Kategorie

Komentarz tygodniowy 26-30 stycznia

Adam Wiśniewski
Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®
inforCMS
Jak poinformował w czwartek (29 stycznia) Główny Urząd Statystyczny, polski Produkt Krajowy Brutto wzrósł w całym 2008 roku o 4,8% r/r. Konsensus rynkowy oscylował wokół 5%. Ta sama statystyka z poprzedniego roku wynosiła 6,5%. Okazała się, że konsumpcja gospodarstw domowych w ubiegłym roku wzrosła o 5,4% r/r (5,2% r/r rok wcześniej), a inwestycje wzrosły o 7,9% (17,6% w roku 2007).
Reklama

Dane te potwierdzają tendencję wytracania dynamiki przez gospodarkę, na które już od 2 miesięcy wskazują miesięczne dane cząstkowe, opisujące sferę realną (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna). Prognozy PKB w całym 2009 roku oscylują wokół 2%. Najnowsze szacunki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dotyczące tempa wzrostu PKB w Polsce zostały obniżone z 2,8% do 1,5%. Urealniony, ale nazywany pesymistycznym, scenariusz, jaki przygotował rząd, zakłada, że w 2009 r. wzrost gospodarczy (PKB) spowolni do 1,7%. Oficjalny budżet na 2009 rok cały czas zakłada wzrost gospodarczy na poziomie 3,7%. Rząd przewiduje wyraźnie mniejsze przychody w tegorocznym budżecie i ocenia, że potrzebne są oszczędności w wysokości 17 mld zł. Szukanie oszczędności w resortach trwa.

Reklama

GUS poinformował też, że w styczniu 2009 roku, nastąpiło dalsze pogarszanie się nastrojów konsumenckich polskiego społeczeństwa. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, w styczniu 2009 r. zmniejszył się do poziomu -18,9 i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku obniżył się o 14,0%. Podobnie kształtował się wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący tendencje konsumpcji indywidualnej oczekiwane w najbliższych miesiącach. W styczniu 2009 r. wskaźnik ten zmniejszył się do poziomu -31,6 i w porównaniu ze styczniem 2008 r. obniżył się o 25,7%. GUS informuje że, obserwowane niekorzystne zmiany wskaźników ufności konsumenckiej wynikają z pogorszenia się podstawowych czynników wpływających na kształtowanie się konsumpcji gospodarstw domowych, a więc ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych i ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. GUS zwraca szczególną uwagę na konsumenckie oceny zmian sytuacji gospodarczej kraju i poziomu bezrobocia w kraju oraz dokonywania ważnych zakupów dla gospodarstw domowych. Z danych tych wynika, że społeczeństwo polskie coraz bardziej dostrzega występujące obecnie znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego i jest coraz bardziej przekonane, że spowolnienie to utrzyma się również w najbliższym okresie. GUS poinformował, że 361 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 36,9 tys. pracowników, w tym 2 tys. osób z sektora publicznego.

W trudniejszych warunkach gospodarowania, znaczenia nabiera aktywna postawa państwa i banku centralnego. Wydaje się, że decydenci, kształtujący politykę gospodarczą mają świadomość szczególnej wagi ich aktywności. Stymulowanie gospodarki przez państwo zaczyna przybierać postać konkretnych działań.
Po stronie polityki fiskalnej, Ministerstwo Gospodarki zaproponowało pakiet antykryzysowy, na który zamierza przeznaczyć 91,3 mld PLN. Resort gospodarki chce wprowadzić możliwość okresowego ograniczenia czasu pracy i proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia oraz obniżenie akcyzy na energię dla energochłonnych odbiorców. Rada Ministrów przyjęła już projekt nowelizacji ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Efektem tych zmian będzie umożliwienie BGK udzielania gwarancji lub poręczeń w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Planowane jest wsparcie dla przedsiębiorców, których pierwsza firma zbankrutowała.

Resort gospodarki deklaruje też opracowanie instrumentu wsparcia finansowego lub gwarancyjnego dla przedsiębiorców mających problemy z utrzymaniem płynności finansowej, spowodowane opóźnieniami w płatnościach ze strony jego kontrahentów. Trwają też prace nad lepszym dostępem przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Kładziony jest nacisk na rozwój poręczeń BGK jako elementu stabilizującego. Dodatkowo planowane jest wdrożenie i upowszechnienie współporęczenia jako metody ograniczenia ryzyka oraz opracowanie i wdrożenie zasad wspierania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych ze środków unijnych. Proponowane jest wsparcie dla polskich eksporterów zorientowanych na rynki wschodnie przez refinansowanie kredytów eksportowych oraz ubezpieczenia i gwarancje.

27 stycznia Rada Polityki Pieniężnej (RPP) po raz kolejny zdecydowanie obniżyła wszystkie stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna została sprowadzona do poziomu 4,25%, stopa lombardowa do 5,75%, stopa depozytowa do 2,75% a stopa redyskonta weksli do 4,50%. Na decyzję o obniżce wpłynęło poważne spowolnienie gospodarcze w Polsce, które będzie też istotnie spowalniać inflację. W swoim komunikacie, RPP wskazuje na silniejsze niż wcześniej oczekiwano spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, które wynika głównie z nieoczekiwanie silnego spadku tempa wzrostu za granicą, w tym zwłaszcza u głównych partnerów handlowych Polski. Władze monetarne wskazują, że do spowolnienia gospodarki przyczyniają się dodatkowo utrudniony dostęp do kredytu wynikający ze znacznego zaostrzenia warunków kredytowych przez banki.

Pomimo wzrostu nadpłynności sektora bankowego, koszt kredytu utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, co wynika z wysokiej premii za ryzyko zawartej w rynkowych stopach procentowych i podwyższonych marż. Jednocześnie informacje o sytuacji na rynku pracy potwierdzają spadek zatrudnienia, wzrost bezrobocia i obniżanie się dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, co oddziałuje w kierunku zmniejszenia presji inflacyjnej. Łagodzenie polityki pieniężnej powinno przyczyniać się do stabilizowania tempa wzrostu gospodarczego na poziomie tempa wzrostu produktu potencjalnego, co w średnim okresie będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego.

Decyzje Rady w nadchodzących miesiącach mają uwzględniać napływające informacje dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji w Polsce i na świecie. Jednocześnie, oznajmiono, że RPP podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że przystąpienie Polski do mechanizmu kursowego ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po uzyskaniu koniecznego poparcia politycznego dla zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych aktach prawnych niezbędnych dla przyjęcia euro w Polsce.

Minister finansów J. Rostowski uważa, że przyjęcie euro w 2012 r. jest realne. Nie można wykluczyć, że nastąpią opóźnienia jednak intencją rządu jest doprowadzenie do przystąpienia do strefy euro w możliwie najszybszym terminie. Zdaniem szefa resortu finansów polityka monetarna nie powinna być zaostrzana w czasie kryzysu. Minister finansów powiedział również, że rząd planuje po przyjęciu euro wprowadzenie obowiązku podawania cen w dwóch walutach nawet na pół roku przed przyjęciem euro i kilka lat po jego wprowadzeniu. Ten zabieg powinien zapobiec zaokrąglaniu cen w górę.
Odmienne zdanie ma prezes NBP, Sławomir Skrzypek, który uważa, że Polska nie powinna wchodzić do mechanizmu ERM2 w chwili kiedy złoty może nie zdać testu stabilności. Także członkini RPP, Halina Wasilewska-Trenkner, uważa, ze plany wejścia do mechanizmu ERM-2 w 2009 r. stają się obecnie mniej prawdopodobne ze względu na zawirowania na rynku walutowym oraz problemy ze spełnieniem kryterium inflacyjnego i fiskalnego. Wasilewska-Trenkner poinformowała jednocześnie, że dzięki spadkowi inflacji, RPP może skoncentrować się na ograniczeniu skali spowolnienia gospodarczego. „Staramy się poprzez nasze działania, choćby przez takie jak to wtorkowe umożliwić gospodarce realizację scenariusza możliwie niewielkiego spowolnienia w 2009 i podstawę do wejścia z impetem w rok 2010.”

Działania władz pieniężnych i rządu są trafne. Jeśli będziemy obserwowali konsekwencję tych aktywności, rosną szanse na powrót na ścieżkę szybszego wzrostu gospodarczego już na przełomie 2009/2010. Polska najprawdopodobniej będzie jednym z nielicznych krajów w regionie o pozytywnym wzroście gospodarczym w bieżącym roku. Te same prognozy, które zakładają spadek dynamiki polskiego PKB do poziomu poniżej 2% w 2009 mówią o powolnym rozpędzaniu się gospodarki w 2010 roku. Państwo polskie, z rozważnie prowadzoną polityką pieniężną i dyscypliną finansów publicznych może być liderem wychodzenia ze spowolnienia w naszym regionie.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?