| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - raport z realizacji

Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - raport z realizacji

Krok po kroku postępuje realizacja pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Poniżej przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki raport co już udało się zrobić, a co jest jeszcze w fazie projektowej.

Ustawy opublikowane w Dzienniku Ustaw, które weszły już w życie:

1. I etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - wprowadza pięć grup rozwiązań prawnych, w tym dwa kluczowe instrumenty:
• możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 2 lat;
• rozszerzenie przepisów dot. wiążącej interpretacji prawa.
Nie mniej ważnym instrumentem jest zwiększenie uprawnień przedsiębiorców wobec administracji publicznej, np. poprzez nakaz przyjmowania przez urzędników niekompletnych wniosków oraz zakaz żądania dokumentów nie przewidzianych prawem. Nowelizacja ustawy obniżyła ponadto opłatę za wydanie interpretacji z zakresu prawa podatkowego z 75 zł do 40 zł.

2. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości – ułatwia małym i średnim przedsiębiorcom rozliczenia z fiskusem. Podniosła próg przychodów dla obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w małej firmie z 800 tys. euro do 1,2 mln euro.

3. Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – poszerzyła zakres działań PARP w obszarze wdrażania funduszy unijnych. Agencji powierzone zostały nowe zadania dotyczące: działalności innowacyjnej, wspierania rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, badania roli mikro, małych i średnich firm oraz analizy barier rozwoju przedsiębiorczości.

4. Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – wzmacnia działania na rzecz wzrostu inwestycji. Ustawa podwyższyła dotychczasowy limit obszarów stref do 20 tys. ha. Zgodnie z nią podmiotem opiniującym wniosek o utworzenie strefy jest zarząd województwa, a nie jak do tej pory wojewoda. Ustawa uściśliła także kryteria włączania do specjalnych stref ekonomicznych gruntów prywatnych, określiła również warunki zezwolenia na działalność w strefie.

5. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – ma na celu stymulację wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Ustawa zwiększa możliwości wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych środkami prywatnymi. Na przykład kredyt technologiczny udzielany może być firmom przez banki komercyjne, a w jego częściowej spłacie, w postaci premii technologicznej, udział może mieć Bank Gospodarstwa Krajowego.

6. ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa - wprowadziła domniemanie uczciwości podatnika. Dzięki nowym przepisom, obywatel nie ponosi negatywnych konsekwencji podejrzeń o naruszenie prawa, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu. Podatnik nie jest więc zobowiązany np. do zapłaty podatku, jeśli decyzja urzędu o jego egzekucji nie jest ostateczna.

7. ustawa o zmianie ustawy o izbach gospodarczych – zwiększa swobodę samoorganizowania się przedsiębiorców w izbach gospodarczych. Ponadto umożliwia oddziałom izb lepsze prowadzenie działalności statutowej także poprzez stworzenie możliwości uzyskiwania osobowości prawnej przez jednostki terenowe izb.

8. Ustawa o zmianie ustawy Prawo dewizowe i Kodeks cywilny – wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w związku z występującymi w ostatnim okresie wahaniami kursu polskiej złotówki wobec walut obcych. Zniosła zasadę walutowości w Polsce. Wprowadziła możliwość rozliczania się przedsiębiorców w walutach wymienialnych, innych niż polski złoty, bez obowiązku uzyskania zezwolenia prezesa NBP. Ułatwia to rozliczenia, bez konieczności biurokratycznego i kosztownego przeliczania obcych walut na polską złotówkę, przyczynia się także do zmniejszenia ryzyka kursowego.

9. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych – wyeliminowała nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego wbrew woli wspólników oraz obniżyła poziom obowiązkowego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z 50.000 zł do 5.000 zł i w spółce akcyjnej z 500.000 zł do 100.000zł.

10. ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego – wzmocniła prawo do obrony przez wprowadzenie wyraźnego obowiązku poinformowania zatrzymanego o prawie do skorzystania z pomocy adwokata. Wyeliminowano także możliwość przeciągania tymczasowego aresztowania na długie miesiące, a niekiedy lata.

11. ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (upadłość konsumencka) - wprowadziła możliwość upadłości osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą. Jest szansą dla dłużników, którzy bez swojej winy stali się niewypłacalni. Beneficjentami nowych rozwiązań są również przedsiębiorcy – wierzyciele niewypłacalnych dłużników.

12. nowa ustawa o partnerstwie publiczno–prywatnym (PPP) – wyeliminowała zbędne obciążenia administracyjne oraz zlikwidowała nadmierne ograniczenia, co do przedmiotu i treści samej umowy. Proponowane rozwiązania nie nakładają obowiązku sporządzania analiz, pozostawiając taką decyzję samym zainteresowanym.

13. II etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – wprowadzono w pierwszym, przejściowym okresie tzw. „jedno okienko”, w którym można dokonać wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Rozwiązaniem docelowym będzie tzw. „zero okienka”, a więc pełna obsługa obywateli drogą elektroniczną, bez konieczności odwiedzania urzędów. W tym celu stworzona zostanie platforma informatyczna pod nazwą Centrala Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Ponadto uproszczono i ograniczono kontrole w firmach. W tym celu znowelizowano jednocześnie kilkadziesiąt innych ustaw poza SDG.

Zobacz: Jakie będą nowe regulacje dla sektora funduszy inwestycyjnych? - UCITS IV

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »