REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przedsiębiorcze matki mogą się starać o umorzenia składek ZUS

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcze matki uzyskały kolejną możliwość złożenia wniosku o umorzenie zaległości składkowych. Dotychczas wniosek mógł zostać złożony od 1 września 2009 r. do 1 września 2010 r. Obecnie nie ma ograniczenia terminu, w którym wniosek może zostać złożony.

 

REKLAMA

Powyższą zmianę wprowadza przyjęta 5 sierpnia 2011 r. przez Senat nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 71, poz. 609).

 

Osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywały na urlopie wychowawczym i jednocześnie prowadziły działalność pozarolniczą lub współpracowały przy prowadzeniu takiej działalności, będą mogły skorzystać z umorzenia niektórych składek, należnych z tytułu prowadzenia tej działalności.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z nieprawidłową, chociaż dosyć powszechną interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby te nie zawsze zgłaszały się do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności (lub współpracy) i nie opłacały należnych składek z tego tytułu.

 

Od 1 września 2009 r. ustawodawca wprowadził możliwość umorzenia należności składkowych powstałych w związku z podleganiem obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym.

 

Pierwotnie wniosek mógł być złożony w terminie 12 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 września 2009 r. do 1 września 2010 r. Obecna nowelizacja uchyla ten przepis i likwiduje ograniczenie terminu, w którym wniosek może zostać złożony.

 

Korzyści dla płatnika

 

Przedsiębiorcze matki zyskują bezterminowo możliwość likwidacji zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek oraz odzyskania części składek prawidłowo wpłaconych na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów.

 

Do jednostek terenowych ZUS wpłynęło po terminie 260 wniosków. W wyniku nowelizacji należy spodziewać się, że wpłyną następne, jednak łącznie nie będzie to więcej niż kilkaset wniosków.

 

W związku z nową możliwością złożenia wniosku o umorzenie składek warto przypomnieć podstawowe zasady abolicji.

 

W jakiej formie należy złożyć wniosek

 

Wniosek może być złożony w dowolnej formie spełniającej wymagania określone przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. ZUS opracował wzór wniosku, ale jego użycie nie jest obligatoryjne. Ma on tylko ułatwić proces wypełniania i składania wniosku o umorzenie. Wzór wniosku jest dostępny w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu http://www.zus.pl/.

 

We wniosku trzeba określić za kogo, z jakiego tytułu i jakie należności mają być umorzone.

 

Kto może złożyć wniosek o umorzenie składek

 

Umorzenie należności z tytułu składek może nastąpić wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej do jego złożenia.

 

Do kręgu osób uprawnionych, w rozumieniu ustawy, zalicza się:

 

• płatnika składek, który w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. zgłaszał ubezpieczonego podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności i jednocześnie pobierającego zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu (art. 3 ustawy zmieniającej ustawę systemową z 24 kwietnia 2009 r.),

 

• płatnika składek, który w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. zgłaszał ubezpieczonego podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności i jednocześnie przebywającego na urlopie wychowawczym (art. 4 ustawy zmieniającej ustawę systemową z 24 kwietnia 2009 r.),

 

• osoba, która w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2001 r. była wspólnikiem spółki cywilnej nie posiadając wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (art. 8 ustawy zmieniającej ustawę systemową z 24 kwietnia 2009 r.) i jednocześnie pobierała zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego albo przebywała na urlopie wychowawczym.

 

Za osobę współpracującą uprawniony do złożenia wniosku jest płatnik składek.

 

Działalność w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

 

Umorzenie dotyczy należności powstałych od stycznia 1999 r. do sierpnia 2009 r. z tytułu prowadzenia działalności lub współpracy, za okresy łączenia działalności z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego (lub w wysokości macierzyńskiego).

 

Umorzeniu podlegają:

• opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy,

• nieopłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy,

• opłacone składki na ubezpieczenie chorobowe,

• odsetki za zwłokę w części odpowiadającej kwocie umorzonych składek,

• opłata prolongacyjna w części odpowiadającej kwocie umorzonych składek.

 

Umorzeniu nie podlegają opłacone lub nieopłacone:

• należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

• koszty egzekucyjne, które powstały w związku z dochodzeniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy - za okres, za który składki podlegają umorzeniu,

• koszty upomnienia za okres, za który składki podlegają umorzeniu.

 

Działalność w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym

 

Umorzenie dotyczy należności powstałych od stycznia 1999 r. do sierpnia 2009 r., należnych tytułu działalności lub współpracy przy niej, za okresy łączenia działalności z przebywaniem na urlopie wychowawczym.

 

Umorzeniu podlegają:

• w przypadku składek opłaconych: pobrane przez ZUS w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. odsetki za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,

• w przypadku składek nieopłaconych:

- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe,

- odsetki za zwłokę w części odpowiadającej kwocie umorzonych składek,

- opłata prolongacyjna w części odpowiadającej kwocie umorzonych składek.

 

Dodatkowo od 1 lutego 2011 r. osoby łączące wykonywanie działalności (lub współpracę) z urlopem wychowawczym mają możliwość umorzenia:

• nieopłaconych należności z tytułu składek na Fundusz Pracy,

• opłaconych do 1 lutego 2011 r. odsetek od nieterminowo uregulowanych składek na Fundusz Pracy.

 

Umorzeniu nie podlegają:

• opłacona opłata prolongacyjna,

• opłacone składki na Fundusz Pracy,

• opłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

• nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

• koszty egzekucyjne, które powstały w związku z dochodzeniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy - za okres, za który składki podlegają umorzeniu (opłacone i nieopłacone),

• koszty upomnienia za okres, za który składki podlegają umorzeniu (opłacone i nieopłacone).

 

Postępowanie wyjaśniające

 

Po złożeniu wniosku o umorzenie ZUS wszczyna postępowanie wyjaśniające, którego celem jest uzyskanie prawidłowych (zgodnych z ówcześnie obowiązującymi przepisami) zapisów na koncie płatnika i ubezpieczonego. Musi z nich wynikać podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności (lub współpracy) w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym oraz kwota należnych z tego tytułu składek. Dokumentacja musi odzwierciedlać prawidłowy schemat podlegania ubezpieczeniom.

 

Umorzenie prawidłowo zaewidencjonowanych należności to dopiero kolejny etap. Dlatego płatnik wnioskujący o umorzenie musi być przygotowany na konieczność złożenia dokumentacji korygującej za cały okres łączenia działalności z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym.

 

Zagrożenie

 

W przypadku osób, które uzyskają decyzję o umorzeniu opłaconych składek, składki, które zostały już przekazane do OFE, zostaną z funduszu wycofane.

 

Kwoty, które ZUS ma zewidencjonować na koncie ubezpieczonego w I filarze (wyłącznie w przypadku osób pobierających zasiłek macierzyński), nie będą podlegały podziałowi na część należną do ZUS i do OFE. W przypadku umorzenia składek należnych za osoby przebywające na urlopie wychowawczym składki na koncie ubezpieczonego nie będą ewidencjonowane.

 

Z danych ZUS wynika, że w wyniku realizacji ustawy abolicyjnej z 2009 r. zdecydowana większość decyzji o umorzeniu należności składkowych (71,76%) dotyczyła należności nieopłaconych. Natomiast spośród umorzonych należności opłaconych większość (66,21%) została zaliczona na poczet zaległych bieżących lub przyszłych składek, a tylko 33,79% podlega zwrotowi. Średnia kwota składek umorzonych na podstawie wniosków złożonych do 1 września 2010 r. to 3808 zł.

 

Nowelizacja ustawy systemowej dotycząca abolicji dla przedsiębiorczych matek została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 185 poz. 1095 i weszła w zycie z dniem ogłoszenia, tj. 6 wrzesnia 2011 r.

 

Podstawa prawna:

• ustawa z 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 185 pozycja 1095 z 6 września 2011 r.)

 

Joanna Goliniewska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Posiadanie własnej firmy to plan na przyszłość ponad 80 proc. młodych w wieku 8-14 lat

  Młode pokolenie już zarabia. Ma też sprecyzowane plany dotyczące tego, co chce robić w przyszłości. I tak, 81 proc. osób z Polski w wieku 8-14 lat chce posiadać przedsiębiorstwo, prowadzić małą firmę albo mieć poboczny biznes. Pracę dla kogoś innego wybrałoby natomiast 11 proc. badanych.

  Szef OPZZ: dodatkowe niedziele handlowe w grudniu zaskoczeniem dla pracowników

  Wprowadzenie dodatkowych niedziel handlowych jest zaskoczeniem dla pracowników, którzy niemal w ostatniej chwili dowiadują się, że muszą stawić się do pracy 10 i 17 grudnia - powiedział PAP przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.

  Nawet 130 - z tylu różnych aplikacji SaaS korzystały firmy w 2022 r.

  Rosnący poziom cyfryzacji i powszechny model pracy rozproszonej niesie duże wyzwania związane z ochroną danych poufnych i wrażliwych. W 2022 r. firmy korzystały przeciętnie nawet ze 130 różnych aplikacji SaaS. Jak zapewnić ochronę danych poufnych w tak rozbudowanym środowisku?

  Jak karty podarunkowe mogą uchronić przed poświątecznym spadkiem sprzedaży

  Karta podarunkowa jako narzędzie generowania przychodów? Jak najbardziej. Specjaliści od marketingu nie mają wątpliwości, że nowoczesne technologie wykorzystywane w kartach mogą być kluczem do zwiększania lojalności klientów i zapewniania stałego źródła dochodów. 

  REKLAMA

  Zaskakujący rok na giełdzie. Czego spodziewać się na ostatniej prostej 2023 r.?

  To był zaskakujący rok dla rynków, wyjątkowo pomyślny. Zwłaszcza biorąc pod uwagę widmo recesji, które groziło nam jeszcze na jego początku. Czy ostatnie tygodnie roku znów są obiecujące dla giełdy?

  Branża gastronomiczna chętnie korzysta z nowych technologii. Kody QR zamiast tradycyjnego menu będą już standardem?

  Nowe technologie napędzają branżę gastronomiczną. Usprawniają pracę, zmniejszają marnowanie produktów, ułatwiają kontakt z klientem. Rozwój będzie postępował i digitalizacja to jeden z najważniejszych kierunków w rozwoju tego biznesu.

  Firmy nie są zainteresowane ulgą B+R? A może nie wiedzą, że mogą skorzystać

  Ulga B+R. Dane dotyczące wybranych ulg z rozliczenia PIT za 2022 rok są zaskakujące. W porównaniu z rokiem wcześniejszym, skorzystano z ponad 36% mniej odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Jak komentują to eksperci?

  Wzrost płacy minimalnej: pracodawcy będą ciąć koszty a pracownicy stracą zapał do pracy?

  Wzrost płacy minimalnej w 2024 r. będzie wyzwaniem dla przedsiębiorców. Niektórzy eksperci prognozują, że paradoksalnie może wpłynąć negatywnie na nastroje pracowników i spowodować kolejne podwyżki. 

  REKLAMA

  Akcje, obligacje, giełda, rynek kapitałowy – komentarz rynkowy - listopad 2023 r. Jak rynek zareagował na wynik wyborów?

  W listopadowym komentarzu rynkowym eksperciVIG/C-QUADRAT TFI sprawdzają jak zachowują się obligacje korporacyjne oraz skarbowe w aktualnym otoczeniu makroekonomicznym; zastanawiają się, czy rynki akcji mogą kontynuować wzrosty z początku listopada. A także analizują jak wynik wyborów przełożył się na krajowy rynek akcji. 

  Złota jesień dla branży reklamowej. Politycy dali zarobić. Nowe trendy w bilboardach

  Politycy zapewnili polskiej branży reklamowej w 2023 roku owocne jesienne zbiory. W przypadku reklamy outdoor przychody wzrosły o 25% w porównaniu z anabolicznym okresem minionego roku. To dla tego segmentu rynku dobry znak, choćby dlatego, że niebawem czekają nas dwie kampanie wyborcze. Jednak najważniejsze dla branży reklamy jest to, że nie musi ona “wisieć” na pasku polityków. Nadal tę formę reklamy najczęściej wybierają firmy z sektora handlowego. To on stoi za najbardziej kreatywnymi rozwiązaniami i inwestycjami w cyfrową część reklamy zewnętrznej. 

  REKLAMA