REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przedsiębiorcze matki mogą się starać o umorzenia składek ZUS

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcze matki uzyskały kolejną możliwość złożenia wniosku o umorzenie zaległości składkowych. Dotychczas wniosek mógł zostać złożony od 1 września 2009 r. do 1 września 2010 r. Obecnie nie ma ograniczenia terminu, w którym wniosek może zostać złożony.

 

REKLAMA

Powyższą zmianę wprowadza przyjęta 5 sierpnia 2011 r. przez Senat nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 71, poz. 609).

 

Osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywały na urlopie wychowawczym i jednocześnie prowadziły działalność pozarolniczą lub współpracowały przy prowadzeniu takiej działalności, będą mogły skorzystać z umorzenia niektórych składek, należnych z tytułu prowadzenia tej działalności.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z nieprawidłową, chociaż dosyć powszechną interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby te nie zawsze zgłaszały się do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności (lub współpracy) i nie opłacały należnych składek z tego tytułu.

 

Od 1 września 2009 r. ustawodawca wprowadził możliwość umorzenia należności składkowych powstałych w związku z podleganiem obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym.

 

Pierwotnie wniosek mógł być złożony w terminie 12 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 września 2009 r. do 1 września 2010 r. Obecna nowelizacja uchyla ten przepis i likwiduje ograniczenie terminu, w którym wniosek może zostać złożony.

 

Korzyści dla płatnika

 

Przedsiębiorcze matki zyskują bezterminowo możliwość likwidacji zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek oraz odzyskania części składek prawidłowo wpłaconych na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów.

 

Do jednostek terenowych ZUS wpłynęło po terminie 260 wniosków. W wyniku nowelizacji należy spodziewać się, że wpłyną następne, jednak łącznie nie będzie to więcej niż kilkaset wniosków.

 

W związku z nową możliwością złożenia wniosku o umorzenie składek warto przypomnieć podstawowe zasady abolicji.

 

W jakiej formie należy złożyć wniosek

 

Wniosek może być złożony w dowolnej formie spełniającej wymagania określone przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. ZUS opracował wzór wniosku, ale jego użycie nie jest obligatoryjne. Ma on tylko ułatwić proces wypełniania i składania wniosku o umorzenie. Wzór wniosku jest dostępny w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu http://www.zus.pl/.

 

We wniosku trzeba określić za kogo, z jakiego tytułu i jakie należności mają być umorzone.

 

Kto może złożyć wniosek o umorzenie składek

 

Umorzenie należności z tytułu składek może nastąpić wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej do jego złożenia.

 

Do kręgu osób uprawnionych, w rozumieniu ustawy, zalicza się:

 

• płatnika składek, który w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. zgłaszał ubezpieczonego podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności i jednocześnie pobierającego zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu (art. 3 ustawy zmieniającej ustawę systemową z 24 kwietnia 2009 r.),

 

• płatnika składek, który w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. zgłaszał ubezpieczonego podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności i jednocześnie przebywającego na urlopie wychowawczym (art. 4 ustawy zmieniającej ustawę systemową z 24 kwietnia 2009 r.),

 

• osoba, która w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2001 r. była wspólnikiem spółki cywilnej nie posiadając wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (art. 8 ustawy zmieniającej ustawę systemową z 24 kwietnia 2009 r.) i jednocześnie pobierała zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego albo przebywała na urlopie wychowawczym.

 

Za osobę współpracującą uprawniony do złożenia wniosku jest płatnik składek.

 

Działalność w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

 

Umorzenie dotyczy należności powstałych od stycznia 1999 r. do sierpnia 2009 r. z tytułu prowadzenia działalności lub współpracy, za okresy łączenia działalności z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego (lub w wysokości macierzyńskiego).

 

Umorzeniu podlegają:

• opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy,

• nieopłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy,

• opłacone składki na ubezpieczenie chorobowe,

• odsetki za zwłokę w części odpowiadającej kwocie umorzonych składek,

• opłata prolongacyjna w części odpowiadającej kwocie umorzonych składek.

 

Umorzeniu nie podlegają opłacone lub nieopłacone:

• należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

• koszty egzekucyjne, które powstały w związku z dochodzeniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy - za okres, za który składki podlegają umorzeniu,

• koszty upomnienia za okres, za który składki podlegają umorzeniu.

 

Działalność w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym

 

Umorzenie dotyczy należności powstałych od stycznia 1999 r. do sierpnia 2009 r., należnych tytułu działalności lub współpracy przy niej, za okresy łączenia działalności z przebywaniem na urlopie wychowawczym.

 

Umorzeniu podlegają:

• w przypadku składek opłaconych: pobrane przez ZUS w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. odsetki za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,

• w przypadku składek nieopłaconych:

- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe,

- odsetki za zwłokę w części odpowiadającej kwocie umorzonych składek,

- opłata prolongacyjna w części odpowiadającej kwocie umorzonych składek.

 

Dodatkowo od 1 lutego 2011 r. osoby łączące wykonywanie działalności (lub współpracę) z urlopem wychowawczym mają możliwość umorzenia:

• nieopłaconych należności z tytułu składek na Fundusz Pracy,

• opłaconych do 1 lutego 2011 r. odsetek od nieterminowo uregulowanych składek na Fundusz Pracy.

 

Umorzeniu nie podlegają:

• opłacona opłata prolongacyjna,

• opłacone składki na Fundusz Pracy,

• opłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

• nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

• koszty egzekucyjne, które powstały w związku z dochodzeniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy - za okres, za który składki podlegają umorzeniu (opłacone i nieopłacone),

• koszty upomnienia za okres, za który składki podlegają umorzeniu (opłacone i nieopłacone).

 

Postępowanie wyjaśniające

 

Po złożeniu wniosku o umorzenie ZUS wszczyna postępowanie wyjaśniające, którego celem jest uzyskanie prawidłowych (zgodnych z ówcześnie obowiązującymi przepisami) zapisów na koncie płatnika i ubezpieczonego. Musi z nich wynikać podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności (lub współpracy) w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym oraz kwota należnych z tego tytułu składek. Dokumentacja musi odzwierciedlać prawidłowy schemat podlegania ubezpieczeniom.

 

Umorzenie prawidłowo zaewidencjonowanych należności to dopiero kolejny etap. Dlatego płatnik wnioskujący o umorzenie musi być przygotowany na konieczność złożenia dokumentacji korygującej za cały okres łączenia działalności z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym.

 

Zagrożenie

 

W przypadku osób, które uzyskają decyzję o umorzeniu opłaconych składek, składki, które zostały już przekazane do OFE, zostaną z funduszu wycofane.

 

Kwoty, które ZUS ma zewidencjonować na koncie ubezpieczonego w I filarze (wyłącznie w przypadku osób pobierających zasiłek macierzyński), nie będą podlegały podziałowi na część należną do ZUS i do OFE. W przypadku umorzenia składek należnych za osoby przebywające na urlopie wychowawczym składki na koncie ubezpieczonego nie będą ewidencjonowane.

 

Z danych ZUS wynika, że w wyniku realizacji ustawy abolicyjnej z 2009 r. zdecydowana większość decyzji o umorzeniu należności składkowych (71,76%) dotyczyła należności nieopłaconych. Natomiast spośród umorzonych należności opłaconych większość (66,21%) została zaliczona na poczet zaległych bieżących lub przyszłych składek, a tylko 33,79% podlega zwrotowi. Średnia kwota składek umorzonych na podstawie wniosków złożonych do 1 września 2010 r. to 3808 zł.

 

Nowelizacja ustawy systemowej dotycząca abolicji dla przedsiębiorczych matek została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 185 poz. 1095 i weszła w zycie z dniem ogłoszenia, tj. 6 wrzesnia 2011 r.

 

Podstawa prawna:

• ustawa z 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 185 pozycja 1095 z 6 września 2011 r.)

 

Joanna Goliniewska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
CPK w zakresie lotniska jest na półmetku projektowania, kolejne etapy związane z budową po pozyskaniu finansowania

Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej poinformował, że po pierwszych analizach rekomendacje są u pana ministra i premiera i czekamy na decyzję, która w dużej mierze da nam impuls i zastrzyk. Większość zleceń i obowiązków, które ciążyły spółce są realizowane, ale do rozpoczęcia kolejnych etapów przedsięwzięcia trzeba pozyskać finansowanie.

Żeby proces inwestycyjny był sprawniejszy fundusz kolejowy musi mieć mechanizm stabilizacji tak jak fundusz drogowy

Podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak ocenił, że jeżeli chodzi o kwestię finansowania branży, fundusz kolejowy musi mieć mechanizm jak w funduszu drogowym, żeby iść w normalność. Nie widzę innej podstawy dla zachowania normalności, ten mechanizm stabilizacji jest absolutną koniecznością.

Sektor finansowy jednym z bardziej zainteresowanych wykorzystaniem Gen-AI

Jego przedstawiciele – w tym także z Polski – widzą w tej technologii dużo korzyści. Jak radzić sobie z wyzwaniami, a także generować pomysły, które są później realizowane?

Wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego w styczniu 2025 r. wymaga wprowadzenia i korzystania z recyklomatów

Przedstawiciele firm produkujących tzw. recyklomaty podczas debaty eksperckiej „Technologia w służbie ochrony środowiska” dyskutowali o stanie przygotowań do uruchomienia już za kilka miesięcy polskiego systemu kaucyjnego. 

REKLAMA

Bankructwo, niewypłacalność i odpowiedzialność członków zarządu w Polsce i USA

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze na temat: Bankructwo, niewypłacalność i odpowiedzialność członków zarządu w Polsce i USA.

Zorza polarna, wiatr słoneczny, burza geomagnetyczna. Dlaczego warto znać prognozę kosmicznej pogody

Badania kosmicznej pogody, w tym aktywności Słońca będą coraz bardziej potrzebne - twierdzi prof. Iwona Stanisławska z Centrum Prognoz Heliogeofizycznych w CBK PAN. Dlaczego? Bo wpływ tych zjawisk na życie na Ziemi i funkcjonowanie naszej cywilizacji jest znaczący. Tym bardziej, że naukowcy potrafią przygotowywać coraz lepsze prognozy, pozwalające unikać wielu problemów z wpływem pogody kosmicznej na telekomunikację, nawigację i infrastrukturę.

Implementacja dyrektywy DAC7 niebawem. Co to oznacza dla platform internetowych?

Od 1 lipca 2024 r. mają zacząć obowiązywać w Polsce przepisy wynikające z implementacji Dyrektywy DAC7. Przepisy te mają dotyczyć przede wszystkim raportowania przez platformy sprzedażowe dochodów uzyskiwanych przez ich użytkowników.

W tych bankomatach wypłacisz jedynie 200 zł

We wtorek Euronet przeprowadza akcję protestacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi na sytuację operatorów bankomatów. Tego dnia z bankomatów będzie można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł.

REKLAMA

Hotele podnoszą ceny, ale to nie odstrasza Polaków. Ich obłożenie rośnie

Według informacji przekazanych przez "Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego", obłożenie hoteli w Polsce systematycznie rośnie z miesiąca na miesiąc. Wyniki majowe okazały się lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W Polsce pije się coraz mniej piwa i coraz więcej browarów ma kłopoty finansowe

Browary w Polsce mając oraz więcej problemów, a zwłaszcza kłopotów finansowych. W ciągu ostatnich pięciu lat spożycie piwa spadło o jedną czwartą a długi branży są 23 razy wyższe (!) niż w 2018 roku. Rynek kurczy się choć piwo to wciąż najchętniej kupowany alkohol w Polsce.

 

REKLAMA