REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Malta a klasyczny (polski) fiskalny system podatkowy

Krzysztof Jan Majczyk
Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta
Malta a klasyczny (polski) fiskalny system podatkowy
Malta a klasyczny (polski) fiskalny system podatkowy

REKLAMA

REKLAMA

Państwo jest tym podmiotem, które, oprócz właścicieli ziemi, kapitału czy z pracy, rości sobie pretensje do udziału w dochodach z w/w dóbr. Nauka o podatkach dostrzega istnienie w/w nieuniknionego konfliktu interesów oraz będącej skutkiem tego konfliktu - nieustannej walki między stronami tego konfliktu. Oczywiście, naukowcy utrzymywani przez uczelnie państwowe pozostają po tej stronie w w/w konflikcie interesów a zatem odrzucają prawdę jako wartość naukową, skutkiem czego są jedynie demagogami czyli frontmenami walki ideologicznej z właścicielami ziemi, kapitału czy z pracy.

REKLAMA

W/w naukowcy, będąc ideologami państwowymi nie ujawniają także faktu, iż na zlecenie polityków, zgodnie z ich ideologiami, kreują ideologicznie (łac. Deus ex machina) zarówno tezy sofistyczne do nauki o podatkach, jak i w dalszej kolejności – manipulują, wespół z administracją podatkową, procedurą stanowienia prawnego systemu podatkowego.

Jedną z udanych figur sofistyki podatkowej jest manipulacja polegająca na podwójnym opodatkowywaniu, tych samych ekonomicznych przedmiotów opodatkowania podatkiem dochodowym, przy użyciu odmiennych defnicji przedmiotów opodatkowania. Otóż demagodzy podatkowi, wszakże pod różnymi tytułami prawnymi (definicjami prawa stanowionego) dokonali podwójnego opodatkowania dochodu osób fizycznych będących wspólnikami spółek kapitałowych, raz w postaci tzw. podatku dochodowego od łącznego dochodu spółki kapitałowej czyli połączonego dochodu wszystkich wspólników spółek kapitałowych, przed wypłatą dywidend, drugi raz, jako dochodów pojedynczych osób fizycznych, już po uchwale o podziale dochodu kapitałowego (dywidendy) między wspólników.

REKLAMA

Przecież jasnym i zrozumiałym, dla ludzi logicznie myślących jest fakt, iż ekonomicznie przedmiotem opodatkowania jest te samo dobro, bez względu, czy państwo dokona ideologicznych zabiegów ponazywania go raz dochodem spółki, a raz dochodem pojedynczych wspólników.

Zadajmy sobie pytanie logiczne czy łączna suma dochodów wszystkich wspólników przed podziałem na każdego z nich, według proporcji udziałów jest tożsama z sumą wszystkich podzielonych dochodów na każdego ze wspólników.
Jeżeli dokonamy rozbioru analitycznego (logicznego) definicji tożsamości w/w dobra, to stwierdzimy, iż w/w wniosek logiczny jest prawdą, że nie może być inaczej. Powstaje wówczas  kolejne, logiczne pytanie, dlaczego zatem prawnie są to odmienne przedmioty opodatkowania?

Wówczas dojdziemy do kolejnego logicznego wniosku, iż w/w dobro wspólników spółek kapitałowych zostało poddane manipulacji ideologów państwowych, a w/w podwójne opodatkowanie jest jawną dyskryminacją przez państwo właścicieli spółek kapitałowych w stosunku do pozostałych podatników, mającą li tylko na celu złupienie w/w podatników pod pozorami prawa.

Przypominam, iż pierwsze nowożytne spółki kapitałowe, takie jak holenderska czy brytyjska  kompanie ds. Indii Wschodnich istnieją w Europie co najmniej od 400 lat, natomiast rządy europejskie, a następnie pozaeuropejskie "wpadły" na pomysł podwójnego opodatkowania wspólników w/w kompanii dopiero 100 lat temu, tuż po I wojnie światowej, w tym także ówczesny rząd polski.

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

1. Klasyczny system korporacyjnych podatków dochodowych (ang. corporate tax systems)

System klasyczny (ang. classical system) to system, w którym zyski spółek kapitałowych (dochody) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, natomiast zysk podzielony między wspólników (dywidenda) jest ponownie opodatkowany na poziomie wspólnika  podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ang. Profits are subjected to corporation tax, and distributed profit is taxed once again at the shareholder level as corporate / income tax).

System klasyczny daje podstawy państwu do podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych w sensie ekonomicznym:(Classical system gives rise to economic double taxation):

1. Opodatkowanie spółek na poziomie przedsiębiorstwa (ang. company taxation at company level)

1. Na poziomie przedsiębiorstwa: Nakładanie podatku od osób prawnych na zyski spółki (At company level: The levying of corporate tax on the company's profits).

2. Opodatkowanie dywidend wspólników na poziomie wspólnika (ang. dividends shareholder taxation at shareholder level)

2. Na poziomie wspólnika: Nakładanie podatku od osób prawnych / podatku dochodowego od zysków wspólnika (tj. od dochodu wspólnika zwanego dywidendą) (At shareholder level:  The levying of corporate tax / income tax on the shareholder's profits (i.e. the dividend income).

2. Podstawowe definicje prawne

W w/w charakterystyce systemów ustaliliśmy stopy rentowności podatkowej zysków przedsiębiorstw/ dywidend wspólników w różnych systemach opodatkowania przedsiębiorstw, ilustrując je przykładami liczbowymi.

REKLAMA

Stopa rentowności podatkowej zysków przedsiębiorstw/ dywidend wspólników to iloraz całkowitego zysku netto przedsiębiorstwa/ wspólnika  do zysku brutto przedsiębiorstwa/ wspólnika czyli do zysk operacyjnego, przed opodatkowaniem podatkami dochodowymi, według różnych, niżej wymienionych  systemów opodatkowania przedsiębiorstw.

Względna stopa rentowności podatkowej zysków przedsiębiorstw/ dywidend wspólników to różnica między stopą rentowności podatkowej zysków przedsiębiorstw/ dywidend wspólników w systemie pełnego zaliczenia a stopą z innego systemu opodatkowania przedsiębiorstw.

3. Klasyczny, w tym polski, system ekonomicznego podwójnego opodatkowania - zysków przedsiębiorstw i dywidend wspólników

W przeciwieństwie do Malty, w Polsce istnieje system podwójnego ekonomicznego opodatkowania łącznego dochodu spółki kapitałowej, także drugi raz jako dochodu pojedynćzych wspólników w/w spółki.

Poniżej znajdują się przykłady teoretyczne opodatkowania wspólników spółek kapitałowych w klasycznym systemie podwójnego opodatkowania z różnymi stawkami podatków dochodowych.

3.1. Klasyczny system opodatkowania przedsiębiorstw (podwójnego ekonomicznego opodatkowania - zysków przedsiębiorstw i dywidend) – przykład ze stawką 35% CIT ze stawką 35% PIT

Przykład nr 1.
Jeżeli dochód (zysk operacyjny spółki kapitałowej) w wysokości 100 000 j.p. pomnożymy przez 35% stawkę CIT, to otrzymamy CIT w wysokości 35 000  j.p. oraz dywidendę w wysokości 65 000 j.p.
W systemie klasycznym dywidendę w wysokości 65 000 j.p. pomnożymy przez 35% stawkę PIT i otrzymujemy kwotę podatku PIT w wysokości 22 750 j.p.

Całkowite efektywne (ekonomiczne) podwójne obciążenie zysku operacyjnego spółki wyniesie 35 000  j.p. (CIT) + 22 750  j.p. (PIT) = 57 750 j.p.,  a stopa ekonomicznego podwójnego opodatkowania wyniesie wówczas aż 57,7%.
Po ekonomicznym podwójnym opodatkowaniu w systemie klasycznym do dyspozycji wspólnika – spółki kapitałowej pozostanie kwota zaledwie 42 250 j.p.

3.2. Klasyczny system opodatkowania przedsiębiorstw (podwójnego ekonomicznego opodatkowania - zysków przedsiębiorstw i dywidend) – przykład z stawką 19% polskiego CIT oraz z wyższą 30% stawką w polskim podatku PIT

Przez wiele lat, polskie spółki kapitałowe były obciążone niezwykle wysokim, nawet 30% podatkiem CIT od dochodów spółek kapitałowych.

Przykład nr 2.
Jeżeli dochód (zysk operacyjny polskiej spółki kapitałowej) w wysokości 200 000 j.p.  pomnożymy przez 19% stawkę CIT, to otrzymamy CIT w wysokości 19 000 j.p. oraz dywidendę w wysokości 81 000 j.p. 

W systemie klasycznym dywidendę w wysokości 81 000 j.p. pomnożymy przez 18% stawkę PIT i otrzymujemy kwotę PIT w wysokości 14 580 j.p. Ponadto nadwyżkę dochodu powyżej 81 000  j.p. musimy pomnożyć przez 30% stawkę PIT i otrzymujemy wówczas kwotę PIT w wysokości 43 000 j.p.

Całkowite efektywne (ekonomiczne) podwójne obciążenie zysku operacyjnego polskiej spółki kapitałowej wyniesie 19 000 j.p. (CIT) + 57 580 j.p. (PIT) = 76 580 j.p.,  a stopa ekonomicznego podwójnego opodatkowania wspólników polskiej spółki kapitałowej wyniesie aż 38,30%. Po ekonomicznym podwójnym opodatkowaniu w systemie klasycznym z docbhodu spółki kapitłaowej w wysokoscio 200 000 j.p. ostatecznie do dyspozycji wszystkich wspólników – osób fizycznych pozostanie zaledwie 123 420 j.p.

Stopa rentowności przedsiębiorstw polskich spółek kapitałowych będących własnością osób fizycznych wynosi zaledwie 61,71%.

3.3. Klasyczny system opodatkowania przedsiębiorstw (podwójnego ekonomicznego opodatkowania - zysków przedsiębiorstw i dywidend) – przykład ze stawką 35% CIT i ze stawką 20% PIT

Przykład nr 3.
Jeżeli dochód (zysk operacyjny spółki kapitałowej) w wysokości 100 000  j.p. pomnożymy przez 35% stawkę CIT, to otrzymamy CIT w wysokości 35 000 oraz dywidendę w wysokości 65 000 j.p.

W systemie klasycznym dywidendę w wysokości 65 000 j.p. pomnożymy przez 20% stawkę PIT i otrzymujemy kwotę PIT w wysokości 13 000 j.p. Całkowite efektywne (ekonomiczne) podwójne obciążenie zysku operacyjnego spółki wyniesie 35 000 j.p. (CIT) + 13 000 j.p. (PIT) = 48 000 j.p.,  a stopa ekonomicznego podwójnego opodatkowania wyniesie aż 48%.

Po ekonomicznym podwójnym opodatkowaniu w systemie klasycznym do dyspozycji wspólnika – osoby fizycznej pozostanie trochę więcej, ale nadal zaledwie 52 000 j.p.

           


4. Realne systemy ekonomicznego opodatkowania - zysków przedsiębiorstw i dywidend) z podatkiem PIT od dywidend wspólników – osób fizycznych – niższa stawka podatkowa

Czas porównać dwa realnie istniejące systemy podatkowe, agresywny, klasyczny system ekonomicznego podwójnego opodatkowania zysków polskich spółek kapitałowych wraz z opodatkowaniem polskim podatkiem PIT dywidend wspólników - osób fizycznych oraz zaliczeniowy system ekonomicznego jednokrotnego opodatkowania zysków maltańskich spółek kapitałowych bez faktycznego opodatkowania maltańskim podatkiem PIT dywidend wspólników -osób fizycznych.

4.1. Klasyczny system opodatkowania przedsiębiorstw (podwójnego ekonomicznego opodatkowania - zysków przedsiębiorstw i dywidend) – przykład polskiego 19% CIT oraz   polskiego 19% PIT

Przykład nr 4.
Jeżeli dochód (zysk operacyjny polskiej spółki kapitałowej) w wysokości 100 000 pomnożymy przez 19% stawkę CIT, to otrzymamy CIT w wysokości 19 000 j.p. oraz dywidendę w wysokości 81 000 j.p.

W systemie klasycznym dywidendę w wysokości 81 000 j.p. pomnożymy przez 18% stawkę polskiego PIT i otrzymujemy kwotę PIT w wysokości 14 580 j.p. Całkowite efektywne (ekonomiczne) podwójne obciążenie zysku operacyjnego polskiej spółki kapitałowej wyniesie 19 000 j.p. (CIT) + 14 580 j.p. (PIT) = 33 580 j.p.,  a stopa ekonomicznego podwójnego opodatkowania wyniesie aż 33,58%. Po ekonomicznym podwójnym opodatkowaniu w systemie klasycznym do dyspozycji wspólnika – osoby fizycznej pozostanie zaledwie 66 420 j.p.

Stopa rentowności przedsiębiorstw polskich spółek kapitałowych będących własnością osób fizycznych wynosi zaledwie 66,42%.

5. Maltański system jednokrotnego opodatkowania dochodów wspólników spółek kapitałowych

Kontynuując rozważania nad źródłami podwójnego opodatkowania przez państwa europejskie dochodów spółek kapitałowych z początkiem XX wieku, należy wyjaśnić, iż w/w rażąca manipulacja prawem podatkowym uległa utrwaleniu do dnia dzisiejszego, także żadne z państw tzw. europejskiej, a raczej europejsko- północnoamerykańskiej kultury prawnej nie wyobraża sobie istnienia prawnego systemu pojedynczego opodatkowania dochodu wspólników spółek kapitałowych.

Jakim cudem istnieje zatem na Malcie de facto, ekonomicznie, system pojedynczego opodatkowania dochodów wspólników spółek kapitałowych?

Otóż kłania się tutaj znajomość historii ekonomicznej takich enklaw politycznych i prawnych  jak Malta. Od zawsze, z racji swojego położenia geograficznego, Malta, podobnie  jak Islandia, czy wiele innych, wyspiarskich narodów była społecznością ludzi wolnych, mimo ciągłych podbojów tej małej wyspy przez niezliczoną liczbę kolonizatorów.

Malta na tradycję stałego zaangażowania w handel śródziemnomorski, także dalekomorski, z jednoczesnymi ambicjami do samodzielności politycznej. W/w tradycja panuje tam do tej pory.  Malta chętnie przystąpiła, w tym samym roku co Polska, do Unii Europejskiej, widząc możliwość skorzystania na zjednoczonym rynku kontynentalnym, ale w przeciwieństwie do Polski, z jednoczesną stałą, dalekowzroczną polityką ochrony swojego systemu podatkowego oraz politycznego.

5.1. Systemy ekonomicznego pojedynczego opodatkowania - zysków przedsiębiorstw i dywidend) ze stawką 35% CIT od dywidend wspólników – maltańskich spółek kapitałowych

Oto maltańska ustawa o opodatkowaniu przychodów menedżerskich (ang. Income Management Tax Act w skrócie ITMA). Otóż zgodnie z art.56 (6) ITA, stawka podatku dochodowego od dywidendy otrzymywanej przez wspólników – spółki kapitałowe wynosi aż 35%.

Formalnie jest to zatem stawka podatku CIT znacznie wyższa, niż stawka polskiego CIT (19%). Na czym zatem polega przychylność maltańskich władz podatkowych dla wspólników spółek kapitałowych, w tym także wspólników będących nierezydentami maltańskimi?

Mimo uzurpowania sobie, wbrew Traktatowi o przystąpieniu suwerennej Polski i suwerennej Malty, do Wspólnoty Europejskiej  w 2004 r., prawa przez brukselskich biurokratów Unii Europejskej do stanowienia wewnętrznego prawa podatkowego, Malta stosuje się jednak do przymusów w/w uzurpatorów, którzy wymagają, aby każde państwo unijne miało stawkę podatku dochodowego CIT nie mniejszą, niż 19%.

Represyjne podatkowo rządy państw europejskich w stosunku do spółek kapitałowych, w tym polski, podtrzymują klasyczne systemy podwójnego w sensie ekonomicznym, opodatkowania tego samego dochodu przedsiębiorstw zorganizowanych w formie spółek kapitałowych. W przeciwieństwie do nich, Malta zliberalizowała od dawna swój system podatkowy. Malta  dawno temu wprowadziła, łatwy do zrealizowania, powszechny system zaliczania zapłaconego CIT od spółki kapitałowej na poczet podatku PIT od dywidendy każdego ze wspólników, a zatem inną fikcję prawną, manipulując prawem w kierunku zachęcenia przedsiębiorców do inwestowana w ich  kraju.

Przypomnijmy, iż zgodnie z art.56  ITA, stawka PIT od dywidendy wspólników – osób fizycznych wynosi zaledwie 20%. Otóż niespotykany nigdzie indziej jest przepis  art.48 (1) ustawy o podatku dochodowym od dochodów menedżerskich (ang. ITMA). Zawiera od dwie fundamentalne zasady wolności podatkowej wspólników maltańskich spółek kapitałowych.

Jedna zasada to zasada zaliczania zapłaconego przez spółkę kapitałową podatku dochodowego CIT na poczet podatku dochodowego od wspólnika PIT.

Druga zasada to prawo wspólnika do żądania zwrotu od fiskusa maltańskiego zwrotu podatku dochodowego, jeżeli wystąpi nadwyżka zapłaconego podatku dochodowego przez spółkę kapitałową (CIT), nad podatkiem dochodowym naliczonym wspólnikowi spółki kapitałowej od dywidendy mu wypłaconej.

Jednak dzięki zapisowi art.48 (1) ITMA pozwalającemu na zwrot wspólnikowi nadwyżki podatku dochodowego od zysków spółki kapitałowej w stawce 35% CIT kredytowo zaliczonego na poczet podatku 35% CIT, uprawniona jest obniżka stawki efektywnego (ekonomicznego) pojedynczego podatku dochodowego od zysków spółek/ dywidend wspólników – spółek kapitałowych do 35% stawki od całości dochodów czyli od zyskow i dywidend razem wziętych, a nawet, przy spełnieniu innych warunków, jak np. Inwestowanie wypłaconej  dywidendy w maltańskie inwestycje rzeczowe (nieruchomości, kapitał itp.) do efektywnej, 5% a nawet 0% stawki podatku dochodowego, czy nawet zwrotu podatku dochodowego naliczonego a następnie pobranego całego, tożsamego ekonomicznie przedmiotu opodatkowania, jakim jest dochód spółki kapitałowej.

Po ekonomicznym pojedynczym opodatkowaniu w maltańskim systemie podatkowym do dyspozycji wspólnika – osoby fizycznej pozostać może od 65 000 j.p. nawet do 100 000 j.p.

Stopa rentowności przedsiębiorstw maltańskich spółek kapitałowych będących własnością osób fizycznych, w tym obcokrajowców, wynosi od 65% do 100%.

I na tym właśnie polega przyjazność maltańskiego systemu podatkowego wobec przedsiębiorców, która jest solą w oku totalitarnym kontynentalnym systemom podatkowym.

Krzysztof Jan Majczyk

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dzień Matki. Jak wygląda rynek pracy kobiet?

W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja kobiet na rynku pracy mocno ewoluowała. Pomimo podejmowania przez firmy działań na rzecz równouprawnienia płci panie bywają niejednokrotnie w nieco gorszej sytuacji zawodowej niż panowie. Jak wygląda rynek pracy kobiet? Czy pracodawcy oferują dodatkowe benefity dla rodziców? Co jest dla nich ważne u pracodawcy?

Pablo Escobar jako znak towarowy? Sąd odmawia

Sąd UE odmówił rejestracji oznaczenia słownego „Pablo Escobar” pod unijnym znakiem towarowym. Sąd uznał je za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Za bardzo kojarzy się z handlem narkotykami i zbrodnią.

Ogromne grzywny za niewdrożenie dyrektywy NIS2. Do kiedy trzeba to zrobić?

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (NIS2) ma duże znaczenie dla poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Jej wejście w życie nastąpiło w styczniu 2023 r. - z terminem na dostosowanie niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy przepisów krajowych do 18 października 2024 r. Kto powinien przygotować się do działania w zgodzie z NIS2-  analizuje Michał Borowiecki, dyrektor Netskope na Polskę i Europę Wschodnią.

Nowa usługa dla indywidualnych przedsiębiorców w aplikacji mObywatel 2.0

W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiła się usługa "Firma" skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jak z niej skorzystać?

REKLAMA

Onboarding w hybrydowym modelu pracy

Czym jest onboarding? Jak wygląda w pracy hybrydowej? 

Efekt Marywilskiej i fali pożarów: przedsiębiorcy pytają o ubezpieczenia i podatki pod względem strat

Tragedia tysięcy kupców, którzy prowadzili swoje biznesy często poniżej poziomu ryzyka skłania wielu przedsiębiorców do refleksji nad warunkami w jakich oni sami prowadzą swoją działalność. Efekt Marywilskiej i fali pożarów w ogóle: dwie ważne kwestie, w których doradzają eksperci to rozliczanie strat i inne aspekty podatkowe nieszczęścia oraz skuteczność polis jako zabezpieczenia przed skutkami nieszczęść.

Jak zbudować dobre „candidate experience”

Czym jest candidate experience? Na co wpływa? Jak zmierzyć candidate experience i jak zbudować dobre?

31 maja 2024 r. upływa ważny termin dla rolników-przedsiębiorców

Do 31 maja 2024 r. należy złożyć zaświadczenie/oświadczenie o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

REKLAMA

Twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych dostaną tantiemy za udostępnianie ich dzieł w Internecie. Czy coś się zmieni dla osób korzystających z internetu?

Rada Ministrów 14 maja 2024 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na mocy tych przepisów twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych (i słowno-muzycznych) będą mieli prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w internecie.

Firma prosi klienta o dane by spersonalizować ofertę, jak reaguje polski konsument

Firmy chcą wiedzieć coraz więcej o swoich klientach po to by łatwiej konkurować z innymi, dostarczając na rynek produkty lepiej dostosowane do oczekiwań i potrzeb nabywców. Konsumenci z kolei są gotowi przekazać więcej danych o sobie, ale nie za darmo – wiedzą już, że takie dane to towar, który ma swoją cenę oczekują więc w zamian dla siebie korzyści. Jakich?

REKLAMA