REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jakie nabory dla przedsiębiorców w 2011 rok?

 Talento
Firma konsultingowa

REKLAMA

REKLAMA

Od początku uruchomienia programów do 26 grudnia 2010 r. zostało już zakontraktowane 56,7% wszystkich środków na lata 2007-2013. Oznacza to, że środki unijne powoli się wyczerpują. Dotyczy to również funduszy dla przedsiębiorstw. Instytucje Wdrażające programy informują, że 2011 może być ostatnim rokiem, w którym środki unijne będą rozdawane na tak dużą skalę. Warto się przyjrzeć więc z jakich programów firma może jeszcze skorzystać i zacząć już na początku roku planować przyszłe inwestycje.

Wśród przedsiębiorców planujących duże innowacyjne inwestycje największym powodzeniem cieszą się środki pochodzące z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 3 grudnia 2010 roku zagospodarowano już 62,4% budżetu tego programu. Część środków z tego programu została już wykorzystana, w szczególności wyczerpały się środki dotyczące inwestycji w infrastrukturę nauki. W 2011 roku mają być przeprowadzone ostatnie nabory do niektórych działań dla przedsiębiorców do tego programu.

REKLAMA

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

REKLAMA

Zostało przeznaczone na wsparcie badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa. Pierwotnie było połączone z działaniem 4.1, które umożliwiało uzyskanie dofinansowania na wdrożenie wyników prac badawczych. Niestety, z powodu wyczerpania środków na działanie 4.1 obecnie przedsiębiorca przystępując do działania 1.4 sam musi pokryć cześć wdrożeniową.

Projekty badawcze realizowane w ramach działania mogą obejmować przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi (szkołami wyższymi, jednostkami B+R etc.), aż do momentu stworzenia prototypu. Progi dofinansowania są zależne od tego, jaki charakter mają prowadzone przez przedsiębiorstwo prace badawcze.

Polecamy: Dotacje unijne - poradnik przedsiębiorcy

REKLAMA

Jeśli mają one charakter badań rozwojowych to progi dofinansowania wynoszą wtedy odpowiednio 70% dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw. Jeśli prowadzone prace mają charakter badań przemysłowych to progi dofinansowania są dużo niższe i wynoszą odpowiednio 45% dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy i 35% dla średniego przedsiębiorcy. Nowością pojawiająca się w ostatnim naborze jest możliwość zwiększenia wysokości wsparcia o 15%, ale do progu nie przekraczającego 80%. Warunkiem uzyskania zwiększonego wsparcia jest upowszechnianie wyników prac badawczych na konferencjach lub efektywna współpraca z innymi niepowiązanymi przedsiębiorcami lub organizacją badawczą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W 2011 roku planowane są na te działanie dwa nabory pierwszy na początku roku od 7.03. do 8.04., a drugi latem – od 29.08. do 30.09. Przewidziane środki w każdym z naborów to 199,03 mln PLN.

Działanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP

O dofinansowanie z Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.2 może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca. Działanie przewiduje możliwość uzyskania 50% kosztów kwalifikowanych na usługi doradcze dla przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości. Usługi doradcze, o których wsparcie ubiega się przedsiębiorca powinny być powiązane z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym. Preferowane są projekty przewidujące dofinansowanie na usługi doradcze o charakterze innowacyjnym dotyczące zakupu usług doradczych i analiz w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych. Działanie to może być bardzo interesujące dla firm dopiero rozwijających się i szukających zewnętrznych źródeł wsparcia działalności. Nabór na konkurs ma rozpocząć się 14.02. i ma trwać do wyczerpania alokacji na 2011 rok lub do końca 2011 r. Pula przeznaczonych środków na to  działanie to 21 mln PLN w 2011 roku. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zainteresowanie programem istnieje duża szansa, że będzie on otwarty do końca 2011 roku.

Przeczytaj również: Jakie dokształcić się za pieniądze unijne w Warszawie?

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Działanie to jest interesujące pod kilkoma względami. W momencie rozpoczęcie zainteresowanie nim, ze względu na dosyć skomplikowany mechanizm pozyskiwania środków było niewielkie. W 2010 roku, w momencie wyczerpywania się innych możliwości korzystania z dofinansowań zainteresowanie to zaczęło szybko wzrastać, jednak wtedy zaostrzono wymagania dotyczące możliwości ubiegania się o środki w ramach tego działania, w szczególności część z nich dotyczącą innowacyjności inwestycji.

„Kredyt technologiczny” ma na celu wsparcie projektów przedsiębiorców z sektora MSP, polegających na wdrożeniu własnej lub nabytej nowej technologii i rozpoczęciu sprzedaży produktów, procesów bądź usług powstających z zastosowaniem tej technologii. Warunkiem niezbędnym do uzyskania wsparcia w tym działaniu jest posiadanie przez przedsiębiorcę zaświadczenia o innowacyjności danej technologii. Warto przy tym zapoznać się z ustawą prawo własności przemysłowej, która podpowie przedsiębiorcy, o jakie dokumenty można przedstawić alternatywnie do opinii o innowacyjności.

Jak już zostało wspomnienie działanie to posiada nieco odmienną konstrukcję niż pozostałe działania finansowane ze środków unijnych. Pierwszym etapem ubiegania się o środki unijne jest złożenie wniosku o kredyt komercyjny, na formularzach banku (a jeśli bank nie posiada własnego wzoru formularza to na formularzach zgodnych z działaniem PO IG 4.3.). Kredyt udzielony w banku komercyjnym może stanowić do 75% wartości kosztów inwestycji technologicznej. Pozostałą część musi zapewnić przedsiębiorca we własnym zakresie, przy czym nie mogą być to środki pochodzące ze środków publicznych. O kredyt komercyjny powinniśmy wystąpić w jednym z banków, które znajdują się na „liście działania” (można ją odnaleźć na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego). Obecnie możliwość złożenia wniosku istnieje w 14 bankach, ale lista cały czas się rozszerza.

Mając już promesę kredytową z banku komercyjnego kierujemy (przeważnie tę operację wykonuje za nas bank) wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o przyznanie dofinansowania w ramach działania 4.3, czyli tzw. premii technologicznej. Po pozytywnej akceptacji wniosku przez BGK podpisujemy umowę o dofinansowanie. Jego poziom wynosi od 30% do 70% wartości projektu, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013. Warto przy tym przypomnieć, że dla konkursów ogłoszonych po 1 stycznia 2011 obowiązują nowe progi wsparcia, które dla niektórych województw m.in. mazowieckiego są niższe od dotychczas obowiązujących (patrz Tabela 1).

Tabela 1. Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE do dnia 31.12.2013 r. tzw. mapa pomocy regionalnej
Lp. Region Wysokość wsparcia: