Kategorie

Ocena ryzyka w transakcjach kredytowych i faktoringowych

faktoring i kredyty
faktoring i kredyty
Fotolia
Większość firm, bez względu na wielkość, formę prawną oraz rodzaj prowadzonej działalności, potrzebuje zewnętrznego finansowana swojej działalności. Najczęściej stosowaną formą pozyskania kapitału jest tzw. kredyt kupiecki, będący zapłatą za towar lub usługę z odroczonym terminem płatności.

Z uwagi na występowanie zjawiska zatorów płatniczych, rośnie popularność innych narzędzi - występującego w różnych formach kredytu oraz dostępnego w wielu odmianach faktoringu. Różnica między nimi polega na tym, że do obrotu gospodarczego na linii: sprzedający – kupujący wprowadzony zostaje trzeci podmiot – Bank lub Faktor. Jego rola polega na ocenie według swoich wytycznych uczestników tego obrotu, transakcji oraz związanego z nim ryzyka, w oparciu o które zapada decyzja dotycząca możliwości pozyskania finansowania w postaci kredytu lub faktoringu. Z uwagi na różny charakter transakcji kredytowej i faktoringowej, ocena dokonywana przez Bank lub Faktora również jest inna, choć ma to samo zadanie – udzielenie finansowania podmiotowi gospodarczemu.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Faktor kontra Bank, czyli co jest ważne przy ocenie ryzyka

Reklama

Bank podczas dokonywania oceny weryfikuje potencjalnego kredytobiorcę pod kątem zdolności kredytowej, dlatego pod lupę brana jest przede wszystkim sytuacja finansowa i to na jej podstawie zapada decyzja o udzieleniu kredytu. Ocena ryzyka transakcji kredytowej opiera się zatem sytuacji finansowej kredytobiorcy. Co warte podkreślenia, nie dotyczy ona zdolności do spłaty zobowiązań kredytowych wraz z jego kosztami w czasie rzeczywistym, a jedynie przekonania, że w przyszłości taka spłata będzie dokonana. Gdy w okresie trwania transakcji bank straci to przekonanie, kredytobiorca może ponieść z tego tytułu nieprzyjemne konsekwencje, np. zostanie zmuszony dodatkowo zabezpieczyć kredyt, zmniejszy się jego kwota, a w ostateczności przedsiębiorca zostanie postawiony przed faktem jego całkowitej spłaty, co zazwyczaj implikuje poważne problemy finansowe, prowadzące nawet do utraty płynności finansowej.

Faktor natomiast przy ocenie ryzyka koncentruje się na ocenie wierzytelności wynikającej z transakcji gospodarczej, zaistniałej pomiędzy sprzedającym a kupującym. Spłata wierzytelności leży po stronie kupującego, dlatego to właśnie on jest przedmiotem oceny Faktora. Chociaż to sprzedający otrzyma środki finansowe w zamian za oddaną Faktorowi wierzytelność, nie on jest głównym przedmiotem oceny, która warunkuje otrzymanie finansowania faktoringowego. Przy ocenie transakcji Faktor bierze również pod uwagę portfel wierzytelności, czyli liczbę odbiorców, którzy powinni dokonać spłaty wierzytelności. Ocena ryzyka jest wówczas rozproszona na wszystkich odbiorców, co oznacza, że pogorszenie się oceny jednego odbiorcy nie rzutuje na ocenę całej transakcji. Dla klienta ma to o tyle istotne znaczenie, że opóźnienie lub brak spłaty od jednego odbiorcy nie powoduje dla sprzedającego konieczności spłaty całego udzielonego finansowania, co może mieć miejsce w przypadku kredytowania.

Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę jest przyjęte?

Różne podejście do sprawozdania finansowego

Podstawą dokonania oceny zdolności kredytowej są sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa. Faktor i Bank przy ocenie koncentrują się na innych elementach tego dokumentu. 

Reklama

Punktem wyjścia przy wydaniu oceny są przychody ze sprzedaży, zwane też obrotami. W oparciu o nie zarówno Bank, jak i Faktor będą decydować o wielkości przyznanego limitu. Ich znaczenie w ocenach jest zatem zbliżone. Różnica może pojawić się w trakcie samego finansowania. W przypadku generowania niższych przychodów przez przedsiębiorstwo Bank może zadecydować o obniżeniu poziomu kredytu, a więc konieczności częściowej lub nawet całkowitej jego spłaty. W przypadku faktoringu ograniczenie finansowania następuje automatycznie – im mniejszy obrót, tym mniej faktur zostanie przedstawionych do wykupu Faktorowi. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo nie znajdzie się w sytuacji wstrzymania części bądź całości finansowania.

Dla Banku jednym z najistotniejszych kryteriów w ocenie transakcji kredytowej jest zyskowność przedsiębiorstwa. To właśnie na jego podstawie szacowane są strumienie pieniężne określane jako EBIT czy EBITDA,  mające być źródłem obsługi kredytu. Zła ocena zyskowności, zarówno na etapie wnioskowania jak i podczas transakcji kredytowej,  skutkuje zazwyczaj negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorstwa. Dla Faktora, który opiera swoje finansowanie o nabytą wierzytelność, ocena zyskowności nie ma istotnego znaczenia, dlatego nie jest kluczowa dla podjęcia decyzji o wstrzymaniu finansowania.

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

Inaczej  rozumiana płynność finansowa

Płynność finansowa traktowana jest przy ocenach bankowych jako pokrycie zobowiązań krótkoterminowych majątkiem obrotowym (zapasy, należności, gotówka). W konkretnym dniu Bank sprawdza, czy majątek obrotowy jest w stanie spłacić przynajmniej zobowiązania wymagalne w krótkim okresie. Im wyższa wartość majątku obrotowego w stosunku do wartości zobowiązań krótkoterminowych, tym z punktu widzenia Banku sytuacja jest bezpieczniejsza. W przypadku gdy wartość zobowiązań krótkoterminowych, w tym kredytów obrotowych, jest wyższa niż wartość majątku obrotowego, Bank dostrzega ryzyko braku źródła spłaty kredytu obrotowego. Taka formuła oceny płynności ma niewiele wspólnego z samą płynnością przedsiębiorstwa. Bliżej jej raczej do wypłacalności przedsiębiorstwa, a więc sytuacji, gdy przedsiębiorstwo utraciło płynność finansową. Z kolei płynność w ocenie Faktorów jest związana z rotacją należności u sprzedającego oraz rotacją zobowiązań u odbiorców, a więc okresami, w których nastąpi przepływ środków finansowych z tytułu np. transakcji kupna sprzedaży, z których nabył powstałą wierzytelność. Oceniany jest zatem rzeczywisty strumień finansowy. Przy czym z uwagi na rozproszony portfel odbiorców źródło spłaty, a więc i ryzyko jest również rozproszone.

Samozatrudnienie - czy to mi się opłaca?


Majątek trwały i kapitały własne

Majątek trwały przedsiębiorstwa, jako potencjał produkcyjny, w ocenie zarówno Banku jak i Faktora, pozwala przewidzieć zdolność przedsiębiorstwa do realizowania kolejnych transakcji sprzedaży, która jest punktem odniesienia dla poziomu finansowania kredytowego i factoringowego. Dla Faktora istotniejsza jest jednak sprzedaż, jako źródło potencjalnego dochodu. Dla Banku jest to z kolei informacja o potencjalnym zabezpieczeniu udzielanego kredytu.

Kapitały własne oraz ich udział w finansowaniu aktywów ma dla Banku istotne znaczenie przy dokonywanej ocenie. Im większy udział kapitałów własnych, tym niższy poziom zobowiązań przedsiębiorstwa. W ocenie Faktora powstanie ujemnych kapitałów własnych jest istotne jako przesłanka do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa i dyscyplinowania odbiorców, którzy w przypadku upadłości często podejmują decyzję o opóźnieniu bądź nawet wstrzymaniu zapłaty.

Rejestracja firmy - CEIDG i KRS

Obniżenie ryzyka transakcji

Bank i Faktor w różny sposób podchodzą do obniżania ryzyka transakcji. W transakcji faktoringowej następuje rozproszenie odbiorców, a więc źródeł spłaty. Nieodłącznym elementem faktoringu jest cesja wierzytelności na Faktora, który w ten sposób nabywa prawa do wierzytelności. Bank natomiast w transakcji kredytowej ustanawia zabezpieczenia w różnych formach - majątkowe, poręczenie itd. Często zdarza się, szczególnie w przypadku firm handlowych, że stosunkowo niewielka wartość posiadanego majątku trwałego może stanowić istotną barierę uzyskania kredytu. Banki w takich przypadkach, podobnie jak Faktorzy, stosują na zabezpieczenie kredytu cesję wierzytelności, przy czym jej funkcjonowanie w obu transakcjach jest nieco inne. W faktoringu złożona przez sprzedającego do Faktora wierzytelność według jego uznania może, ale nie musi, zostać sfinansowana, a środki finansowe z niej są przekazywane sprzedającemu. W przypadku kredytu Bank zabezpiecza cesją dodatkowymi covenantami dotyczącymi poziomu obrotu przez rachunek, obsługę kosztów i spłatę kredytu. Obniżenie poziomu obrotów na rachunku może skutkować decyzją zaostrzającą warunki kredytowe. W przypadku faktoringu obniżenie obrotów jest automatycznie obniżeniem sfinansowanych faktur i nie musi stanowić zmian warunków umowy faktoringowej.

Z uwagi na swój elastyczny charakter faktoring może w istotny sposób wspomóc płynność finansową przedsiębiorstwa, jako alternatywa lub uzupełnienie finansowania kredytowego. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy określona przez Bank zdolność kredytowa, wykorzystany już poziom kredytów oraz brak zabezpieczenia kredytu nie pozwalają na jego zwiększenie. Nie oznacza to jednak, że pożyczka w banku jest produktem szytym na miarę potrzeb i możliwości każdej firmy. Zanim zdecydujemy się skorzystać z tego rozwiązania, warto rozważyć czy takie narzędzie, z uwagi na profil oraz rodzaj prowadzonej działalności, naprawdę się opłaca, a więc czy przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwu.

Gwarancje de minimis dla przedsiębiorców

Andrzej Lniak – Kontroler Finansowy w Pragma Faktoring SA

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.