Kategorie

Jak rozliczyć w pkpir wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności

Justyna Michałowska
inforCMS
Od 1 lipca br. prowadzę działalność jako fizjoterapeuta. Od kwietnia do czerwca uczestniczyłem w szkoleniach przygotowawczych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, np. z terapii manualnej, z terapii stawów. Czy koszty tych szkoleń mogę zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej? Jeżeli tak, to w jaki sposób ująć te koszty w pkpir?

RADA

Wydatki na szkolenia przygotowujące do zawodu fizjoterapeuty Czytelnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli posiada dokumenty (dowody księgowe) świadczące o ich poniesieniu. Koszty szkoleń należy wpisać do kolumny 13 pkpir w miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej. W kolumnie 2 pkpir - data zdarzenia gospodarczego - należy wpisać datę poniesienia wydatku wynikającą z posiadanego dowodu księgowego. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Reklama

Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które nie są wyłączone z kosztów na podstawie art. 23 updof. Wydatek, jaki poniósł Czytelnik, ściśle wiąże się z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Nabycie umiejętności niezbędnych w zawodzie fizjoterapeuty z pewnością wykazuje związek z przychodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej prowadzonej w tym zakresie. Istotne jest udokumentowanie poniesionych wydatków. Bez posiadania dowodów dokumentujących poniesienie wydatku na szkolenie, np. faktur, umów na zakup szkolenia, podatnik nie może zaliczyć wydatku do kosztów podatkowych.

Reklama

Jeżeli Czytelnik posiada takie dowody, to w przedstawionym przypadku poniesione wydatki na szkolenia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Koszt szkolenia udokumentowanego fakturą należy wpisać do kolumny 13 pkpir - pozostałe wydatki. Wpisu dokonujemy w miesiącu rozpoczęcia działalności. W kolumnie 2 pkpir - data zdarzenia gospodarczego - należy wpisać datę wynikającą z posiadanego dowodu księgowego. Wynika to z pkt 3 - objaśnień do pkpir, które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie księgi. Potwierdzają to również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2009 r., nr ILPB1/415-256/09-3/AK:

Do stwierdzenia, czy wydatki poniesione przed datą rozpoczęcia działalności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, istotne jest ustalenie, czy takie wydatki (...) są potrzebne w prowadzonej działalności i mają związek z tą działalnością (...). Poza tym koszt podatkowy musi być odpowiednio udokumentowany. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają unormowania, które zabraniałoby zaliczenia do kosztów wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jednakże obowiązek udowodnienia wpływu poniesionego wydatku na wysokość przychodu spoczywa na podatniku. Zatem koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale mające związek z uzyskiwanym później przychodem stanowią koszty uzyskania przychodu. W związku z powyższym wydatki, o których mowa we wniosku, poniesione przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem działalności, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki te należy zaksięgować w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów („pozostałe wydatki”) w dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej, przy czym w kolumnie 2 („data zdarzenia gospodarczego”) należy wpisać datę poniesienia wydatku.

Również udokumentowane wydatki związane z rozpoczęciem działalności, takie jak: opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej czy wykonanie pieczątki, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Środki trwałe. Podatnik nie zaliczy natomiast bezpośrednio do kosztów wydatków na zakup środków trwałych, podlegających amortyzacji, poczynionych przed rozpoczęciem działalności. Wydatki na zakup tych środków trwałych są zaliczane do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 23 ust. 1 pkt 1 updof). Zakupiony wcześniej środek trwały podatnik przyjmuje więc do ewidencji środków trwałych na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej i amortyzuje od następnego miesiąca.

Towary handlowe. Towary handlowe zakupione przed rozpoczęciem działalności należy objąć remanentem początkowym, który należy wpisać do pkpir na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej (§ 27 rozporządzenia w sprawie pkpir). Następnie na koniec roku podatkowego wartość tego remanentu podatnik powinien uwzględnić przy ustalaniu rocznego dochodu do opodatkowania.

WAŻNE!

Towary handlowe zakupione przed rozpoczęciem działalności należy objąć remanentem początkowym, który należy ująć w pkpir na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Następnie na koniec roku podatkowego wartość tego remanentu podatnik powinien uwzględnić przy ustalaniu rocznego dochodu do opodatkowania.

Stanowisko to potwierdza Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle w interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2007 r., nr PD/415/8/07:

Stwierdzić należy, że w przedmiotowym stanie faktycznym zakupione przez Panią, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, towary handlowe powinny zostać ujęte w remanencie początkowym, który to remanent podlegać będzie wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Tak więc powyższe towary handlowe zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w momencie ustalania dochodu, z uwzględnieniem różnicy remanentów początkowego i końcowego.

Jak rozliczyć w pkpir darowiznę towarów handlowych

PRZYKŁAD

Pan Nowak rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie usług fizjoterapeutycznych 1 lipca 2009 r. Nie zarejestrował się jako podatnik VAT. Przed rozpoczęciem działalności uczestniczył w szkoleniu z zakresu fizjoterapii. Udział w szkoleniu potwierdza rachunek wystawiony 30 maja 2009 r. na kwotę 1500 zł. Inne wydatki, których pan Nowak dokonał przed rozpoczęciem działalności, to:

• kupno stołu do masażu - faktura z 24 czerwca 2009 r. na 900 zł brutto,

• opłata w wysokości 100 zł za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzenie dokonania opłaty w dniu 25 czerwca 2009 r.,

• wyrobienie pieczątki - faktura z 27 czerwca 2009 r. na 30 zł brutto.

Ewidencja tych zdarzeń przedstawia się następująco:

Lipiec 2009 r.

• art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052

• § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 988

Justyna Michałowska

księgowa

 

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  13 maja 2021
  Zakres dat:

  Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej

  Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Program "Czyste powietrze" z systemem gwarancji bankowych

  Program "Czyste powietrze" - powstanie system gwarancyjny, którego celem będzie poszerzenie współpracy z sektorem bankowym. Program "Czyste powietrze" umożliwia udzielenie pomocy finansowej osobom, które chcą wymienić nieefektywne źródła ciepła.

  Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu z kraju

  Wyrejestrowanie w przypadku wywozu pojazdu z kraju: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży

  Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży: czy jest możliwe, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie organizuje zebrania właścicieli lokali - co można zrobić?

  Zebranie ogółu właścicieli lokali. Zarząd (lub zarządca) wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek przynajmniej raz w roku (nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku) zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali. Co prawda art. 90 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie tzw. ustawy covidowej stanowi, że jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Tym niemniej w różnych okresach ubiegłego roku możliwe było organizowanie takich wydarzeń, jednak wiele wspólnot tego nie zrobiło. Zdaniem niektórych ekspertów, bierność może wynikać ze złej woli lub niepewności stanu prawnego. Skutek jest taki, że od ponad 12 miesięcy w wielu wspólnotach nie odbyły się coroczne zebrania właścicieli. Co można z tym zrobić?

  Czy CPK ma szansę stać się portem lotniczym 3. generacji?

  Port lotniczy 3. generacji a CPK. Do 2030 roku Międzynarodowy Port Lotniczy Incheon, a od lutego 2021 r. także doradca strategiczny Centralnego Portu Komunikacyjnego zamierza zmienić paradygmat współczesnych lotnisk przekształcając się w port lotniczy 3. generacji. Czy koncepcja azjatyckiego partnera sprawdzi się także w przypadku CPK?

  Nieruchomości sąsiadujące z gruntami obszaru górniczego - wyrok TK

  Nieruchomości położone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego. Brak statusu strony postępowania koncesyjnego właścicieli nieruchomości sąsiadujących z gruntami, na których ma odbywać się wydobycie kopalin ze złóż, jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Skargę w tej sprawie wniosła współwłaścicielka jednej z takich nieruchomości.

  Sprzedaż opon w Q1 2021. Wyraźnie widać wzrosty!

  Sprzedaż opon w Q1 2021 z dwucyfrowymi wzrostami. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego zaprezentował dane, które napawają optymizmem.

  Prognoza wzrostu PKB Polski w 2021 i 2022 r. 

  PKB Polski - prognoza 2021. Komisja Europejska podwyższyła w środę prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. Przedstawiła również prognozę na 2022 rok.

  Dofinansowanie z Programu LIFE – nowe możliwości rozwoju eko-biznesu

  Ochrona środowiska może stać się punktem wyjścia do prowadzenia biznesu albo mieć pozytywny wpływ na jego rozwój. Projekty zrealizowane przy wsparciu finansowanym Programu LIFE są tego doskonałym przykładem. Trwa nabór do Inkubatora wniosków LIFE, który zwiększa szanse przedsiębiorców, by sięgnąć po to dofinasowanie.

  Bez podwyżki stóp procentowych nie zdusimy wysokiej inflacji [VIDEO]

  Inflacja w Polsce jest znacznie powyżej celu inflacyjnego NBP. Żyjemy w świecie zerowych stóp procentowych, ale to musi się skończyć, wtedy odczujemy jak duże są koszty spłacania kredytów i długu budżetu państwa.

  Hotele otwarte. Czy branża odrobi straty?

  Hotele vs COVID-19. Czy w ogóle, i w jakim tempie, branża hotelarska odrobi straty po kilkumiesięcznym zakazie działalności? Czy ponowne otwarcie sprawi, że unikniemy fali upadłości w tym sektorze gospodarki?

  Brexit. Jak mogą zyskać polskie firmy?

  Brexit. Szacuje się, że w 2020 roku Wielka Brytania straciła prawdopodobnie aż 11,3% swojego PKB. Z drugiej strony są kraje i firmy, które mogą skorzystać na Brexicie. Na tej liście jest też Polska.

  Od kiedy otwarte kina i siłownie? Jest wcześniejszy termin

  Jest nowy termin otwarcia instytucji kultury oraz siłowni, klubów fitness i basenów. Rząd podjął decyzję o przyśpieszeniu otwarcia o 8 dni.

  Czy to koniec home office? Na powrót do biur liczą nie tylko prezesi

  Czy home office zostanie z nami na dłużej? Badania KPMG sugerują, że największe firmy spodziewają się, że większość pracowników wróci do pracy stacjonarnej, gdy tylko rządy zduszą pandemię koronawirusa. Prognozy mówiące o tym jakoby praca biurowa miała odejść wraz z dawną normalnością, okazały się zbyt pochopne.

  Small Business Units - co to za inwestycje?

  Czym charakteryzują się inwestycje typu Small Business Units i do kogo najczęściej są skierowane? Co należy wiedzieć o inwestycjach typu SBU?

  RODO w praktyce - co się zmieniło przez 3 lata?

  RODO: 93% Polaków potwierdza, że ich pracodawca dba o kwestie ochrony danych osobowych. Czy według polskich pracowników, unijne rozporządzenie zwiększyło dbałość pracodawców o ochronę danych osobowych? Co jeszcze się zmieniło po wprowadzeniu nowych przepisów?

  Budynki plus energetyczne w programie „Nowa Energia”. Wnioski od 1 czerwca 2021 r.

  Program „Nowa Energia”. Z początkiem czerwca 2021 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia”. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

  Rusza nabór wniosków o dofinansowanie do programu „Nowa Energia”

  Nowa Energia to program wsparcia przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacji energetycznych budynków. Sprawdź, kto może starać się o wsparcie z programu i jakie warunki należy spełnić.

  Zdrowy dom, czyli jaki?

  Zdrowy dom. Polacy spędzają w domach i mieszkaniach nawet 90 proc. swojego czasu. Pandemia COVID-19, lockdowny oraz konieczność zdalnej pracy i nauki pokazały, jak ważne są odpowiednie warunki mieszkaniowe dla funkcjonowania rodziny, zdrowia i dobrego samopoczucia. Dla 75 proc. Polaków zdrowie i chęć poprawy komfortu życia okazały się głównym motywatorem do rozpoczęcia remontu. Z kolei dla 80 proc. spośród tych, którzy szukali ostatnio nowego lokum, najważniejsze okazały się takie cechy zdrowego domu jak jakość powietrza i ilość światła dziennego – wynika z VI edycji raportu „Barometr zdrowych domów”. Zmiana podejścia Polaków może być nie tylko drogowskazem dla nowych inwestycji deweloperskich, lecz także impulsem do przyspieszenia renowacji istniejących budynków. Tym bardziej że 40 proc. badanych planuje remont lub przeprowadzkę w ciągu następnych dwóch lat.

  Inwestorzy coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania

  Wynajem mieszkań - inwestorzy stają się coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania. Nie przejmują się spowolnieniem na rynku najmu, które wywołała pandemia koronawirusa.

  Ponad 500 mieszkań w ramach SIM SMS

  Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM). Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Kolejna SIM powstała przy współpracy KZN i siedmiu gmin – Zawiercia, Klucz, Staszowa, Jędrzejowa, Końskich, Sędziszowa i Małogoszcza.

  Test: Opel Insignia kombi po liftingu. Królowa flot ciągle w formie?

  Opel Insignia po liftingu: Niemcy reanimowali staruszka czy jedynie usprawnili kilka drobiazgów w aucie, które jest nadal godne uwagi? Sprawdziliśmy to.

  Top 7: Jak podróżować z dziećmi?

  Jak podróżować z dziećmi? Jeżeli dziecko jest naprawdę małe, wyjazd może się stać wyzwaniem. Oto porady jak przygotować się do wyjazdu.

  Czy wzrosła szara strefa w rolnictwie?

  Dane KRUS wskazują na spadek liczby osób objętych ubezpieczeniem społecznym o 27 tys. Może to oznaczać potencjalny wzrost szarej strefy w sektorze rolniczym.