REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Specyfika umów o pracę zawieranych z osobą niepełnosprawną

Małgorzata Tylewicz
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Nawiązanie stosunku pracy z osobą niepełnosprawną nie zostało odrębnie uregulowane. Podlega więc ogólnemu reżimowi prawnemu wynikającemu z przepisów prawa pracy. Odmienności umowy z niepełnosprawnym wynikają bezpośrednio z zakresu szczególnych uprawnień pracowniczych przyznanych tej grupie.

REKLAMA

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej zwana ustawą o rehabilitacji) dość niefortunnie definiuje osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym jako osoby niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Taki opis działa na niekorzyść samych zainteresowanych, gdyż wywołuje u potencjalnego pracodawcy, szczególnie z tzw. otwartego rynku pracy, niepewność co do możliwości zatrudnienia niepełnosprawnych. Tymczasem adnotacje na orzeczeniach typu „żadna praca” czy „całkowicie niezdolny do pracy” nie powinny zamykać osobie niepełnosprawnej drogi do zatrudnienia, jeżeli oczywiście lekarz medycyny pracy dopuści ją do pracy na wskazanym stanowisku.

REKLAMA

Bez względu na nazewnictwo zastosowane w zawartej między stronami umowie do nawiązania stosunku pracy dojdzie w przypadku, gdy jedna ze stron zobowiąże się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a druga - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Essentialia negotii umowy o pracę zawieranej z osobą niepełnosprawną niczym nie różnią się od tych, które powinny znaleźć się w umowie z osobą pełnosprawną.

W treści umowy powinny być wskazane jej strony, rodzaj umowy, data jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. W szczególności umowa powinna określać:

• rodzaj pracy,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• miejsce wykonywania pracy,

• wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

• wymiar czasu pracy,

• termin rozpoczęcia pracy.

Przepisy prawa pracy zastrzegają dla umowy o pracę formę pisemną, z tym że niedochowanie tej formy skutkuje jedynie po stronie pracodawcy obowiązkiem potwierdzenia pracownikowi na piśmie - najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy - ustaleń co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków.

Dodatkowo pracodawca jest zobligowany do pisemnego poinformowania pracownika, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

• dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

• częstotliwości, miejscu i terminie wypłat wynagrodzenia za pracę,

• wymiarze urlopu wypoczynkowego,

• długości okresu wypowiedzenia,

• układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

• porze nocnej,

• przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności - w przypadku pracodawcy, na którym nie spoczywa obowiązek ustalania regulaminu.

O czym powinien pamiętać pracodawca osoby niepełnosprawnej

REKLAMA

Informując pracownika o jego dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, należy wziąć pod uwagę to, że czas pracy, osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, natomiast czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności został ograniczony do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ustawy o rehabilitacji).

Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od powyższej zasady pozwalające na zatrudnianie osób niepełnosprawnych na podstawie powszechnie obowiązujących norm czasu pracy wynikających z Kodeksu pracy. Skrócony czas pracy nie ma bowiem zastosowania do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek pracownika lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub - w razie jego braku - lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

W przypadku ustalenia w umowie o pracę zawartej z osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do której nie mają zastosowania wskazane wyżej wyjątki, 8-godzinnego czasu pracy będzie stanowiło naruszenie przepisów o czasie pracy. W uzasadnieniu do wyroku z 6 lipca 2005 r. Sąd Najwyższy wskazał, że w takiej sytuacji pracownikowi za każdą przepracowaną ósmą godzinę będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia w wysokości 1/7 dziennego wynagrodzenia wynikającego z umowy i do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (III PK 51/05).

WAŻNE!

Stosowanie preferencyjnych norm czasu pracy nie może powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.

Informacja o wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego musi uwzględniać przywilej osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do dodatkowych 10 dni urlopu. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych wyżej stopni niepełnosprawności.

Dodatkowy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów, za wyjątkiem sytuacji, gdy wymiar urlopu dodatkowego, jest niższy niż 10 dni roboczych.

Przepisy ustawy o rehabilitacji gwarantują również osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Z tego przywileju pracownik może jednak skorzystać nie częściej niż raz w roku.

Płatne zwolnienie od pracy przysługuje także pracownikom niepełnosprawnym (z wyłączeniem pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest niemożność wykonania powyższych czynności poza godzinami pracy.

Szczegółowe zasady korzystania z powyższego zwolnienia, a przede wszystkim dokumentowania braku możliwości wykonania tych czynności w innych godzinach powinny być uregulowane w regulaminie pracy lub w pisemnej informacji przekazywanej pracownikowi.

WAŻNE!

Łączny wymiar urlopu dodatkowego oraz zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Małgorzata Tylewicz

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

• art. 29 Kodeksu pracy,

• art. 15, 16, 18, 19 i 20 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.),

• wyrok SN z 6 lipca 2005 r. (III PK 51/05, OSNP 2006/5-6/85).

Dział tworzony jest przy współpracy z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

REKLAMA

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

REKLAMA

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

REKLAMA