| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Jak umorzyć należności w ZUS-ie?

Jak umorzyć należności w ZUS-ie?

Przedsiębiorca zadłużony w ZUS może wystąpić z wnioskiem o umorzenie należności. Jeżeli utracił płynność finansową i nie ma środków na spłatę długu, może wnioskować o umorzenie należności z tytułu nieopłacania w terminie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorca odpowiedzialny za powstanie zadłużenia z tytułu nieopłacania w terminie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, który utracił płynność finansową i nie ma środków na spłatę długu, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o umorzenie należności z tego tytułu. Umorzenie należności jest jednak rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym i może być orzeczone przez ZUS jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

Stosownie do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) umorzenie należności z tytułu zaległych składek może nastąpić jedynie w przypadku stwierdzenia ich całkowitej nieściągalności, lub też ze względu na ważny interes osoby zobowiązanej.

Całkowita nieściągalność zobowiązania

Zgodnie z postanowieniami ustawy o s.u.s., należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez ZUS tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Całkowita nieściągalność należności publicznoprawnych zachodzi natomiast w sytuacji, gdy:

1.    dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,

2.    sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe,

3.    nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,

4.    nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,

5.    wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,

6.    naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,

7.    jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Z wyżej wymienionych powodów mogą być umorzone jedynie należności z tytułu składek w części finansowanej przez przedsiębiorcę. Umorzeniu nie będą natomiast podlegały składki w części finansowanej przez zatrudnionych przez przedsiębiorcę pracowników, gdyż te - jako potrącone przez pracodawcę z wynagrodzenia pracowników i nie odprowadzone do ZUS - podlegają szczególnej ochronie prawnej. Do czasu przedawnienia tych należności (tj. przez okres 10 lat od ich powstania) ZUS będzie mógł podjąć próby ich wyegzekwowania.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »