| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia

W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia

W naszym zakładzie pensje są wypłacane do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. Teraz chcemy przesunąć termin wypłaty wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca. Termin wypłaty określa u nas regulamin wynagradzania. W jaki sposób to zrobić? Czy konieczne są wypowiedzenia zmieniające? Jaka jest procedura zmiany terminu wynagrodzenia, jeśli jest on określony w umowie o pracę?


RADA

 W przypadku gdy termin wypłaty wynagrodzenia za pracę jest ustalony w regulaminie wynagradzania, muszą Państwo zmienić treść tego regulaminu w drodze aneksu. Niezbędne będzie również zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki umów o pracę w związku ze zmianą terminu wypłaty wynagrodzenia na mniej korzystny. Jeżeli natomiast termin wypłaty wynagrodzenia został ustalony w umowie o pracę pracownika, to należy zmienić jej treść w formie pisemnej. Można tego dokonać za pomocą wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy lub za porozumieniem stron w formie aneksu do umowy o pracę.

UZASADNIENIE

Obowiązek określenia warunków wynagradzania pracowników w regulaminie wynagradzania dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy bądź ponadzakładowym układem zbiorowym (art. 772 § 1 Kodeksu pracy). W regulaminie pracodawca określa wszystkie kwestie związane z przysługującymi jego pracownikom świadczeniami pieniężnymi, takimi jak np.: wysokość wynagrodzenia zasadniczego, premie pracownicze, odprawy, nagrody, świadczenia związane z podróżą służbową itp.

Regulamin wynagradzania ustala pracodawca, chyba że działa u niego zakładowa organizacja związkowa. Wówczas ma on obowiązek uzgodnienia z nią treści takiego regulaminu. Identycznie wygląda procedura w przypadku zmiany treści regulaminu wynagradzania np. w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Regulamin wynagradzania lub zmiana do niego wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 772 § 6 Kodeksu pracy). Pracodawca jest również zobowiązany do informowania pracowników o każdej zmianie regulaminu.

PRZYKŁAD

W zakładzie obowiązuje regulamin wynagradzania, w którego § 33 zawarto zapis: „Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę ustala się na 5. dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni”. Ponieważ występowały trudności w terminowym ustalaniu prowizji pracowników za dany miesiąc, pracodawca zdecydował się na zmianę terminu wypłaty tego wynagrodzenia. W związku z brakiem w zakładzie związków zawodowych pracodawca samodzielnie przygotował aneks do regulaminu, w którym zapisał, że § 33 regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę ustala się na 10. dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni”. Zmiana ta wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w zakładzie pracy. W związku z tym, że jest to zmiana niekorzystna dla pracowników, po jej wejściu w życie pracodawca będzie zobowiązany do indywidualnego wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków zatrudnienia. Nowy termin wypłaty pracodawca będzie mógł stosować po upływie odpowiednich okresów wypowiedzeń pracowniczych umów o pracę.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »