| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > Jakie roszczenia przysługują pracownikowi wobec którego stosowany jest mobbing?

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi wobec którego stosowany jest mobbing?

Mobbing to zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy, działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Długotrwałość zachowań uznawanych za mobbing należy rozpatrywać jednocześnie z ich uporczywością, która rozumiana jest jako znaczne nasilenie złej woli ze strony mobbera. Uporczywość oznacza rozciągnięte w czasie, stale powtarzane i nieuchronnie (z punktu widzenia ofiary) zachowania, które są uciążliwe i mają charakter ciągły. Natomiast nękanie, zgodnie z naturalnym znaczeniem tego słowa, oznacza trapienie, niepokojenie kogoś, niedawanie chwili spokoju, jak też ustawiczne dręczenie, niepokojenie czy też dokuczanie komuś (wyrządzanie mu przykrości) – zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r., sygn. akt I PK 243/15.

Kiedy przysługuje zadośćuczynienie za stosowanie mobbingu?

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Wysokość zadośćuczynienia zależy od konkretnie ustalonego stopnia, rozmiaru, intensywności i okresu stosowania mobbingu wobec pracownika oraz indywidualnie ustalonego rozmiaru krzywdy i okresu wymaganego do wyeliminowania skutków pokrzywdzenia, które wymagają odpowiedniej kompensaty lub złagodzenia intensywności doznanych cierpień psychofizycznych wynikających z udowodnionego rozstroju zdrowia wskutek stosowania mobbingu. Zasądzone zadośćuczynienie powinno być odpowiednie w celu rozsądnej rekompensaty finansowej ustalonego konkretnie rozstroju zdrowia oraz cierpień psychofizycznych poszkodowanego mobbingiem pracownika, który nie może oczekiwać zasądzenia roszczeń w oczywiście zawyżonej wysokości, ponad ustalony rozmiar krzywd wynikających z udowodnionego rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem stosowanym przez pracodawcę.

Polecamy: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Nie powinno przy tym podlegać kontrowersji, że ani wysoki status majątkowy pracodawcy (mobbera) ani wielkość (rozmiar) dochodzonych przez pracownika roszczeń z tytułu rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem nie usprawiedliwiają zasądzenia zadośćuczynienia w rażąco wygórowanej wysokości, ewidentnie przekraczającej odpowiednią sumę rekompensaty za rodzaj i rozmiar krzywd doznanych wskutek spowodowanego mobbingiem "umiarkowanego" psychosomatycznego rozstroju zdrowia pracownika.

Należy także podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, w szczególności z orzeczeniem Sadu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2017 r. I PK 206/16 „Kwota przyznanego poszkodowanemu pracownikowi zadośćuczynienia za mobbing powinna być ustalona tak, by na przyszłość pracodawca wystrzegał się tolerowania niedopuszczalnych zachowań w zakładzie pracy.”

Kiedy pracownik może domagać się odszkodowania za stosowanie wobec niego mobbingu?

Odszkodowania może domagać się pracownik, który na skutek stosowania wobec niego mobbingu rozwiązał umowę o pracę. Odszkodowanie nie powinno być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Należy podkreślić, że przesłanką dochodzenia odszkodowania z art. 943 § 4 k.p. jest rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę wskutek mobbingu. Pracownik ma obowiązek podania w piśmie rozwiązującym umowę uzasadnienia swojej decyzji wskazując, że pracodawca naruszył kilka podstawowych obowiązków - w tym obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, z jednoczesnym podaniem, na czym polegały te działania i zachowania.

Zobacz: Prawo dla firm

Do ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Szkoda nie jest konieczną przesłanką do uzyskania odszkodowania w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »