reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Postępowanie naprawcze - porada

Postępowanie naprawcze - porada

Nieprzyjęcie układu wypracowanego w postępowaniu naprawczym nie wyklucza możliwości ponownego zwołania zgromadzenia wierzycieli, na którym dopuszcza się zgłoszenie nowych propozycji restrukturyzacji zobowiązań oraz innych zmian w planie naprawczym. Ekspert wyjaśnia reguły przebiegu najwazniejszych etapów postępowania naprawczego.

Oddany poprzednio za układem głos wierzyciela, który nie stawił się na ponownym zgromadzeniu, zachowuje moc przy obliczaniu wyników głosowania, jeżeli nowe propozycje są dla tego wierzyciela nie mniej korzystne od propozycji, nad którymi wcześniej głosował.

Każdy z wierzycieli uprawniony do udziału w zgromadzeniu może zgłosić zarzuty przeciwko układowi. Zarzuty może zgłosić wierzyciel nieuprawniony do udziału w zgromadzeniu, jeżeli wykaże, że układ może mu utrudnić dochodzenie roszczeń. Wierzyciel może wnieść zarzuty do sądu w terminie tygodnia od dnia zawarcia układu. Dla wierzycieli, którzy nie zostali zawiadomieni o zgromadzeniu wierzycieli, termin ten biegnie od dnia obwieszczenia.

Obwieszczenie to dokonuje się przez ogłoszenie w budynku sądowym oraz zamieszczenie w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu lokalnym, a na wniosek nadzorcy sądowego lub też z urzędu sędzia – komisarz może zarządzić umieszczenie obwieszczenia także w innych dziennikach o zasięgu krajowym lub zagranicznym, jak również zarządzić dokonanie obwieszczenia w inny sposób. Na żądanie zaś przedsiębiorcy układowego lub wierzyciela, na ich koszt, obwieszczenie może być dokonane w sposób przez nich wskazany.

Sąd zatwierdza układ po przeprowadzeniu rozprawy. O terminie rozprawy należy dokonać również obwieszczenia oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jak również zawiadomić przedsiębiorcę i osoby, które wniosły zarzuty. Sąd, zatwierdzając układ, może ustanowić nadzorcę sądowego na czas wykonywania układu. Przedsiębiorca powinien niezwłocznie zawrzeć z nadzorcą sądowym umowę zlecenia o wykonywanie czynności nadzorcy sądowego i wypłaca mu miesięcznie wynagrodzenie w wysokości podwójnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Polecamy: Kiedy trzeba ogłosić niewypłacalność spółki?

Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Sąd może również odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli zachodzą takie okoliczności:

  • brak było podstaw do prowadzenia postępowania naprawczego,
  • przedsiębiorca nie złożył wymaganych w sprawie dokumentów,
  • dane zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedsiębiorcy były nieprawdziwe,
  • przedsiębiorca nie zawiadomił wszystkich znanych mu wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli,
  • nadzorca sądowy nie miał możliwości sprawowania nadzoru,
  • w toku postępowania naruszono przepisy prawa, które mogły mieć wpływ na wynik głosowania,
  • przedsiębiorca zbył lub obciążył swe mienie albo udzielił niektórym wierzycielom większych korzyści z naruszeniem przepisów o zakazie zbywania i obciążania jego majątku, z wyłączeniem rzeczy zbywanych w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
  • z okoliczności sprawy wynika, że układ nie będzie wykonany,
  • układ jest krzywdzący dla wierzycieli, którzy wnieśli zarzuty,
  • przyjęty plan naprawczy nie zapewnia przywrócenia przedsiębiorcy zdolności do konkurowania na rynku.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama