REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

Zielona Linia
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
Jakie są formy zabezpieczenia zwrotu dotacji na założenie firmy?
Jakie są formy zabezpieczenia zwrotu dotacji na założenie firmy?

REKLAMA

REKLAMA

Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

Dotacja na założenie firmy

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w artykule 46 stanowi, że starosta (urząd pracy) może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5457,98 zł).

REKLAMA

REKLAMA

Ust. 6 pkt 3 tego artykułu stanowi, że minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: formy zabezpieczenia zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej czytamy, w § 10, że formą zabezpieczenia zwrotu dofinansowania może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Zasady zabezpieczenia zwrotu środków

Warto dodać, że chociaż dostępnych jest sześć opcji zabezpieczenia, regulamin urzędu pracy, ogłaszany przy naborze o tę formę wsparcia, może określić, że dostępne są tylko wybrane, np. dwie lub trzy formy. Osoba bezrobotna starająca się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej wybiera spośród powyższych opcji jedną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

Każdy urząd pracy może także określić szczegółowe warunki zabezpieczenia środków. Poniżej przedstawiamy zasady, które pojawiają się najczęściej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poręczenie i weksel z poręczeniem wekslowym (aval)

Poręczenie jest formą zabezpieczenia na zasadzie umowy cywilnoprawnej, w której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązania dłużnika, jeżeli on sam nie będzie mógł ich wykonać.

W przypadku weksla należy wybrać poręczyciela, który poręcza za cudzy dług wekslowy. Poręczyciel wekslowy, czyli awalista, odpowiada wówczas za zapłatę weksla w takim samym stopniu jak osoba, za której dług wekslowy poręczył.

Poręczenie i weksel są podobnymi do siebie formami zabezpieczenia wsparcia z powiatowych urzędów pracy. Osoba bezrobotna, starająca się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w przypadku tych opcji, powinna znaleźć osobę lub osoby, które spłacą za nią zobowiązania, jeśli sama nie będzie w stanie tego zrobić. Warunki, które muszą spełnić takie osoby (poręczyciele) określa indywidualnie każdy urząd pracy.

Najczęściej poręczyciel musi być osobą zatrudnioną na umowę o pracę na czas nieokreślony, w firmie, która nie jest w stanie upadłości i likwidacji.

Może to być także osoba prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca określone warunki, np. nie zalega z opłatami wobec ZUS i US.

Urzędy pracy zwracają również uwagę na obciążenia poręczycieli, np. kredyt, inne poręczenia. Oczywiście, preferowane są osoby bez takich zobowiązań.

REKLAMA

Poręczyciel to także osoba, która powinna spełnić kryterium dochodowe. Najczęściej odnoszące się do minimalnego wynagrodzenia za pracę na pełnym etacie. Wśród warunków, które powinien spełnić poręczyciel jest też jego wiek. Bardzo często nie powinien on mieć więcej niż 70 lat.

Kolejny warunek dotyczący poręczycieli określa, że nie może nim być małżonek osoby bezrobotnej. Gdy wymagane są dwie osoby do poręczenia, nie mogą być to małżonkowie, chyba że mają rozdzielność majątkową. Ważne też, aby poręczyciel, będący w związku małżeńskim, uzyskał zgodę swojego małżonka na podpisanie takiego poręczenia.

Osoba bezrobotna, składająca wniosek o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, która zdecyduje się na taką formę zabezpieczenia, dołącza do wniosku oświadczenie, podpisane przez poręczyciela.

Gwarancja bankowa

Jest to forma gwarancji samoistnej, w której rolę gwaranta przyjmuje bank. Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji, w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Tak więc, jeżeli osoba bezrobotna nie będzie w stanie zwrócić dofinansowania, w przypadku gdy wyda dotację niezgodnie z przeznaczeniem lub złamie inne warunki umowy i urząd pracy zwróci się do niej o zwrot dofinansowania, to bank spłaci jej zobowiązanie.

W praktyce, niewiele banków wystawia taką gwarancję, zwłaszcza że dotyczy ona osoby bezrobotnej. Jest to więc forma bardzo rzadko spotykana, wręcz niedostępna.

Zastaw na prawach lub rzeczach

Przy tej formie gwarancji cechą charakterystyczną jest to, że zastaw zostaje ustanowiony na rzeczach ruchomych lub na niektórych prawach zbywalnych, np. obligacjach, akcjach. W przypadku rzeczy ruchomych ich wartość liczona jest na podstawie orzeczenia rzeczoznawcy, które wnioskodawca wykonuje na koszt własny. Najczęściej wartość tych rzeczy powinna przekraczać 100% wnioskowanej kwoty.

Podobnie jak gwarancja bankowa, jest to bardzo rzadko spotykana forma zabezpieczenia środków z urzędu pracy.

Warto dodać, że w przypadku tego zabezpieczenia należy dołączyć do wniosku o dotację dokument potwierdzający własność rzeczy, które mają być zastawione, ich ubezpieczenie oraz wskazanie, że nie są objęte innym zastawem. 

Blokada rachunku bankowego

To forma gwarancji, w której wierzyciel upoważnia bank do zablokowania na jego koncie bankowym określonej kwoty oraz pobrania po upływie odpowiedniego terminu środków niezbędnych do pokrycia powstałej wierzytelności.

Gdy powiatowy urząd pracy umożliwi skorzystanie z tej formy zabezpieczenia i osoba bezrobotna się na nią zdecyduje, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, należy udać się do banku i ustanowić blokadę konta. Jest to dyspozycja o zablokowaniu na koncie określonej kwoty, najczęściej większej niż wartość dofinansowania (np. 130%). W wyznaczonym w umowie terminie (nawet 3 lat) z zablokowanych środków nie można korzystać bez zgody banku. 

Najczęściej blokadę można ustanowić na: koncie oszczędnościowym, lokacie, rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym.

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji  

Jest to forma zabezpieczenia, w której akt notarialny stanowi podstawę do przeprowadzenia egzekucji. W akcie notarialnym może być wskazane, z których składników majątku dłużnika i jakimi środkami egzekucyjnymi zostanie ona przeprowadzona.

W przypadku tej formy zabezpieczenia, osoba ubiegająca się o dotację najczęściej udowadnia posiadanie ruchomości lub nieruchomości o szacunkowej wartości przynajmniej 130% wnioskowanej kwoty. Właściwy procent każdy urząd ustala indywidualnie.

Po wybraniu opcji aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji do wniosku o dotację bezrobotny dołącza oświadczenie z wykazem składników majątkowych. Dopiero po przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy beneficjent udaje się do notariusza w celu sporządzenia aktu notarialnego. Wszystkie koszty notarialne ponosi osoba bezrobotna (beneficjent wsparcia).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Zielona Linia

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

REKLAMA

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024 dla przedsiębiorców

Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) finansowane były dotychczas przede wszystkim z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ulegnie to zmianie za sprawą środków z KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

"DGP": Ceneo wygrywa z Google. Sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej

Warszawski sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

"Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

REKLAMA

Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

REKLAMA