Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy warto wnioskować o interpretacje indywidualne ZUS?

Tomasz Król
prawnik - prawo samorządowe, podatki
inforCMS
Pracodawcy, aby prawidłowo stosować przepisy prawa ubezpieczeń społecznych, mogą występować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie interpretacji indywidualnych. Posiadanie interpretacji indywidualnej zapewnia zainteresowanemu ochronę przed odpowiedzialnością w sytuacji, gdyby stanowisko urzędu okazało się wadliwe.

 

 

Przed pojawieniem się instytucji interpretacji indywidualnych ustna informacja uzyskana od urzędnika o tym, jak pracodawca powinien np. zgłaszać do ubezpieczeń, nie miała charakteru urzędowego. W praktyce była to opinia dla nikogo niewiążąca. W przypadku gdy okazało się, że podana informacja jest nieprawdziwa, pracodawca mógł dochodzić odszkodowania jedynie w postępowaniu cywilnym. Przedsiębiorcy mieli jednak trudności z udowodnieniem przed sądem, jaka była treść informacji ustnie udzielonej przez urzędnika. W odróżnieniu od informacji przekazywanych np. przez telefon, interpretacje indywidualne mają charakter oficjalnego stanowiska urzędowego w stosunku do konkretnej sytuacji podmiotu, który wystąpił o jej wydanie. Interpretacje ZUS wydawane są na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Interpretacje wydawane przez ZUS

 

O wydanie interpretacji przez ZUS można ubiegać się na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Daje ona prawo składania do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

 

Interpretację od ZUS może otrzymać tylko przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zatem ZUS wydaje interpretację osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Interpretacji indywidualnej nie uzyska natomiast m.in. jednostka budżetowa.

 

PRZYKŁAD

Pracownik spółki akcyjnej X oddelegowany do pracy za granicę ma wątpliwości, czy pracodawca prawidłowo nalicza od jego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pracownik nie może uzyskać interpretacji z ZUS, gdyż nie jest przedsiębiorcą.

 

Gdzie składać wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej ZUS

 

W przypadku ubiegania się o interpretację indywidualną z ZUS, przedsiębiorca składa wniosek o jej wydanie do jednego z podanych niżej oddziałów, właściwego terytorialnie dla przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2011 r. właściwe do rozpatrzenia wniosku o wydanie przedsiębiorcy interpretacji indywidualnej są:

Oddział ZUS w Gdańsku, który wydaje interpretacje w sprawach wnioskodawców z zakresu terytorialnego Oddziałów w: Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze,

Oddział ZUS w Lublinie, który wydaje interpretacje w sprawach wnioskodawców z zakresu terytorialnego Oddziałów w: Bielsku-Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu,

 

W sytuacji gdy z wnioskiem o wydanie interpretacji będzie występować osoba upoważniona przez przedsiębiorcę, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby.

 

Jeśli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zostanie przekazany do niewłaściwego oddziału ZUS, oddział ten we własnym zakresie przekaże wniosek do oddziału właściwego dla przedsiębiorcy.

 

Procedura składania wniosku o wydanie interpretacji przez ZUS

 

Przedsiębiorca ubiegający się w ZUS o wydanie interpretacji indywidualnej opracowuje wniosek we własnym zakresie, przy czym powinien on zawierać następujące dane:

• nazwę firmy przedsiębiorcy,

• oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy,

• numer identyfikacji podatkowej NIP,

• numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej,

• adres do korespondencji - w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy,

• jeśli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika - wskazanie danych osobowych oraz adresu ustanowionego pełnomocnika,

• przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie.

 

ZUS przygotował druk wniosku, z którego może skorzystać płatnik składek.

 

ZUS wydaje interpretacje w następujących sprawach:

• podlegania ubezpieczeniom społecznym,

• podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• obowiązku opłacania i podstawy wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych,

• zasad ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w świetle przepisów Tytułu II rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. WE L 149 z 5 lipca 1971 r. ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE nr L166/1 z 30 kwietnia 2004 r. ze zm.).

 

Opłata za interpretację indywidualną

 

Przy składaniu wniosku o wydanie interpretacji do ZUS, opłatę należy uiścić w terminie 7 dni. Niezachowanie terminu do wpłaty powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego ZUS. Na wpłacie w polu „tytułem” należy podać NIP wnioskodawcy oraz wpisać „opłata za wniosek o wydanie interpretacji”. Opłaty za wniosek należy dokonać na rachunek oddziału właściwego ZUS, szczegóły zobacz na ilustracji:

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych opłata jest pobierana od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

 

Tak może postępować ZUS, odpowiadając na pytania dotyczące np. podlegania ubezpieczeniom społecznym i dotyczące zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Mimo że takie postępowanie jest kontrowersyjne, zainteresowani zazwyczaj dopłacają żądane kwoty, aby szybko uzyskać interpretację. Dysponując już interpretacją indywidualną podmiot, który uważa, że zapłacił zawyżoną opłatę za jej wydanie, może zdecydować się w tej sprawie na spór z organami podatkowymi czy z ZUS i domagać się zwrotu części opłaty.

 

Termin na wydanie interpretacji indywidualnej przez ZUS

 

Interpretacja jest wydawana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez ZUS kompletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w tym terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji. Bierność ZUS (brak interpretacji) w zakresie odpowiedzi na zapytanie przedsiębiorcy oznacza, że przedsiębiorca poprawnie zastosował przepisy.

 

Publikacja interpretacji indywidualnych


Interpretacje ogólne ZUS wydawane w formie poradników i wyjaśnień tematycznych są dostępne w Internecie, natomiast interpretacje indywidualne nie podlegają publikacji.

 

Powody, dla których warto mieć interpretację indywidualną

 

Ochroną przed sankcjami jest objęty przedsiębiorca, który stosuje interpretacje wydane przez ZUS. Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednak nie może on być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji. Interpretacja jest natomiast wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania.

 

Artykuł jest częścią większego opracowania, w którym znajdziesz również informacje o interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe.
Więcej czytaj w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń w artykule  Jakie korzyści ma pracodawca, który stosuje interpretacje indywidualne wydane przez Ministra Finansów i ZUS>>>

 

 

Podstawa prawna

• art. 4, art. 10-11 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.),

Tomasz Król

konsultant podatkowy

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Sprawozdanie finansowe 2021. Poradnik Gazety Prawnej 12/2021
Sprawozdanie finansowe 2021. Poradnik Gazety Prawnej 12/2021
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Credit Agricole: dane o produkcji przemysłowej są sygnałem silnego spowolnienia wzrostu PKB
  Dane o produkcji przemysłowej są pierwszym sygnałem oczekiwanego przez nas silnego spowolnienia wzrostu PKB w Polsce w II kw. - do 3,1 proc. r/r z 8,5 proc. w I kw. – stwierdzili ekonomiści banku Credit Agricole w piątkowym komentarzu do danych GUS.
  Światowy Dzień Pszczół
  Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii, obchodzony jest 20 maja. Celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów.
  Natura 2000 - ma już prawie 1 tys. obszarów
  Natura 2000 to już 20 proc. powierzchni Polski. Wkrótce pojawią się nowe, a niektóre z istniejących zostaną powiększone.
  Losowanie Eurojackpot: wyniki. Które numery wylosują?
  W grze Eurojackpot bierze udział osiemnaście państw z Europy, również Polska. Nagroda pierwszego stopnia jest przewidziana dla graczy, którzy trafnie wytypują 5 spośród 50 liczb i jednocześnie 2 z 12 liczb.
  Nieruchomości zabytkowe cieszą się zainteresowaniem inwestorów
  Zakup nieruchomości zabytkowej to nie lada wyzwanie dla inwestorów. Wszelkie działania przy obiekcie muszą odbywać się pod ścisłą kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ich restauracja może się okazać finansową studnią bez dna. Inwestujący w tego typu obiekty mogą jednak skorzystać z pewnych przywilejów, a atrakcyjność zabytkowych budynków zawsze rodzi zainteresowanie i popyt. Co na temat inwestowania w zabytki twierdzą eksperci?
  Apple w biznesie: szeroki wachlarz korzyści dla firm
  Efektywność, produktywność, satysfakcja, wzrost zaangażowania pracowników i bezpieczeństwo danych. Lista korzyści z użytkowania smartfonów oraz komputerów Apple jest długa, bo poza wysoką wydajnością cechuje je intuicyjność oraz łatwość obsługi. Dodatkowo kupujący je użytkownicy biznesowi mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty iSpot.
  Reklama na budynku wspólnoty mieszkaniowej - jakie są przepisy?
  Umieszczenie reklamy na części wspólnej nieruchomości, nawet przez właściciela lokalu znajdującego się w budynku, nie jest sprawą dowolną.
  Państwa unijne i PE porozumiały się ws. nowych przepisów o magazynowaniu gazu w UE
  Państwa unijne i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie nowych przepisów dotyczących magazynowania gazu w Unii Europejskiej. Nowe regulacje to odpowiedź UE na agresję Rosji wobec Ukrainy i wynikające z tego zagrożenie, że w Europie może zabraknąć błękitnego paliwa
  Nowelizacja ustawy deweloperskiej od 1 lipca 2022
  Nowelizacja ustawy deweloperskiej wejdzie w życie w przewidywanym terminie, czyli 1 lipca 2022 roku. Rząd nie zajmie się projektem ustawy mającej przesunąć termin wejście życie nowej ustawy deweloperskiej, wprowadzającej m. in. Fundusz Gwarancyjny.
  Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego – dla kogo, limity cen mieszkań
  Wyższe limity kwalifikujące do wsparcia i szerszy dostęp do pieniędzy wypłacanych przy narodzinach kolejnych dzieci – takie zmiany w programie kredytów bez wkładu własnego zapowiedział rząd i to jeszcze zanim program wszedł w życie.
  Mandat za jazdę po lesie, czyli jak dostać 500 zł grzywny
  Mandat za jazdę po lesie? Tak, jest możliwy. A do tego jego kwota okazuje się niemała! Kierowca dostanie co najmniej 500 zł.
  Wywóz auta na Ukrainę. Rośnie eksport pojazdów z Polski
  Wywóz auta na Ukrainę, czyli Ukraińcy będący w Polsce chętnie eksportują kupione u nas pojazdy. Ile pojazdów z Ukrainy przyjeżdża nad Wisłę?
  Forum Rynku Nieruchomości 2022
  Forum Rynku Nieruchomości 2022 w Sopocie odbędzie się pod pod tytułem "Jeszcze na fali czy już dryfujemy? Branża nieruchomości wobec nieustających wyzwań".
  Jakie problemy Polacy spotykają we wspólnotach mieszkaniowych? Wyniki są dość zaskakujące
  Problemy we wspólnotach mieszkaniowych zdarzają się niemalże w każdej z nich. Borykają się z nimi zarówno zarządcy jak i sami właścicieli lokali. Jakie trudno napotykają?
  Badanie czystości powietrza? Wykonuje je... van kuriera!
  Badanie czystości powietrza może być realizowane nie tylko przez instytucje. I udowadnia to DPD. Firma wyposażyła swoje auta w specjalne czujniki.
  Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego?
  Raty kredytów hipotecznych są już wysokie i mogą być jeszcze wyższe. W jaki sposób je obniżyć? Co szykuje rząd w zakresie wsparcia kredytobiorców?
  Budownictwo w technologii CLT. Drewniana rewolucja dotarła do Polski
  Drewniane szkoły, szpitale, wieżowce, hale widowiskowe, lotniska, a nawet stacja benzynowa czy 9-piętrowe bloki mieszkalne — to wszystko powstaje dzięki nowoczesnej technologii obróbki drewna CLT. Okazuje się, że prócz aspektów ekologicznych materiał ten jest odporny pożarowo jak stal, bardzo elastyczny, zdrowy dla użytkowników, energooszczędny, lekki konstrukcyjnie i elegancki, co pozwala na szerokie zastosowanie. A potrzebne do jego wyprodukowania drewno pozyskuje się z certyfikowanych zalesień, które nie niszczą wartościowego drzewostanu.
  Jak zmniejszyć wydatki na paliwo?
  Jak zmniejszyć wydatki na paliwo? To pytanie, które w dobie rosnących cen benzyny, oleju napędowego i LPG szczególnie często zadają kierowcy.
  Wynajem mieszkań na fali wzrostowej
  Rynek wynajmu w największych polskich miastach gwałtownie się skurczył. Mieszkania mają teraz ogromne wzięcie, że inwestorzy zastanawiają się już nad wykupywaniem lokali w pakietach.
  Budownictwo drewniane - droga dla ujemnego śladu węglowego
  Budownictwo drewniane może pomów branży budowlanej sprostać współczesnym wyzwaniom ekologicznym i interesom społecznym. W jaki sposób?
  KE proponuje ok. 300 mld euro na zmniejszenie zależności energetycznej od Rosji
  Komisja Europejska chce, by UE zmobilizowała ok. 300 mld euro, w tym około 72 mld euro w dotacjach i 225 mld euro w pożyczkach, na zmniejszenie swojej zależności energetycznej od Rosji. Szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła w środę zarys tego planu
  Müller: apelujemy do KE o wprowadzenie dodatkowego cła na rosyjską ropę i gaz
  Od lat ostrzegaliśmy przed uzależnieniem od rosyjskiego gazu i ropy; apelujemy do Komisji Europejskiej o wprowadzenie dodatkowego cła na rosyjską ropę i gaz - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller
  Jak przekonać zarząd do wprowadzenia Robotic Process Automation
  Gdy jako eksperci rozmawiamy o możliwościach Robotic Process Automation (zrobotyzowanej automatyzacji procesów, RPA) i planach ich wdrożenia, z dyrektorem do spraw rozwoju, albo z szefem działu informatycznego, bardzo często pojawiają się pytania o argumenty, mające przekonać zarząd. Zdarza się, że CIO pyta o uzasadnienie, które przemówiłoby do CEO, czy też ten ostatni o wskaźniki, mające przekonać CFO. Oto odpowiedź.
  EuroJackpot - jak grać?
  Szanse na wygraną EuroJackpot są niewielkie i wynoszą 1:188.379.141, mimo to wiele osób próbuje swoich sił. W EuroJackpot można bowiem wygrać nawet 90 milionów euro!
  EuroJackpot: Największa loteria w Europie
  EuroJackpot to największa loteria w Europie. Losowania EuroJackpot odbywają się w Helsinkach w Finlandii. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?