Kategorie

Komentarz tygodniowy 19-24 stycznia

Adam Wiśniewski
Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®
Produkcja przemysłowa obniżyła się w grudniu o 4,4% r/r
Produkcja przemysłowa obniżyła się w grudniu o 4,4% r/r
inforCMS
Według szacunków Ministerstwa Finansów polski PKB w ostatnim kwartale 2008 r. wzrósł o 2,8%; co przekłada się na dynamikę na poziomie 4,7-5,0% w całym 2008 roku. Wiceminister finansów E. Suchocka-Roguska podkreśla, że „na dzień dzisiejszy trudno jest odpowiedzialnie powiedzieć czy ten wzrost będzie wynosił 2% czy 3%. Dlatego przystąpienie już dzisiaj do nowelizacji budżetu nie wydaje się zasadne".

Według szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że deficyt budżetowy na koniec 2008 r. wyniósł około 24,6 mld PLN, i jest niższy o 9,2% niż wielkość założona w ustawie budżetowej na 2008 r. (27,1 mld PLN). Dochody budżetu państwa wyniosły 254,08 mld PLN, co oznacza realizację na poziomie 90,1% rocznego planu. Wydatki ukształtowały się na poziomie 278,6 mld PLN (90,2% rocznego planu).

Gospodarka wyraźnie zwalnia

Reklama

W ubiegłym tygodniu inwestorzy poznali grudniowe dane ze sfery realnej (produkcja przemysłowa), rynku pracy (wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia i płace) a także zjawiska cenowe (inflacja bazowa). Wszystkie obszary wskazują na spowolnienie gospodarki narodowej.

Przyjrzyjmy się detalom. Wskaźnik produkcji przemysłowej obniżył się w grudniu o 4,4% r/r i o niemal 4% w ujęciu miesięcznym. Jednocześnie, Główny Urząd Statystyczny skorygował listopadowe dane – miesiąc temu produkcja przemysłowa obniżyła się o 9,2% r/r (wcześniej informowano o mniejszym spadku, o 8,9% r/r.).
W polskiej gospodarce, w grudniu, ubyło 34 tys. miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw. Roczny wskaźnik zatrudnienia wyniósł 2,3% r/r.

Malejący popyt na pracę wpisuje się w obraz wyhamowującej gospodarki. Spada także dynamika wynagrodzeń, która wyniosła 5,4% po 7,8% odnotowanych w listopadzie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że stopa bezrobocia w grudniu wyniesie 9,5 -9,6%. W styczniu, głównie ze względu na czynniki sezonowe i ochłodzenie gospodarki bezrobocie najprawdopodobniej będzie oscylowało wokół 10%.

RPP zwraca uwagę na wzrost gospodarczy

Reklama

NBP opublikował dane o inflacji bazowej, z których wynika, że kluczowe miary inflacji bazowej spadają. Inflacja po wyłączeniu wpływu cen żywności i energii zmieniła się z 2,9%r/r w listopadzie do 2,8% r/r w grudniu. Inflacja netto spadła z 4,7% r/r miesiąc wcześniej do 4,5% r/r. Oznacza to, że nie tylko inflacja konsumenta (indeks CPI) lecz także najbardziej stabilne miary cen wskazują na malejący popyt w polskiej gospodarce. Stan taki daje władzom monetarnym pole do dalszych, agresywnych, obniżek kosztu pieniądza.

O tym, że zmienia się optyka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) świadczy opublikowany 22 stycznia stenogram z grudniowego posiedzenia. Uwaga RPP przeniosła się ze zjawisk czysto cenowych na sytuację gospodarczą kraju. Na grudniowym posiedzeniu Rady złożono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 50 punktów bazowych, a także wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 75 punktów bazowych. Ostatecznie przyjęto wniosek o obniżenie stóp procentowych o 75 punktów bazowych. RPP oceniła, że za znaczącą obniżką stóp przemawiają sygnały silniejszego i szybszego niż oczekiwano obniżenia aktywności gospodarczej w kraju i na świecie.

Rada poświęciła wiele uwagi perspektywom krajowego wzrostu gospodarczego. Podkreślano, że niekorzystne zmiany w otoczeniu zewnętrznym przyczyniają się do silniejszego niż wcześniej oczekiwano obniżenia aktywności w gospodarce polskiej, co potwierdzają gorsze od oczekiwań dane za listopad o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. Wśród najważniejszych kanałów oddziaływania światowego kryzysu na gospodarkę polską wymieniano: obniżenie popytu zewnętrznego, pogorszenie oczekiwań przedsiębiorców co do przyszłej sytuacji gospodarczej kraju oraz zaostrzenie polityki kredytowej banków. Wskazywano, że w nadchodzącym okresie można spodziewać się silnego obniżenia inwestycji przedsiębiorstw przede wszystkim w wyniku spowolnienia wzrostu gospodarczego i pogorszenia perspektyw zbytu na rynku krajowym i zagranicznym, a także utrudnionego dostępu przedsiębiorstw do kredytów zarówno w złotych, jak i walutach obcych.

Do znaczącego zmniejszenia popytu inwestycyjnego przyczyniać się będą także: pogarszające się wyniki finansowe przedsiębiorstw, ograniczone możliwości finansowania działalności za pośrednictwem rynku kapitałowego oraz prawdopodobne zmniejszenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Ponadto zwracano uwagę, że w wyniku zaostrzenia polityki kredytowej banków małe i średnie przedsiębiorstwa mogą mieć trudności z wykorzystaniem funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje ze względu na konieczność wniesienia wkładu własnego.

Duży wzrost cen energii w 2009 r.

O tym, jak istotne i rzeczywiste, a nie wirtualne znaczenie mają, dla ludzi wskaźniki ekonomiczne (w tym przypadku ceny) świadczy komunikat Urzędu Regulacji Energetyki z 21 stycznia 2009 r. Wynika z niego, że podwyżki cen energii w roku 2009 wyniosą średnio ponad 43%. Zważywszy, że ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych wzrosły znacznie już w 2008 r., sumaryczny wzrost cen za okres od 2008 do 2009 może sięgnąć 70%. W niektórych przypadkach ceny ulegają nawet podwojeniu. Dla połowy odbiorców końcowych, stanowiących blisko 10% rynku sprzedawanej energii elektrycznej, energia elektryczna stanowi ponad 20% kosztów prowadzonej działalności. Tak drastyczne podwyżki cen energii spowodują ogromny wzrost kosztów produkcji. W takiej sytuacji ponad 60% wspomnianych odbiorców energii zamierza ograniczyć swoją produkcję. Prawie połowa przedsiębiorców planuje redukcję zatrudnienia. Niektórzy właściciele podejmują również decyzje o zamknięciu nierentownej działalności bądź przeniesieniu jej do innego kraju. Odbiorcy ci reprezentują sektory: hutnictwo (stal, piece łukowe), papiernictwo (produkcja papieru i opakowań, papiery higieniczne), przemysł chemiczny, przemysł drzewny (przetwórstwo drewna, produkcja płyt pilśniowych), hutnictwo stalowe, zakłady górniczo – hutnicze, górnictwo węgla kamiennego, górnictwo i hutnictwo cynku, produkcję materiałów ogniotrwałych - przedstawili problemy w kształtowaniu warunków zaopatrzenia w energię elektryczną.

OFE – planowane zmiany

W marcu 2009 do konsultacji międzyresortowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza przesłać projekt nowelizacji ustawy o otwartych funduszach emerytalnych. Celem jest wprowadzenie dwóch dodatkowych subfunduszy: jeden bezpieczny dla osób starszych, który lokował będzie nasze kapitały głównie w obligacje, a drugi agresywny dla młodych osób, którego portfel oparty będzie na akcjach. Kapitał osób, którym zostało niewiele czasu do emerytury, trafiałby do funduszu bezpiecznego i spokojnie rósł. Planowana jest też zmiana limitów inwestycyjnych i systemu akwizycji. Do wielu subfunduszy dostosowany ma być mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu i system opłat.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?