Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co warto wiedzieć o leasingu?

Marta Kardyś
Co warto wiedzieć o leasingu?
Co warto wiedzieć o leasingu?
inforCMS
Lesing jest popularny m.in. dlatego, że jest łatwo dostępną metodą pozyskania kapitału nie tylko przez firmy mające już jakąś historię gospodarczą, ale również przez firmy młode, dopiero stawiające pierwsze kroki na rynku. Młoda firma w zasadzie ma nikłe szanse na pozyskanie środków finansowych z banku z uwagi na brak tzw. historii kredytowej (zbyt krótko działa, np. krócej niż rok).

Podstawowa kwestia, na którą należy zwrócić uwagę w przypadku kredytów dla początkujących firm, to oczywiście konieczność posiadania majątku i zaoferowania go na zabezpieczenie. Nie wszyscy przedsiębiorcy posiadający pomysł, który jeszcze nie zdążył wygenerować nadwyżek finansowych, mogą sobie pozwolić na kredytowanie.

Firmy leasingowe zawsze mają zabezpieczenie w postaci przedmiotu leasingu oraz wymagają wniesienia przez leasingobiorcę czynszu inicjalnego w wysokości ok. 30 proc. wartości leasingowanego przedmiotu. Ich ryzyko zatem jest mniejsze, stąd też są bardziej otwarte na klienta niż bank.

Najpopularniejszy w Polsce leasing operacyjny

W naszym kraju najpopularniejszą formą leasingu jest leasing operacyjny. Jest bardzo podobny do klasycznej dzierżawy. Leasingodawca przekazuje leasingobiorcy dany przedmiot, a za jego używanie otrzymuje czynsz. Po pewnym czasie, zazwyczaj po kilku miesiącach lub maksymalnie 2 lub 3 latach, przedmiot leasingu wraca do leasingodawcy.

Leasing operacyjny jest popularny wśród firm, które podpisują znaczne kontrakty, jednakże są zobowiązane do ich wykonania w stosunkowo krótkim czasie. Dzieje się tak przykładowo w branży budowlanej (w przypadku sprzętu budowlanego) czy transportowej.

Zobacz: Handel detaliczny w czasie recesji

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powszechny jest również w branży spożywczej, zwłaszcza przetwórstwa płodów rolnych, gdzie występuje sezonowość. Firmy leasingowe są bardzo otwarte na potrzeby klientów z branż sezonowych. Można harmonogram spłat leasingowych dostosować dokładnie do rocznego cyklu przepływów gotówkowych związanych z sezonowością w branży i swobodnie korzystać ze środków leasingu nawet w miesiącach tzw. chudszych, gdy firma jest w „finansowym dołku”, z którego niebawem powinna wyjść, gdy nadejdzie sezon na jej produkty.

Co ciekawe, leasing operacyjny jest ostatnio również powszechnie wykorzystywany w branżach: telekomunikacyjnej i komputerowej. W formie leasingu zwrotnego doskonale nadają się do leasingowania powierzchnie lokali magazynowych, sklepowych czy gastronomicznych.

Jedną z największych zalet leasingu operacyjnego - popularnego w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej - jest jego pozabilansowy charakter, a zatem korzystanie z tej formy finansowania nie wpłynie niekorzystnie na wskaźniki struktury zadłużenia w firmie. Warto również wspomnieć, że raty leasingowe są niższe niż w przypadku leasingu finansowego, ponieważ nie odpowiadają równowartości przedmiotu leasingu, a są jedynie uzależnione od tzw. stopnia zużycia przedmiotu leasingu i czasu trwania umowy leasingowej.

Leasing finansowy - gdy chcesz przenieść własność

Z leasingiem finansowym mamy do czynienia wówczas, gdy przedmiot leasingu jest przekazywany w użytkowanie za wynagrodzeniem czynszowym, przy czym spłata następuje w ratach obejmujących pełną wartość przedmiotu leasingu, a przy ostatniej racie może nastąpić przeniesienie prawa własności na leasingobiorcę.

Zasadniczo leasing operacyjny oraz leasing finansowy różni się między sobą w kilku istotnych dziedzinach (por. tabela 2): podmiot, który może zaliczać przedmiot leasingu do składników swego majątku, możliwości odpisów amortyzacyjnych, okres, na jaki zawierana jest umowa leasingowa, wysokość opłat leasingowych, możliwość zaliczania rat leasingowych w koszty, możliwość zerwania umowy leasngowej oraz zagadnienia przeniesienia lub braku możliwości przeniesienia własności po zakończeniu umowy leasingowej.

Umowy leasingu finansowego zawiera się na dłuższy okres, odpowiadający zazwyczaj okresowi amortyzacji danego przedmiotu leasingu, a zatem nawet na kilka lat. Jednakże z uwagi na to, że od momentu wydania rzeczy w użytkowanie do momentu całkowitej spłaty przedmiotu leasingu upływa kilka lat, przed przeniesieniem prawa własności konieczna jest zazwyczaj ponowna wycena przedmiotu leasingu (powinna to regulować umowa). Taka wycena jest niezbędna z uwagi na konieczność uwzględnienia wzrostu cen rynkowych.

W Łodzi ceny nieruchomości w 2006 r. wzrosły o 67 proc., w 2007 r. o ok. 40 proc., a w kolejnych latach specjaliści przewidują rokroczny wzrost od 10 do 20 proc. Z tego względu, podpisując w 2005 r. umowę leasingu finansowego nieruchomości, nikt dokładnie nie mógł przewidzieć, co stanie się na rynku nieruchomości w perspektywie kilku kolejnych lat (można było jedynie przypuszczać). Dlatego - zgodnie z umową leasingu finansowego - przed całkowitą spłatą rat leasingowych konieczna była ponowna wycena nieruchomości uwzględniająca wzrost cen rynkowych. Leasingobiorca musiał w takiej sytuacji uzupełnić należność w stosunku do nowej wyceny nieruchomości. Faktyczny akt przeniesienia własności z leasingodawcy na leasingobiorcę może nastąpić dopiero po zapłacie ostatniej raty leasingowej z ewentualną dopłatą różnicy w cenie (strony mogą negocjować warunki i wysokość dopłaty).

Leasing zwrotny metodą na refinansowanie

Bardzo wiele firm w ramach swojego rozwoju podejmuje decyzje o przeprowadzeniu inwestycji. Kupowane są wówczas maszyny specjalistyczne, urządzenia nowoczesnych technologii, linie produkcyjne czy hale magazynowe i produkcyjne. Menedżerowie - dumni z rozwoju firmy - postanawiają sfinansować zakup gotówką. Tok myślenia bywa następujący: „Tak świetnie się mojej firmie powodzi, że wcale nie potrzebuje pomocy żadnej instytucji finansowej. Nie będę ponosić dodatkowych kosztów i wszystko sfinansuję gotówką, a amortyzację wrzuci się w koszty”. W 99 proc. jest to zazwyczaj początek zapaści finansowej firmy, ponieważ później okazuje się, że wszystkie pieniądze zostały z firmy „wyciągnięte” na sfinansowanie inwestycji i już nic nie zostało na bieżącą działalność.

Firma GAMMA zakupiła za gotówkę nowoczesną linię technologiczną do produkcji ciasta. Linia technologiczna miała być tak wydajna, że pracownicy mieli pracować na trzy zmiany (przy starej linii technologicznej pracowali na jedną zmianę). Po zakupie i zainstalowaniu linii technologicznej oraz przeszkoleniu pracowników w zakresie obsługi linii kierownictwo firmy stwierdziło, że utraciło płynność bieżącą. Wszystkie pieniądze przeznaczono na zakup i uruchomienie linii technologicznej i zabrakło pieniędzy na gigantyczne dostawy wsadu do produkcji. Ponadto - chcąc pozyskać nowych odbiorców - proponowano dłuższe niż konkurencja terminy płatności, a zatem dłużej czekano na gotówkę. Zabrakło również pieniędzy na wypłaty dla zwiększonej liczby pracowników. Na dodatek, wykazywano znacznie wyższe zyski, pomimo że w firmie brakowało gotówki. Trzeba było zatem płacić wyższe podatki, gdy tymczasem ewidentnie brakowało na ten cel pieniędzy. Z pomocą przyszedł wówczas doradca z firmy leasingowej, który wyjaśnił, że istnieje możliwość przeprowadzenia transakcji tzw. leasingu zwrotnego owej linii technologicznej. Firma leasingowa odkupiła linię technologiczną od firmy GAMMA, przekazując na ten cel 70 proc. jej wartości rynkowej i wyznaczając harmonogram rat leasingowych. Fakt odzyskania przez firmę GAMMA 70 proc. wartości linii przyczynił się do poprawy płynności finansowej.

Zobacz: Ubezpiecz się od kryzysu

Leasing pracowniczy - czyli leasingowanie ludzi

Zupełnie nową formą leasingu, ale sukcesywnie zyskującą na popularności, jest leasing pracowniczy. Polega on na okresowym wynajmie pracowników na zasadzie sezonowego oddelegowania do firmy klienta (leasingobiorcy) i podlega zasadom obowiązującym w miejscu wykonywania pracy. Usługa ta została wprowadzona do naszego kraju przez zachodnie koncerny handlowe, które proces pozyskiwania pracowników zlecają na zewnątrz. Dla takich koncernów handlowych jest to bardzo wygodne, zwłaszcza w okresach świątecznych, gdy zaczyna się tzw. szaleństwo zakupów i sezonowo wzrasta zapotrzebowanie na pracowników. Leasingowanie pracowników to również sposób na minimalizację kosztów (koszty pracy ponosi się jedynie w danym sezonie).

Usługa leasingu pracowniczego może być polecana w sytuacjach1

- absencji chorobowej pracowników etatowych;

- niedoboru zatrudnionych kadr w okresie urlopowym;

- przedłużającego się wakatu na danym stanowisku;

- nagłych zamówień z krótkimi terminami realizacji;

- sezonowości w produkcji lub usługach.

Leasing pracowniczy dotyczy również wynajmu pracowników na stanowiska, wobec których wymaga się specjalistycznej wiedzy, np. spawacz czy tłumacz.

Firma budowlana XYZ okresowo, tj. przez ok. 4 tygodnie na kwartał, wykazuje zapotrzebowanie na kilku spawaczy. W tym celu podpisała umowę na leasing pracowniczy ze specjalistyczną firmą zajmującą się doborem tego typu kadr. Oczywiście, korzyści odnoszą wszystkie trzy strony biorące udział w tego typu usłudze. Leasingobiorca cieszy się, że ma zapewnioną kadrę fachowych spawaczy w okresie, w którym ich potrzebuje, bez konieczności utrzymywania fachowców (w sensie kosztowym) w okresach, w których nie ma dla nich zatrudnienia. Firma specjalizująca się w usługach leasingu pracowniczego posiada bazę firm wykazujących sezonowe zapotrzebowanie na pracowników, przez co może wysyłać spawaczy w miejsca, gdzie występuje obecnie na nich zapotrzebowanie, a tym samym optymalizować wykorzystanie sił przerobowych spawaczy i swoich własnych zysków. Fachowcy z dziedziny spawania mają zapewnioną cały czas pracę, co w efekcie wpływa na ich wyższe zarobki.

Leasing a dotacje

Istnieje także możliwość wykorzystania leasingu przy współfinansowaniu inwestycji realizowanych ze środków unijnych w ramach działania 2.3 w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. W przeszłości, tj. w latach 2004-2006, leasing został zakwalifikowany jako jedno ze źródeł finansowania projektów dotowanych przez Unię Europejską. Brak promocji w tym zakresie na rzecz rozreklamowania kredytów bankowych spowodował jednak, że udział transakcji leasingowych przy tego typu projektach był znikomy. A przecież leasing jest traktowany jako koszt kwalifikowany i może być refundowany ze środków unijnych.

Jak twierdzi Andrzej Sugajski2 (od sierpnia 2006 r. dyrektor Związku Przedsiębiorstw Leasingowych), sytuacja ta ulegnie poprawie w perspektywie finansowej lat 2007-2013, bowiem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaproponowało branży leasingowej szerszy udział w systemie wykorzystania środków unijnych. Zgodnie z propozycją ministerstwa, to firma leasingowa (w odróżnieniu od banku przy współfinansowaniu kredytem bankowym) nabywa w projekcie inwestycyjnym dobro i przekazuje je do użytkowania beneficjentowi, czyli leasingobiorcy. Leasingodawca będzie wówczas miał obowiązek zaliczyć uzyskane środki z dotacji na poczet spłaty części kapitałowej rat leasingowych. To właśnie firma leasingowa będzie w organach unijnych przedstawiała fakturę do rozliczenia i czekała na unijne środki.

Zmiany międzynarodowych standardów rachunkowości

Na 2009 r. planowane są zmiany w zakresie księgowego sposobu ewidencjonowania umów leasingowych w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zakłada się zupełne wyeliminowanie opcji leasingu operacyjnego; innymi słowy - w księgach rachunkowych nie będzie już podziału na leasing finansowy i operacyjny3. Jest to zupełnie nowe podejście, które będzie podlegało nowym kryteriom ujmowania i wyceny zgodnie ze zmienionym MSR nr 17. Obecnie Polski Komitet Standardów Rachunkowości pracuje nad Krajowym Standardem Rachunkowości nr 4 - Rachunkowość leasingu w zakresie zasad wyceny i ujęcia w księgach aktywów i zobowiązań wynikających z umów leasingu.

Pierwszą wersję nowego standardu rachunkowości powinniśmy poznać już na początku 2008 r. Zgodnie z projektowanymi zmianami, nie będzie podziału na leasing operacyjny i finansowy oraz zostaną ustanowione nowe zasady kwalifikacji umów leasingowych. W efekcie tego typu rewolucyjnych zmian - w opinii Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów - powinniśmy otrzymać prostsze zasady ujmowania umów leasingowych. Niestety, wystąpią oczywiście nowe rozbieżności między ujęciem umów leasingowych w rachunkowości oraz prawie podatkowym.

Spółka ABC przyjmuje do użytkowania samochód ciężarowy. Umowa dla celów księgowych zostaje zakwalifikowana:

- według aktualnie obowiązujących zasad jako leasing operacyjny;

- według zasad (które zaczną obowiązywać najprawdopodobniej od 2009 r.) jako umowa leasingu.

dr Marta Kardyś

specjalista z dziedziny finansów przedsiębiorstw

1 Por. M. Baniak, Pożyczona kadra jest tańsza, „Doradca Hotelarza” 2005, nr 10.

2 Por. M. Gawrychowski, Firma leasingowa wypełni część formalności za przedsiębiorcę, „Gazeta Prawna” nr 93, 15 maja 2007 r., s. BIZNES 4.

3 Por. A. Pokoiska, Każda umowa leasingu będzie księgowana tak samo, „Gazeta Prawna” nr 103, 29 maja 2007 r., s. 10.

Słownik terminologiczny

Czynsz inicjalny- pierwsza wpłata własna (ok. 30 proc.).

Opłata manipulacyjna- opłata związana z przygotowaniem transakcji (rozpatrzeniem przez instytucję lesingową).

Czynsz leasingowy zwany też opłatami leasingowymi- są to innymi słowy raty leasingowe kalkulowane w oparciu o przypadający na dany miesiąc kapitał do spłaty oraz odsetki. Odsetki dla czynszów leasingowych w złotówkach ustalane są w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Natomiast odsetki od czynszów leasingowych w walutach ustalane są w oparciu o stawkę LIBOR powiększoną o marżę. Wszystkie czynsze po przeliczeniu na złote polskie są powiększane o stawkę podatku od towarów i usług.

Depozyt gwarancyjny- jest płacony przez leasingobiorcę i przeznaczony na pokrycie ewentualnych:

- kosztów, takich jak uszkodzenia, utrata lub zmniejszenie wartości sprzętu oraz szkody wobec osób trzecich powstałe w czasie trwania umowy leasingu, a nie pokryte przez zakład ubezpieczeń;

- strat leasingodawcy wynikających z wcześniejszego rozwiązania umowy leasingowej i nie zwrócenia sprzętu w uzgodnionym terminie, również kosztów związanych z przejęciem sprzętu przez upełnomocnione osoby trzecie na koszt leasingobiorcy. W razie opóźnień w zwrocie przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu, leasingodawca zastrzega sobie zazwyczaj prawo do naliczania dodatkowej opłaty ustalanej jako np. 1 proc. wartości ofertowej sprzętu za każdy dzień zwłoki.

Harmonogram finansowy- terminarz, zgodnie z którym leasingobiorca zobowiązuje się uiszczać opłaty leasingowe. Stanowi załącznik do umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu pieniędzy na rachunek leasingodawcy. Leasingodawca zalicza świadczenia leasingobiorcy w pierwszej kolejności na zaspokojenie należności ubocznych (odsetki, opłaty manipulacyjne itp.), a następnie - na zaspokojenie opłat leasingowych, począwszy od najdawniej wymagalnej. Wcześniejsze niż określone w harmonogramie wniesienie jakiejkolwiek opłaty leasingowej traktowane jest jako zabezpieczenie zapłaty później należnej płatności.

Ubezpieczenia-w przypadku leasingu operacyjnego to na leasingobiorcy ciąży obowiązek pełnego ubezpieczenia przedmiotu leasingu i pokrycia wszelkich wydatków nakładanych z mocy prawa na właściciela sprzętu oraz wydatków związanych z eksploatacją, ubezpieczeniem OC, AC, NW, rejestracją, podatkiem drogowym do końca trwania umowy leasingu operacyjnego. Wybór zakładu ubezpieczeń należy do leasingobiorcy, ale wymaga pisemnej akceptacji leasingodawcy.

Prawo nabycia sprzętu - po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia sprzętu za cenę określoną w harmonogramie. Leasingobiorca może je zrealizować w terminie 3 dni od daty wygaśnięcia umowy leasingu, pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat i należności wynikających z umowy, przy czym na poczet ceny nabycia może być zaliczony niewykorzystany depozyt gwarancyjny.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kiedy Polacy najchętniej chodzą na zakupy?

  Sklepy convenience cieszą się największym ruchem w ciągu całego dnia. Jednak, podobnie jak supermarkety, są najbardziej oblegane o godz. 16.00. Z kolei 17.00 należy do dyskontów, a 18.00 – do hipermarketów, które są wybierane głównie wieczorami. A w jaki dzień tygodnia Polacy najczęściej robią zakupy?

  Automatyzacja magazynów: 93% firm nie widzi innej przyszłości

  Najnowsze badanie w branży magazynowej pokazuje dobitnie, że zachodzi właśnie radykalna zmiana w podejściu automatyzacji. Dekadę temu trudno było sobie wyobrazić, że w 2023 roku ponad jedna trzecia firm korzystać będzie z robotów w swoich magazynach

  Innowacje, które napędzają konkurencyjność

  Innowacyjność jest warunkiem koniecznym do zbudowania konkurencyjności firmy – takie zdanie podziela 66% Dyrektorów Finansowych w średnich i dużych przedsiębiorstwach przebadanych w ramach raportu „Od liczb do innowacji. Jak CFO przyśpiesza rozwój biznesu”.

  Energia ze słońca – czy możemy mieć jej za dużo?

  Nasłonecznienie w Polsce wynosi średnio około 1700 godzin rocznie. Jak się okazuje – wraz z wydłużającym się dniem – dla naszych sieci energetycznych może to być zbyt wiele. Czy ze względu na coraz wyższe temperatury staniemy przed koniecznością stworzenia infrastruktury magazynowania ciepła i chłodu?

  Polacy kochają nowe technologie, ale wciąż boją się 5G

  57 proc. Polaków deklaruje, że chce korzystać z nowych generacji sieci komórkowych 5G czy 6G. Ale pole elektromagnetyczne, związane z budową sieci 5G, wciąż budzi wiele obaw, szczególnie w kontekście jego wpływu na zdrowie. 

  Rolnicy sprzedali ok. 56 proc. nadwyżki zboża z zeszłego roku

  Rolnicy sprzedali ok. 56 proc. nadwyżki zboża z zeszłego roku - poinformował we wtorek w Programie I Polskiego Radia minister rolnictwa Robert Telus.

  Benefity pracownicze w Polsce i Europie. Czego chcą zatrudnieni?

  Załoga firmy zwraca uwagę na benefity. Jak dobrać, aby utrzymać satysfakcję?

  Branża hotelarska po pandemii. Jak odbudować?

  Polscy hotelarze kolejny rok z rzędu zmagają się z problemami. Zaraz po trudnym okresie pandemii w branże uderzyły rosnące koszty usług i podwyżka płacy minimalnej. To nieuchronnie prowadzi do podniesienia cen. Wielu z nich deklaruje, że oszczędniej spędzi urlop za granicami Polski.

  Co zdecyduje RPP w kwestii stóp procentowych?

  Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 5-6 czerwca 2023 roku. Ostatnie podwyżki stóp procentowych odnotowaliśmy we wrześniu 2022 roku, kiedy RPP podniosła stopę referencyjną do poziomu 6,75 procent. Od tamtego momentu, pomimo wzrostu inflacji, stopy pozostają na niezmienionym poziomie. Kredytobiorcom przez ostatnie 8 miesięcy nie wzrosły raty, ale czy jest szansa na to, aby zaczęły one spadać?

  Bankowość dla niewidomych i słabo widzących

  W jaki sposób osoby niewidzące podpisują umowy w banku, wybierają pieniądze czy używają aplikacji mobilnych?

  Wraca temat obniżek stóp w Polsce – co na to złoty?

  O ile tempo spadku inflacji pozwoli, to na wrześniowym i/lub październikowym posiedzeniu RPP szansa na ewentualną zmianę ceny pieniądza byłaby największa. Wcześniej na takowy ruch nie ma specjalnie szans. Choć na 21 sierpnia zaplanowane jest także posiedzenie, ma ono jednak charakter niedecyzyjny.

  Czy łatwo jest ogłosić upadłość firmy w Polsce?

  Ogłoszenie upadłości jest jednym ze sposobów na poradzenie sobie ze spłatą zobowiązań firmy. Nie jest on jednak dostępny dla wszystkich. Od kilku lat obserwujemy systematyczny spadek liczby firm, które decydują się na ogłoszenie upadłości.

  Zwiastun likwidacji gotówki? Dania wstrzymuje import waluty

  Dania, Szwecja i Norwegia wstrzymały import własnej waluty. Tych koron nie wymienimy również w polskich bankach. Czy jest to powód do niepokoju dla osób, które ulokowały swoje środki finansowe w obcych walutach? Czemu niektóre kraje chcą się pozbyć gotówki? 

  Komisja Europejska przedłużyła zakaz importu z Ukrainy produktów rolnych do połowy września

  Komisja Europejska przedłużyła do połowy września unijny zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika - przekazało PAP źródło unijne. Wszedł on w życie 2 maja 2023 r. i zastąpił jednostronne decyzje o zakazie importu wprowadzone przez państwa graniczące z Ukrainą, w tym Polskę.

  Koniec stanu zagrożenia epidemicznego oznacza zmiany dla przedsiębiorców

  W związku z planowanym odwołaniem od dnia 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego, przedsiębiorcy powinni przygotować się na szereg zmian. Dotyczą one przede wszystkimi przepisów, które uchwalane były „na czas obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego”. 

  Londyn na pierwszym miejscu najbardziej rozpoznawalnych marek miast na świecie. Czy w rankingu znalazło się polskie miasto?

  Londyn znalazł się na pierwszym miejscu najbardziej rozpoznawalnych marek miast na świecie. W światowym rankingu znalazło się tylko jedno polskie miasto. Które?

  Fiskus coraz chętniej blokuje rachunki bankowe

  Według danych Ministerstwa Finansów, w pierwszym kwartale br. liczba blokad rachunków bankowych z wykorzystaniem STIR wzrosła o ponad 54% rdr. 

  W 2026 r. prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu

  Plan na 2026 r. zakłada, że w każdym województwie będziemy mieli prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu - zapowiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że w lipcu ruszy konkurs, który wyłoni firmy mające zrealizować szerokopasmowe inwestycje.

  Min. Telus: ponad 50 proc. nadwyżki zboża zostało już skupione od polskich rolników

  Ponad 50 proc. nadwyżki zboża zostało już od rolników skupione. Nie ma zatoru, jeśli chodzi o eksport z Polski - powiedział w piątek w Studiu PAP minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

  Kampania digitalowa dla mikrofirmy – co zrobić, by była opłacalna?

  Podjęcie się wdrożenia działań digitalowych jest dopiero pierwszym krokiem w drodze po sukces. Kolejnym z nich jest przygotowanie odpowiednich materiałów, bieżąca analiza i wyciąganie wniosków na podstawie zgromadzonych danych. Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę?

  Internet wszystkiego. Czym jest ta innowacyjna technologia?

  Rozwój mikroprocesorów odmienił nasze życie na wiele sposobów. Ogromna liczba współczesnych produktów korzysta dziś z tych urządzeń po to, by łączyć się z Internetem. Od inteligentnych lodówek, które informują o tym, kiedy należy kupić mleko, po samochody, które automatycznie aktualizują swoje oprogramowanie.

  Od 5 czerwca ostatni nabór wniosków dla firm, które ucierpiały na brexicie

  Ostatni nabór wniosków w programie Re_Open UK rozpocznie się 5 czerwca tego roku. O wsparcie mogą się starać przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku brexitu - poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  Gdynia - port uniwersalny zdolny przeładowywać wszystkie grupy ładunków

  Port Gdynia jako port uniwersalny musi zgodnie ze strategią przeładowywać wszystkie grupy ładunków. Tak jak w ostatnim czasie stawiliśmy czoła ładunkom masowym, tak w dalszym ciągu będziemy się w tym kierunku rozwijali - powiedział  w Sopocie prezes Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj.

  PIE: spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych

  Spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych – napisali w czwartek analitycy PIE w komentarzu do PMI.

  Pół roku ochrony przed wysokimi cenami

  Polacy od jesieni korzystają z Tarczy Solidarnościowej, dzięki której ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosły. Wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce przysługuje limit 2 000 kWh zużycia, do którego koszt energii w ponad połowie dotuje rząd i spółki energetyczne. Są również wyższe limity - nawet do 3 000 kWh - jednak aby móc z nich skorzystać, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku. Termin upływa z końcem czerwca.