Kategorie

Dotacje na usługi doradcze i inwestycje w ramach programów regionalnych

Łukasz Kusak
inforCMS
W związku ze zbliżającym się ostatecznym zatwierdzeniem szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO) i planowanym rozpoczęciem przyjmowania wniosków o dofinansowanie Minister Rozwoju Regionalnego wydał dwa rozporządzenia dotyczące udzielania firmom pomocy regionalnej na usługi doradcze oraz na inwestycje. Regulują one przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy przedsiębiorcom.

Udzielanie pomocy regionalnej na doradztwo

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach poprzez ułatwienie firmom dostępu do usług doradczych mających wpływ na wzrost ich konkurencyjności.

Pomoc może być udzielana na realizację projektu w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym, polegającego na zakupie usług doradczych od podmiotów zewnętrznych. Dofinansowanie będzie można uzyskać na usługi dotyczące:

• jakości, a w szczególności projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, a także uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, a także wydawania deklaracji zgodności producenta w tym zakresie,

• wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych,

• opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,

• projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi lub opracowywania planów marketingowych,

• tworzenia i rozwoju współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji,

• przygotowania do uczestniczenia w programach badawczych i innowacyjnych,

• tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw,

• łączenia się przedsiębiorstw,

• prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej,

• wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne,

• pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się niezbędne do realizacji projektu wydatki poniesione na sfinansowanie usług doradczych. Wydatki te pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba że przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia.

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez przedsiębiorcę wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Warto podkreślić, że pomoc nie może być udzielona na usługi doradztwa stałego i okresowego, związanego z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, usługi prawne, podatkowe itp.

Podmiot starający się o dotację w ramach regionalnego programu operacyjnego składa wniosek o dofinansowanie do podmiotu udzielającego pomocy. Takimi podmiotami będą właściwe urzędy marszałkowskie.

Udzielanie pomocy regionalnej na inwestycje

Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana na realizację nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Przez pojęcie „nowa inwestycja” należy rozumieć:

• inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: utworzeniem i rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów, zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego,

• nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub byłoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił.

Warto zaznaczyć, że nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oznacza przyrost liczby pracowników, w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy, w wyniku realizacji nowej inwestycji, w okresie trzech lat od dnia jej zakończenia. Do liczby pracowników wlicza się pracowników w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracowników sezonowych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Do wydatków kwalifikowanych podlegających dofinansowaniu w ramach nowej inwestycji zalicza się wydatki niezbędne do jej realizacji poniesione na:

• nabycie prawa własności i wieczystego użytkowania gruntów oraz nieruchomości zabudowanej,

• nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: budowli i budynków (jeśli ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu), maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego dla prac biurowych oraz infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją,

• nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem że będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, będą podlegać amortyzacji, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych oraz będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy).

Warto podkreślić, iż nabycie środków trwałych może nastąpić także w drodze leasingu.

W sytuacji gdy projektodawca należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), może otrzymać także dofinansowanie na pokrycie kosztów prac związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych (na poziomie maksymalnie 50% wydatków kwalifikowanych). Wymienione wydatki należy pomniejszyć o VAT, chyba że przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia.

Maksymalna intensywność pomocy w przypadku projektów inwestycyjnych jest zróżnicowana w zależności od obszaru, którego dotyczy. I tak, maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

• 30% wydatków kwalifikowanych - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od 1 stycznia 2011 r. do końca 2013 r. - na obszarze województwa mazowieckiego,

• 40% - na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego (do końca grudnia 2010 r. także na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem Warszawy),

• 50% - na obszarach pozostałych województw.

Maksymalna intensywność pomocy może zostać podwyższona o 20% w przypadku mikro- i małego przedsiębiorcy, a o 10% - w przypadku średniego przedsiębiorcy.

WAŻNE!

W celu dokonania oceny, czy przedsiębiorstwo można zaliczyć do mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, warto skorzystać z kwalifikatora MSP zamieszczonego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl).

Aby otrzymać dofinansowanie, musi być spełniony warunek zapewnienia tzw. trwałości realizacji projektu. Należy przez to rozumieć utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy przez minimum 3 lata od dnia jej zakończenia (5 lat w przypadku przedsiębiorstw nienależących do sektora MSP). Ponadto przedsiębiorca powinien wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych, pochodzący ze źródeł własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredytów).

Z wnioskiem o pomoc, podobnie jak ma to miejsce w przypadku dotacji na usługi doradcze, należy wystąpić do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Należy zaznaczyć, że prace związane z nową inwestycją mogą się rozpocząć dopiero po złożeniu przez projektodawcę wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu od podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, że nowa inwestycja kwalifikuje się do objęcia pomocą.

• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych - Dz.U. Nr 193, poz. 1398

• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych - Dz.U. Nr 193, poz. 1399

Łukasz Kusak

ekspert w zakresie finansów i funduszy europejskich

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Fabryka Toyoty w Polsce: podwajają produkcję hybryd

  Fabryka Toyoty w Polsce podwaja produkcję napędów hybrydowych. Wynika to z dużego zapotrzebowania produkcyjnego modeli Yaris i Yaris Cross.

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...