| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Przesłane faksem wypowiedzenie umowy jest skuteczne

Przesłane faksem wypowiedzenie umowy jest skuteczne

Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za dokonane, gdy zostało doręczone pracownikowi w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Odmowa jego przyjęcia nie ma wpływu na jego skuteczność. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa i tak ulegnie rozwiązaniu.


Sposób powiadomienia pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę ma istotne znaczenie praktyczne, wpływa bowiem na skuteczność oświadczenia o zakończeniu stosunku pracy oraz rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do wiadomości pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c. w zw. z art. 300 k.p.), nawet jeśli faktycznie tego nie uczynił (por. wyrok SN z 23 stycznia 1998 r., I PKN 501/97, OSNP 1999/1/15).

Wypowiedzenie można wręczyć pracownikowi podczas rozmowy. Jego skuteczność nie będzie uzależniona od tego, czy potwierdzi on jego odbiór. Wypowiedzenie będzie skuteczne także wówczas, gdy pracownik odmówi pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia, a nawet gdy zniszczy wręczone mu wypowiedzenie. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę ma bowiem miejsce także wtedy, gdy pracownik mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli tego nie zrobił (por. wyrok SN z 16 kwietnia 1995 r., I PRN 2/95, OSNP 1995/18/229).

W razie odmowy przyjęcia wypowiedzenia pracodawca nie musi szukać innego sposobu jego doręczenia. Nawet jeśli wysyła dodatkowo wypowiedzenie pocztą, datą jego złożenia będzie data odmowy przyjęcia pisma w siedzibie firmy, a nie data otrzymania przez pracownika listu. Aby umowa o pracę została rozwiązana, wystarczy, że zatrudniony został o tym poinformowany. Dzieje się tak, nawet jeśli odmawia przyjęcia oświadczenia pracodawcy o zwolnieniu (wyrok SN z 9 stycznia 2007 r., II PK 158/2006, LexPolonica nr 1227903).

Pracownik, który bez usprawiedliwionych przyczyn odmówił przyjęcia pisma wypowiadającego mu umowę, nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy ani powołać się na to, że pracodawca nie poinformował go o możliwości, terminie i trybie odwołania (wyrok SN z 4 kwietnia 2004 r., I PK 429/03, LexPolonica nr 377164).

Pracownicy często podają w wątpliwość fakt, że doszło do wręczenia wypowiedzenia. Warto więc dla celów dowodowych zapewnić sobie świadków, którzy bedą mogli potwierdzić w razie sporu, że pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia oraz to, czy i kiedy pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Dowodem może być także notatka służbowa z przebiegu próby wręczenia pracownikowi wypowiedzenia.

Gdy pracownik nie przychodzi do pracy i nie ma możliwości bezpośredniego wręczenia mu wypowiedzenia, wówczas wypowiedzenie można wysłać pocztą lub kurierem. Warto pamiętać o wysłaniu pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Problem pojawia się wówczas, gdy pracownik nie odbiera korespondencji. Wtedy dniem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu będzie dzień, w którym pracownik odmówił doręczycielowi odbioru listu, albo dzień upływu terminu do odbioru przesyłki na poczcie. Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma bowiem miejsce także wtedy, gdy pracownik, mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej (wyrok SN z 11 grudnia 1996 r., I PKN 36/96, OSNAPiUS 1997/14/251).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »