Kategorie

Jak pracownicy próbują uniknąć wypowiedzenia

Katarzyna Wrońska-Zblewska
inforCMS
Zanim pracodawca doręczy pracownikowi wypowiedzenie, powinien zadbać o pisemne potwierdzenia, pokwitowania czy świadków oraz dobrze przemyśleć wybór daty doręczenia wypowiedzenia.

Sytuacja na rynku pracy wpływa niekiedy na podejmowane przez pracowników próby „grania na zwłokę”. Chcąc odsunąć od siebie widmo zbliżającej się utraty pracy, chwytają się najróżniejszych sposobów, aby zdobyć jak najwięcej czasu na znalezienie następnej.

Zwolnienie lekarskie

Reklama

Pierwszym sposobem na uniknięcie wypowiedzenia jest choroba i zwolnienie lekarskie. W sytuacji gdy pracodawca zamierza wręczyć pracownikowi wypowiedzenie, dostarczone do zakładu pracy zwolnienie lekarskie skutecznie taki krok ze strony pracodawcy blokuje. Artykuł 41 k.p. zakazuje wypowiadania umów o pracę pracownikowi w trakcie usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie minął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Od tej zasady są jednak wyjątki. Mianowicie w sytuacji, gdy zawarta została z pracownikiem umowa na czas określony, a pracownik w dacie jej rozwiązania z upływem czasu, na jaki została zawarta, przebywa na zwolnieniu lekarskim, umowa i tak ulega rozwiązaniu.

Sytuacja ta nie dotyczy umów o pracę na czas określony dłuższy niż jeden miesiąc z kobietami w ciąży, kiedy w dacie rozwiązania umowy z upływem czasu, na jaki została zawarta, pracownica jest powyżej trzeciego miesiąca ciąży. W takim przypadku umowę należy przedłużyć do dnia porodu (art. 177 § 3 k.p.).

Kolejną sytuacją, w której zwolnienie lekarskie nie chroni przed utratą pracy, jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jeżeli więc pracodawca ocenił zachowanie pracownika w kategorii ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika, ma miesiąc, aby pracownika zwolnić dyscyplinarnie, niezależnie od tego, czy przebywa on na zwolnieniu lekarskim, czy też nie (art. 52 § 1 i 2 k.p.).

Zwolnienie lekarskie nie chroni także pracownika w sytuacji, gdy mimo jego posiadania przyszedł on do pracy i rozpoczął jej świadczenie bądź po otrzymaniu wypowiedzenia poszedł do lekarza, otrzymując zwolnienie lekarskie na dzień doręczenia wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 1997 r., sygn. akt I PKN 366/97 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 14 października 1997 r., sygn. akt I PKN 322/97).

Zwolnienie lekarskie nie ochroni pracownika przed wypowiedzeniem także w sytuacji ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy (art. 411 k.p.).

Co może zrobić pracodawca w sytuacji, gdy pracownik będzie korzystał ze zwolnienia lekarskiego? Otóż pracodawca może kontrolować lub zgłaszać prośbę o przeprowadzenie kontroli przez ZUS, jeśli ma wątpliwości, czy pracownik wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem. Poza tym może zwrócić się do ZUS z prośbą o skontrolowanie stanu zdrowia pracownika przez lekarza orzecznika ZUS. Jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi powrót do zdrowia, „przerywa” wystawione zwolnienie lekarskie, a ZUS wydaje decyzję o utracie prawa do zasiłku chorobowego z określonym dniem, pracownik musi powrócić do pracy.

Odmowa odebrania wypowiedzenia

Reklama

Czasem zdarza się, że zaskoczony wręczeniem wypowiedzenia pracownik nie chce go odebrać bądź odmawia pisemnego pokwitowania odbioru dokumentu zawierającego oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy. Zasadą jest, że z chwilą gdy oświadczenie o wypowiedzeniu zostało dostarczone pracownikowi w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, wypowiedzenie należy uznać za doręczone (art. 61 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). W takiej sytuacji podpis pracownika nie jest traktowany jako zgoda na wypowiedzenie umowy, ale jako potwierdzenie odbioru (pokwitowanie otrzymania dokumentu).

Nierzadko zdarza się, że pracodawca wręcza wypowiedzenie pracownikowi „w cztery oczy”, bez świadków. Jeżeli pracownik nie będzie chciał pokwitować odbioru lub co gorsza będzie się upierał, że wypowiedzenia nie dostał, pracodawca ma w zasadzie trzy możliwości. Po pierwsze, uznać, że pomimo braku pisemnego pokwitowania wypowiedzenia oraz braku świadków wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone i po upływie okresu wypowiedzenia przestać dopuszczać pracownika do pracy, a także wydać mu świadectwo pracy. Jeśli pracownik skieruje sprawę do sądu, to pracodawca będzie musiał przekonać sędziego, że fakt doręczenia wypowiedzenia rzeczywiście miał miejsce.

Można także ponowić próbę doręczenia wypowiedzenia najlepiej tego samego dnia, tym razem dbając o obecność postronnego świadka przy doręczaniu wypowiedzenia. Jeśli pracownik ponownie odmówi pokwitowania odbioru wypowiedzenia, to należy poprosić świadka o sporządzenie odpowiedniej notatki (oświadczenia), stwierdzającego przebieg zdarzenia. Ponadto świadek zwiększy szanse przekonania sądu o faktycznym doręczeniu wypowiedzenia, w razie gdyby pracownik dalej upierał się, że wypowiedzenia mu nie doręczono. Ostatecznie można także przesłać wypowiedzenie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, niemniej jednak istnieje niebezpieczeństwo, że zanim zastuka do drzwi pracownika listonosz lub kurier, pracownik znajdzie sposób na uniknięcie odbioru wypowiedzenia. Trzeba pamiętać, że zarówno poczta, jak i firma kurierska potrzebują około 24 godzin na dostarczenie przesyłki.

Ucieczka na urlop

Jeżeli w grę wchodzi opóźnienie wypowiedzenia dosłownie o kilka dni, pracownicy mają do dyspozycji urlop na żądanie. Pracownik w zasadzie stawia pracodawcę przed faktem dokonanym, informując go jedynie o wykorzystaniu urlopu najpóźniej w dniu, który chce sobie w ten sposób usprawiedliwić. Takie korzystanie z urlopu na żądanie nabiera sensu w przypadku dłuższych okresów wypowiedzenia, np. miesiąc lub trzy miesiące. Urlop na żądanie wzięty na koniec miesiąca powoduje, że pracodawca może doręczyć wypowiedzenie z początkiem następnego miesiąca. To zaś skutkuje w praktyce wydłużeniem okresu wypowiedzenia o miesiąc.

Przykład

Jan S. był długoletnim pracownikiem firmy H. Przysługiwało mu 3-miesięczne wypowiedzenie. Pod koniec września dowiedział się, że firma chce go zwolnić. Gdyby doręczono mu wypowiedzenie z końcem września, wówczas jego umowa o pracę rozwiązałaby się z końcem grudnia. Na cztery ostatnie robocze dni września wziął urlop na żądanie. Po powrocie z urlopu w pierwszych dniach października Jan S. faktycznie otrzymał wypowiedzenie. Jego sytuacja zmieniła się jednak w ten sposób, że okres wypowiedzenia w takim przypadku będzie upływał z końcem stycznia nowego roku, a więc w praktyce o miesiąc później.

Pracodawca w zasadzie nie ma wpływu na wykorzystanie przez pracownika urlopu na żądanie - taki jest jego cel. Musi więc czekać, aż pracownik wróci z urlopu, aby móc mu doręczyć wypowiedzenie. Jednak, chcąc wręczyć pracownikowi wypowiedzenie, pracodawca nie musi czekać na koniec miesiąca. Może je doręczyć wcześniej.

Katarzyna Wrońska-Zblewska

 

Podstawa prawna:

ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.).

Słownik terminologiczny

Wypowiedzenie umowy o pracę - każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.

  Ponad 231 mln zł zalegają firmy za polisy ubezpieczeniowe

  Konsumenci i przedsiębiorcy są winni firmom ubezpieczeniowym 387 mln zł za polisy ubezpieczeniowe. Dłużnicy, do których dzwoni firma windykacyjna, najczęściej tłumaczą, że mają inne ważniejsze wydatki, lub skoro polisa trwa cały rok, mają dużo czasu na wpłatę.

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co to oznacza?

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co oznacza taki komunikat pojawiający się w systemie info-car.pl? Kandydat na kierowcę nie ma się co martwić.

  Czy zabraknie ziemi pod inwestycje deweloperskie?

  Inwestycje mieszkaniowe. Dwa lata temu aż 11% inwestorów wskazywało trudniej dostępne grunty jako czynnik, który może mieć negatywny wpływ na liczbę planowanych inwestycji. Ostatni rok zweryfikował te obawy i jedno trzeba przyznać - niska podaż gruntów, w połączeniu z ich rosnącymi cenami sprawiają, że inwestycje deweloperskie coraz częściej powstają w nowych lokalizacjach. Czy w związku z tym, że pozyskiwanie atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje mieszkaniowe staje się coraz bardziej skomplikowane a deweloperzy budują mniej? Wręcz przeciwnie.

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych - nowe przepisy

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Obowiązujący obecnie wymóg wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów niepalnych nie będzie miał już zastosowania do domów jednorodzinnych. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego zostanie dopuszczone stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Mitsubishi L200 po tuningu. Po fabrycznym tuningu!

  Mitsubishi L200 świetnie radzi sobie w terenie. Ma jednak pewną słabość. 150 koni to niezbyt dużo. Na szczęście Japończycy mogą coś na to poradzić.

  Rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dużemu popytowi na rynku zyskują firmy wyspecjalizowane w obsłudze takich inwestorów i lokali.

  Inflacja - maj 2021 r.

  Inflacja - maj 2021 r. - ile wyniosła? GUS zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. Inflacja w maju okazała się niższa od wskaźnika podanego na początku czerwca w szybkim szacunku.

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polakom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.

  Maksymalna opłata za śmieci uzależniona od ilości zużytej wody - zmiany w ustawie śmieciowej

  Maksymalna wysokość opłaty za odpady, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody ma wynosić 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł - poinformowało we wtorek 15 czerwca 2021 r. Centrum Informacyjne Rządu.