| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Czym jest układ naprawczy?

Czym jest układ naprawczy?

Wykonywanie działalności gospodarczej jest nastawione na osiąganie zysków, ale przedsiębiorca powinien brać także pod uwagę ryzyko niewypłacalności. Jednak i z takich sytuacji istnieje wyjście - możliwość zainicjowania postępowania naprawczego. Aby zniwelować ryzyko upadłości firmy, dokonuje się restrukturyzacji zobowiązania zagrożonego bankructwem przedsiębiorcy.

Restrukturyzacja zobowiązań następuje w drodze układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli. Termin zgromadzenia wierzycieli ustala przedsiębiorca w porozumieniu z nadzorcą sądowym. Co ważne, zgromadzenie to nie może się odbyć wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania naprawczego. Przedsiębiorca zawiadamia wierzycieli o terminie i miejscu zgromadzenia wierzycieli listem poleconym lub za dowodem doręczenia co najmniej dwa tygodnie przed zgromadzeniem. Wraz z zawiadomieniem należy doręczyć wierzycielom plan naprawczy.

W zgromadzeniu wierzycieli mają prawo uczestniczyć wierzyciele, którzy zostali powiadomieni o terminie zgromadzenia albo pomimo braku powiadomienia zgłoszą nadzorcy sądowemu swoje uczestnictwo, zaś przedsiębiorca nie zaprzeczy istnieniu ich wierzytelności. Zgromadzenie wierzycieli prowadzi nadzorca sądowy.

Polecamy: Potrącenie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Głosowanie nad układem może odbywać się w grupach wierzycieli. Podziału na grupy dokonuje przedsiębiorca. W takim przypadku w celu głosowania nad układem, sporządza on odrębne listy uprawnionych do głosowania wierzycieli, które obejmują poszczególne kategorie interesów. Listy te mogą obejmować w szczególności:

1. wierzycieli, którym przysługują należności ze stosunków pracy i którzy wyrazili zgodę na ich objęcie układem,
2. rolników, którym przysługują wierzytelności z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego,
3. wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a także przez przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, i którzy wyrazili zgodę na ich objęcie układem,
4. wierzycieli będących wspólnikami lub akcjonariuszami upadłej spółki kapitałowej, posiadających udziały lub akcje spółki zapewniające co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, chociażby przysługiwały im wierzytelności wymienione w pkt 1–3,
5. pozostałych wierzycieli.

Na zgromadzeniu wierzyciele głosują z sumą swoich wierzytelności, jaką umieszczono na liście wierzytelności sporządzoną przez przedsiębiorcę z zachowaniem określonych wymogów. Zgodnie z nimi na liście wierzytelności umieszcza się w osobnych rubrykach następujące dane:

• sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu,
• kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu,
• istnienie i rodzaj zabezpieczenia wierzytelności oraz określenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela; sumę tę oznacza się według tej części wierzytelności, która prawdopodobnie nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia,
• czy wierzytelność jest uzależniona od warunku,
• czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia,
• stan postępowania sądowego lub administracyjnego w sprawie zgłoszonej wierzytelności, jej zabezpieczenia lub prawa potrącenia.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »