reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Kiedy można wdrożyć postępowanie naprawcze?

Kiedy można wdrożyć postępowanie naprawcze?

Pojęcie zagrożenia niewypłacalnością należy rozumieć, jako sytuację, w której przedsiębiorca według rozsądnej oceny ekonomicznej w niedługim czasie stanie się niewypłacalny, pomimo że wykonuje jeszcze swoje zobowiązania na bieżąco. Ekspert podpowiada kiedy może zostać wdrożone postępowanie naprawcze.

W sytuacji zagrożenia niewypłacalnością, jednym z wyjść jest rozpoczęcie postępowania naprawczego. Postępowanie to może prowadzić także przedsiębiorca, w stosunku do którego sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ jego opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 % wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, a jednocześnie sąd zezwolił na prowadzenie postępowania naprawczego.

Jeżeli jednak przedsiębiorca spełnia inne, określone niżej kryteria, nie będzie mógł wdrożyć owego postępowania. Nie może tego uczynić przedsiębiorca:

 • który już prowadził postępowanie naprawcze, jeżeli od jego umorzenia nie upłynęły 2 lata,
 • który już był objęty układem zawartym w postępowaniu naprawczym albo upadłościowym, jeżeli od wykonania układu nie upłynęło 5 lat,
 • przeciw któremu przeprowadzono postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku, albo w którym przyjęto układ likwidacyjny, jeżeli od prawomocnego zakończenia postępowania nie upłynęło 5 lat,
 • w stosunku do którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości albo umorzono postępowanie upadłościowe z braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli od uprawomocnienia się postępowania nie upłynęło 5 lat.

Polecamy: Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłość?

Przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością może złożyć w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia,
 • oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 • odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców oraz oświadczenie, iż nie zachodzi żadna z okoliczności wyszczególnionych powyżej. Wraz z oświadczeniem o wszczęciu postępowania naprawczego przedsiębiorca składa plan naprawczy, następujące dokumenty:
  • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
  • bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku,
  • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia,
  • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,
  • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,
  • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika,
  • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni oraz oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym o prawdziwości danych i oświadczenia, zawartych w oświadczeniu o wszczęciu postępowania naprawczego i załączonych dokumentach.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Ekspert:

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Kiedy można wdrożyć postępowanie naprawcze?
Kiedy można wdrożyć postępowanie naprawcze?

Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama