| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Odszkodowania > Odszkodowania prywatne > Jak płacić składki i co zawrzeć w umowie, czyli co jest ważne przy ubezpieczeniach?

Jak płacić składki i co zawrzeć w umowie, czyli co jest ważne przy ubezpieczeniach?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może zawierać umowy ubezpieczenia. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli umowa wygasłaby przed upływem okresu na jaki została zawarta, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, a jeżeli umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia - w ciągu czternastu dni od jego doręczenia.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po zawarciu umowy, ale jednocześnie nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli natomiast ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie zostałaby zapłacona w terminie, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, czyli bez zachowania terminów wypowiedzenia. Może także żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

Przeczytaj również: Szkoda z OC - samochód zastępczy

Jeżeli składka jest płacona w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

Przepisy zobowiązują przedsiębiorcę do podania ubezpieczycielowi wszystkich znanych sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel pytał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Ten sam obowiązek ciąży na przedstawicielu przedsiębiorcy. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zastrzeżono, że w czasie jej trwania należy zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych wyżej, ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 

Polecamy serwis: Umowy w firmie

Jeżeli więc umowa ubezpieczenia dotyczyła ochrony w razie pożaru, a w umowie należało podać rodzaj instalacji elektrycznej, przedsiębiorca który wymienił taką instalację w czasie trwania umowy obowiązany jest podać te informacje ubezpieczycielowi.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone wyżej spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na osobie na której rachunek umowa jest zawierana, chyba że nie wiedziała ona o zawarciu umowy na jej rachunek.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »