Kategorie

Obowiązki pracodawcy w przypadku rozwiązania stosunku pracy

Joanna Pysiewicz-Jężak
inforCMS
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem to nie koniec obowiązków, jakie pracodawca ma w stosunku do takiej osoby. Zakończenie umowy wiąże się z obowiązkiem wypłaty ekwiwalentu za urlop czy wydania świadectwa pracy.

Stosunek pracy może zostać rozwiązany na mocy porozumienia stron, wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę albo pracownika oraz bez wypowiedzenia.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. Do dni wolnych ma prawo pracownik, którego okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie.

Wymiar zwolnienia wynosi:

• 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia oraz

• 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenie, także w przypadku jego skrócenia do jednego miesiąca na podstawie art. 361 § 1 k.p.

Za dni wolne na poszukiwanie pracy pracownikowi należy się wynagrodzenie. Pracodawca nie udziela ich samodzielnie, lecz na wyraźny wniosek pracownika złożony pracodawcy. Istotne znaczenie ma również fakt, że pracownik, który nie wykorzystał dni wolnych na poszukiwanie pracy, nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

Wydanie świadectwa pracy

Zgodnie z art. 97 k.p. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Należy podkreślić, że świadectwo pracy wydaje się w przypadku każdego rozwiązania, jak również wygaśnięcia stosunku pracy, co ma miejsce m.in. w przypadku śmierci pracownika (w takim przypadku pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika; z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika). Z obowiązku wydania świadectwa po ustaniu stosunku pracy jest zwolniony pracodawca, który bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy nawiązuje z danym pracownikiem kolejny stosunek pracy. Wówczas pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko na jego żądanie.

Wydanie świadectwa pracy nie może być natomiast uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Przykład

Marek P., którego stosunek pracy miał się rozwiązać 31 maja 2008 r., otrzymał od pracodawcy do wypełnienia kartę obiegową. Zawierała ona m.in. informację o rozliczeniu się pracownika z powierzonego komputera. W dniu rozwiązania stosunku pracy Marek P. zgłosił się do kadr po odbiór świadectwa pracy. Na prośbę kadrowej o okazanie wypełnionej karty obiegowej odpowiedział, że komputer będzie mu jeszcze potrzebny i odda go za tydzień. Mimo nierozliczenia się z mienia pracodawcy kadrowa jest obowiązana wydać Markowi P. świadectwo pracy. Jeżeli Marek P. nie odda dobrowolnie komputera, pracodawca będzie miał roszczenie o jego wydanie, ale będzie musiał swoich praw dochodzić w sądzie.

Świadectwo pracy może zawierać tylko informacje określone w art. 97 § 2 k.p. Szczegółową treść świadectwa pracy oraz jego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.). Oznacza to, że pracodawca nie może w świadectwie pracy umieszczać innych informacji, np. opinii o pracowniku.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Jednym ze świadczeń pieniężnych, jakie pracodawca powinien wypłacić odchodzącemu pracownikowi, jest zgodnie z art. 171 § 1 k.p. ekwiwalent za niewykorzystany w całości lub w części urlop. Pracodawca wypłaca ekwiwalent najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę. Należy pamiętać, że pracownik, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca go udzieli.

Przykład

Krzysztof C. od dłuższego czasu nosił się z zamiarem zmiany pracy i wiedział, że w końcu złoży pracodawcy wypowiedzenie. Dlatego też nie wykorzystywał urlopu wypoczynkowego, bo chciał uzyskać ekwiwalent pieniężny. Gdy złożył pracodawcy 3-miesięczne wypowiedzenie, miał do wykorzystania 30 dni zaległego i bieżącego urlopu. Pracodawca zobowiązał Krzysztofa C. do wykorzystania urlopu, jednak ten odmówił. Pracodawca mógł postąpić w ten sposób i nie była mu potrzebna zgoda pracownika. Krzysztof C. jest obowiązany wykorzystać przysługujący urlop i nie otrzyma ekwiwalentu pieniężnego.

Odprawy

Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika (u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników), to pracownikowi, zgodnie z art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.), należy się odprawa pieniężna w wysokości zależnej od zatrudnienia u danego pracodawcy (od jedno- do trzymiesięcznego wynagrodzenia). Odprawę ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

W przypadku gdy pracownik rozstaje się z pracodawcą z powodu przejścia na emeryturę lub rentę, zgodnie z art. 92 § 1 k.p. przysługuje mu odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Obowiązujące u danego pracodawcy przepisy mogą przewidywać odprawę w wyższej wysokości. Pracodawca nie może jednak w swoim zakładzie pracy wprowadzić regulacji przewidującej, że odprawy emerytalno-rentowej nie wypłaca się lub zawiesić jej wypłacanie z powodu kłopotów finansowych. Takie postanowienia są z mocy prawa nieważne i zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do wypłacania również innych świadczeń pieniężnych, jeżeli ich wypłatę przewidują przepisy prawa pracy (ogólne lub obowiązujące u danego pracodawcy). Mogą do nich należeć nagroda jubileuszowa czy odprawa pośmiertna wypłacana rodzinie zmarłego pracownika.

Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

Pracodawca powinien pamiętać również o wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na formularzu ZUS ZWUA. To wyrejestrowanie powinno nastąpić najpóźniej 7. dnia po rozwiązaniu umowy o pracę i jako datę wyrejestrowania wskazuje się następny dzień po rozwiązaniu umowy o pracę (np. umowa o pracę z pracownikiem rozwiąże się 30 czerwca 2008 r. - pracodawca wyrejestrowywuje pracownika z datą 1 lipca 2008 r.).

Joanna Pysiewicz-Jężak

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.