, następców się dorobili, więc czas posiedzieć i pogadać. Jak ojcu i synowi na emeryturze?

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.

  Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce - nabór wniosków

  Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI (CD AI), w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

  Pracownicy nie chcą wracać do biur

  Ponad 70% pracowników zdalnych i 60% pracowników hybrydowych zadeklarowało, że nie czuje się gotowych na powrót do pracy w biurze. Jednak aż 70% zapytanych firm planuje powrót do pracy stacjonarnej jeszcze w 2021 roku. Czym pracodawcy chcą zachęcić do powrotów? Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy?

  Czy paragon w formie faktury uproszczonej tylko z NIP nabywcy jest dowodem księgowym

  Jesteśmy jednostką budżetową (szkoła podstawowa). Czy mogę przyjąć paragon w formie faktury uproszczonej w kwocie 409 zł, gdzie nie ma nabywcy ani odbiorcy, jest tylko NIP nabywcy? Czy pracownik może zapłacić za fakturę vat swoją osobistą kartą płatniczą?

  Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika palącego papierosy w niedozwolonym miejscu

  Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie przestrzega regulaminu pracy poprzez palenie papierosów w niedozwolonym miejscu, pomimo iż zostało wyznaczone specjalne miejsce w firmie przeznaczone do tego celu?

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu)

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu). W I kwartale 2021 r. Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym. Wyniki tego badania sugerują m.in., że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu. W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25%.

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.