| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > Jakie składniki wynagrodzenia należy wliczać, a jakie pomijać przy obliczaniu zasiłku dla pracownika

Jakie składniki wynagrodzenia należy wliczać, a jakie pomijać przy obliczaniu zasiłku dla pracownika

Podstawę wymiaru zarówno wynagrodzenia chorobowego, jak i zasiłku należy obliczać według tych samych zasad określonych w ustawie zasiłkowej. Na wysokość zasiłku mają wpływ regularnie wypłacane składniki wynagrodzenia oraz jednorazowe wypłaty, jeżeli stanowiły podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Dodatkowym warunkiem jest to, aby ww. wynagrodzenie lub inne jego składniki nie przysługiwały w czasie trwania absencji, za którą przysługuje zasiłek.

Reguły ustanowione dla obliczania zasiłku chorobowego mają odpowiednie zastosowanie przy ustalaniu wysokości pozostałych zasiłków z ubezpieczenia społecznego, tj. macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Podstawa wymiaru zasiłku

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych zasiłków stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, lub za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia, jeśli jest ono krótsze niż 12 miesięcy. Przy obliczaniu podstawy zasiłkowej należy mieć na uwadze kilka najważniejszych, ogólnych zasad:

  • wynagrodzeniem uwzględnianym w podstawie wymiaru zasiłku jest przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne, finansowanych ze środków pracownika (co do zasady 13,71%);
  • do podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek chorobowy. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy podstawę wymiaru zasiłku ustala się, biorąc pod uwagę wynagrodzenie uzyskane u poprzedniego i aktualnego płatnika składek. W pozostałych przypadkach uwzględnieniu podlega wynagrodzenie uzyskane wyłącznie u aktualnego płatnika składek;
  • przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi zatrudnionemu bez przerwy u tego samego pracodawcy na podstawie kolejno następujących po sobie umów o pracę sumuje się wynagrodzenie wypłacone z tytułu tych umów. Za przerwę w ubezpieczeniu nie uznaje się przerwy przypadającej na dzień ustawowo wolny od pracy (sobotę, niedzielę, święto);
  • premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy:

- miesięczne - wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia tej podstawy,

- kwartalne - wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,

- roczne - wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »