| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > ABC funduszy unijnych > Jak kwalifikować koszty przygotowania projektu innowacyjnego

Jak kwalifikować koszty przygotowania projektu innowacyjnego

Każdy projekt unijny składa się z etapu przygotowawczego oraz realizacyjnego. W ramach pierwszego z nich wnioskodawcy przygotowują niezbędną dokumentację związaną z realizacją projektu oraz aplikowaniem o środki unijne oraz uzyskują niezbędne pozwolenia i decyzje. Czy wydatki poniesione na ten cel można uznać za kwalifikowane?

W ramach projektów inwestycyjnych realizowanych również przy współudziale środków europejskich istnieje konieczność opracowania szeregu dokumentów oraz uzyskania wielu decyzji administracyjnych. W przypadku projektów unijnych dokumentacja wymagana na etapie aplikowania o środki może się różnić w zależności od danego programu operacyjnego w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie. W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej konieczne jest staranne zapoznanie się z dokumentami programowymi. Czy w związku z takimi obowiązkami beneficjent projektów unijnych może liczyć na refundacje poniesionych nakładów finansowych?

Przeczytaj również: MSP wciąż ma szanse na unijne dotacje

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka koszty poniesione na przygotowanie projektu do realizacji są uznawane za wydatki kwalifikowane. Uznanie kwalifikowalności takich wydatków może nastąpić jednak pod warunkiem zachowania podstawowych zasad obowiązujących we wszystkich programach unijnych tj.

 • zostały poniesiony w okresie kwalifikowalności,
 • są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego,
 • są zgodne z postanowieniami danego Programu Operacyjnego,
 • są zgodne z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu,
 • są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją,
 • zostały dokonane w sposób oszczędny,
 • zostały należycie udokumentowane,
 • są zgodnie z postanowieniami instytucji zarządzającej danymi programem.

Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków określają „Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013”. Dokument można pobrać ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl , z zakładki „Fundusze europejskie”, a dalej „Wytyczne MRR”.

Polecamy: Dotacje

W projektach innowacyjnych realizowanych w ramach POIG, do wydatków kwalifikowanych w kategorii „przygotowanie projektu” należy zaliczyć koszty poniesione na opracowanie:

 • dokumentacji technicznej, finansowej,
 • studium wykonalności,
 • biznes planu,
 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • dokumentacji przetargowa.

Do wydatków kwalifikujących się do unijnego wsparcia należy ponadto zaliczyć opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania projektu czy wniosku o dofinansowanie.

Musimy również pamiętać, o tym że warunki kwalifikowalności wydatków związanych z przygotowaniem projektu mogą być bardziej restrykcyjne w projektach objętych pomocą publiczną.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Rychły-Stucke

Inspektor Ochrony Danych (IOD), Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji, mediator sądowy i pozasądowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »