Kategorie

Wybrane „nowe” znaki towarowe - wymogi formalne rejestracji

dr Anna Stasiak - Apelska
radca prawny
Wybrane „nowe” znaki towarowe - wymogi formalne rejestracji
Wybrane „nowe” znaki towarowe - wymogi formalne rejestracji
Shutterstock
Znak towarowy może stanowić istotną wartość w majątku przedsiębiorstwa. Jakie „nowe” znaki towarowe można obecnie zarejestrować?

Ważne zmiany

Zmiany, które nastąpiły w ustawie Prawo własności przemysłowej z dn. 30.06.2000 r. (dalej: „p.w.p.”) były podyktowane koniecznością dostosowania polskich przepisów do przepisów unijnych, a dokładnie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. W wyniku nowelizacji p.w.p. z 20.02.2019 r., która weszła w życie 16.03.2019 r., doszło m.in. do zmiany brzmienia art. 120 p.w.p., definiującego znak towarowy.

Jedną z ważniejszych zmian, jakie wprowadziła ww. dyrektywa 2015/2436, było zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego. Wcześniejsze przepisy unijne oraz krajowe przewidywały konieczność graficznego przedstawienia znaku. Uważano, że tylko taka forma prezentacji znaku w rejestrach znaków – rejestrze Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”), czy w rejestrze Urzędu Patentowego RP pozwoli na ustalenie w sposób czytelny i jasny przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi znaku. Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności miało na celu ułatwienie rejestracji znaków niekonwencjonalnych, postrzeganych innymi zmysłami niż wzrok, czyli znaków niewidzialnych: dźwiękowych, dotykowych, smakowych i zapachowych. Jednakże w przypadku znaków smakowych i zapachowych, pomimo rezygnacji z graficznej przedstawialności znaku, ich rejestracja nadal bywa problematyczna.

Znak towarowy

Jak powszechnie wiadomo znak towarowy może stanowić istotną wartość w majątku przedsiębiorstwa. Znak towarowy służy przede wszystkim do odróżnienia towarów pochodzących od różnych przedsiębiorców. Dzięki temu konsumenci są w stanie identyfikować towary z danym przedsiębiorcą i nie pomylą ich z podobnymi towarami pochodzącymi od innych przedsiębiorców. Funkcja odróżniająca jest podstawową funkcją znaku towarowego.

Znak towarowy ma odróżniać podobne towary pod względem ich pochodzenia. Znakiem może być zatem takie oznaczenie, które utkwi w pamięci konsumentów i pozwoli zindywidualizować dany towar co do pochodzenia od określonego przedsiębiorcy.

Nowe wytyczne od 14 lipca 2021 r.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i krajowe urzędy patentowe wypracowały wspólne zasady oceny zgłaszanych oznaczeń holograficznych, multimedialnych, ruchomych i dźwiękowych. Wytyczne obowiązują od 14 lipca 2021 r.

Kolor

Za sprawą nowelizacji w miejsce wcześniej wskazywanej kompozycji kolorystycznej pojawił się kolor. To znak, który składa się wyłącznie z jednego koloru lub kombinacji kolorów. W zakresie znaków towarowych w postaci koloru istotne znaczenie mają wymogi dla ich określenia, wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przedstawienie znaku towarowego musi mieć charakter dokładny i trwały. Reprezentacja dwóch lub więcej kolorów, określonych w sposób abstrakcyjny i bez konturów, powinna być opatrzona dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi określonego z góry i stałego sposobu połączenia danych kolorów. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości - samo tylko zestawienie dwóch lub więcej kolorów, bez nadania im formy lub konturów, lub samo tylko wymienienie dwóch lub więcej kolorów „we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach” nie spełnia przesłanek dokładności i trwałości. Dlatego też kolor należy przedstawić przez przekazanie reprodukcji koloru lub kombinacji kolorów bez zaznaczonych konturów, która w sposób jednolity i z góry ustalony ukazuje ich systematyczny układ, wraz ze wskazaniem kolorów poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu koloru (wyrok TS z 24.06.2004 r., C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Blau v. Gelb, EU:C:2004:384, pkt 33 i 34). Istotne jest tym samym zamieszczenie opisu wskazującego na rozmieszczenie kolorów oraz ich proporcje.

Warto wskazać, iż udzielenie prawa ochronnego na kolor lub kombinację kolorów będzie niemożliwe w kilku przypadkach, tj.:

– zgłoszonych kolorów jest zbyt wiele, co nie pozwoli odbiorcom na ich zapamiętanie;

– kolor jest wyłącznie elementem dekoracyjnym towarów lub pojawia się na prośbę konsumenta (np. kolor lakieru);

– kolor stanowi charakterystyczną cechę towarów (np. szminka);

– kolor wykazuje funkcję techniczną (np. kolor koła ratunkowego);

– kolor ma charakter zwyczajowy lub uniwersalny (np. białe kitle lekarskie);

– kolor wskazuje na szczególne właściwości towarów, takie jak smak (fioletowy – smak jagodowy).

Znaki dźwiękowe

Dzięki nowelizacji p.w.p. również znaki dźwiękowe, czyli znaki składające się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji dźwięków mogą podlegać rejestracji w znacznie prostszy sposób. Znakami dźwiękowymi mogą być nie tylko melodie, ale również sygnały dźwiękowe, onomatopeje, okrzyki itp. znak dźwiękowy (foniczny), którym może być melodia, sygnał dźwiękowy. Warto podkreślić, iż znak ten jest postrzegany wyłącznie słuchem. Reprodukcję znaku dźwiękowego (reprezentacja znaku) należy złożyć przez przekazanie pliku audio (MP3) albo przez przedstawienie dźwięku za pomocą zapisu muzycznego. W przypadku zgłoszeń znaków dźwiękowych przedstawionych w postaci zapisu nutowego, dokonanych w formie elektronicznej – zapis muzyczny (nutowy) powinien być złożony w jednym pliku JPEG (na jednej stronie), natomiast w zgłoszeniach dokonanych w formie papierowej – w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8 cm x 8 cm i większym niż 10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4. Reprezentacja znaku w postaci zapisu nutowego powinna więc zawierać wszystkie elementy niezbędne do interpretacji melodii, tj. tonacja, tempo, tekst (jeżeli występuje) itd. Plik audio przyjmuje się w formacie MP3, a jego rozmiar nie może przekraczać 5 MB. Należy wybrać jedną z form przesyłania znaku, gdyż w przypadku przekazania wraz z wnioskiem o rejestrację znaku towarowego w formie zapisu muzycznego i MP4 – urząd wskaże, iż należy wybrać jedną z form przedstawienia znaku.

Znak dźwiękowy ma być postrzegany i zapamiętany przez odbiorcę za pomocą jednego aktu poznawczego. Nagranie zbyt krótkie lub zbyt długie może nie spełniać tego warunku, jednak długość nagrania nie jest określona przepisami prawa.

Hologram

Kolejnym „nowym” znakiem towarowym – możliwym do zarejestrowania jest hologram. Znak holograficzny należy przedstawić poprzez przekazanie pliku wideo lub przedstawienia graficznego lub fotograficznego zawierającego ujęcia niezbędne do właściwego ukazania całego efektu holograficznego (reprezentacja znaku). Plik wideo przyjmuje się w formacie MP4 i nie może przekraczać 50 MB. Plik wideo może być przesyłany w przypadku zgłoszeń elektronicznych oraz papierowych na odpowiednim nośniku, np. na pendrive.

Znaki smakowe i zapachowe

Warto też zwrócić uwagę na inne znaki towarowe, w tym znaki smakowe i zapachowe. Zgłoszenie tego rodzaju znaków stanowi nadal problem. Obecny stan technologii nie pozwala na przedstawienie reprezentacji znaku w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny oraz zrozumiały. Zgodnie z orzecznictwem unijnym nie uznaje się również przedłożenia próbek za odpowiednią reprezentację. Opis znaku nie może zastąpić reprezentacji, ponieważ opis zapachu lub smaku nie jest ani jasny, ani dokładny, ani obiektywny. Dotychczas w EUIPO (wcześniej OHIM) zarejestrowanie zapachu udało się tylko raz. Zarejestrowanym znakiem zapachowym był zapach świeżo skoszonej trawy dla piłeczek tenisowych (znak nr 000428870, zgłoszenie z 11.12.1996 r., rejestracja z 11.10.2000 r., ochrona wygasła w 2006 r.). Urząd zaakceptował wówczas najprostszą i najbardziej oczywistą formę przedstawiającą zapach świeżo skoszonej, tzn. poprzez wyrażenie: The smell of fresh cut grass.

Znak używany w obrocie

Na koniec, należy podkreślić, iż zarejestrowany znak towarowy musi być używany w obrocie, czyli nakładany na towary i usługi oferowane osobom trzecim. Znak ma bowiem przeznaczenie komercyjne. Znak zarejestrowany, który nie będzie używany, staje się znakiem martwym i utrzymywanie go mija się z celem.

Dla wszystkich znaków sposób reprezentacji, czyli przedstawienia znaku towarowego musi spełniać określone wymogi i zależy od formy dokonania zgłoszenia (forma papierowa, forma elektroniczna).

W przypadku zgłoszenia dokonanego w formie papierowej znak powinien być wskazany w podaniu. Reprodukcja takiego znaku nie może być mniejsza niż 8 cm x 8 cm i większa niż 10 cm x 10 cm. Jeżeli zamieszczenie znaku towarowego w podaniu byłoby jednak utrudnione ze względu na potrzebę zobrazowania jego szczegółów, znak taki może być przedstawiony na odrębnym arkuszu o formacie A4. Natomiast w przypadku znaków dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych, holograficznych oraz znaków innych możliwe jest przedstawienie znaku na innych nośnikach np. CD, DVD, pendrive bez konieczności określenia znaku w podaniu.

W przypadku zgłoszenia dokonanego w formie elektronicznej znak powinien być przedstawiony w pliku o określonym formacie. Przedstawienie znaku w innym formacie będzie uznane jako brak określenia znaku towarowego. Wskazane są także maksymalne rozmiary plików, których należy przestrzegać.

dr Anna Stasiak - Apelska, radca prawny, ekspert kampanii społecznej PRAWO BEZ STRACHU

Jakub Groszkowski

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
„Prawo bez Strachu”
Kampania społeczna
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.