Kategorie

Upadłość czy naprawa?

Tomasz Rowecki
inforCMS
Rosnące zadłużenie przedsiębiorstw, spadająca dynamika sprzedaży w dużej liczbie branż powodują, że wierzyciele są bardziej narażeni na utratę swoich pieniędzy. W pewnym momencie może okazać się, że sytuacja finansowa dłużnika na tyle się pogorszyła, iż pomimo obecnego wykonywania swoich zobowiązań, będzie miał w najbliższej przyszłości problemy ze spłatą.

Co w takim razie robić? Czekać na uprawdopodobnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości i składać wniosek o upadłość dłużnika, czy nakłaniać go na wnioskowanie o wdrożenie postępowania naprawczego? A co w sytuacji, kiedy dłużnik sam wyprzedzi fakty i zaproponuje nam przystąpienie do postępowania naprawczego? Odpowiedź nigdy nie jest prosta.

Upadłość dłużnika w pigułce

Głównym celem postępowania upadłościowego jest gwarancja równego zaspokojenia wierzycieli. Wiąże się ono z restrukturyzacją zobowiązań.

Według przepisów prawa upadłościowego i naprawczego przedsiębiorca to:

• osoba fizyczna;

• osoba prawna;

• jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale odrębna ustawa przyznaje jej zdolność prawną;

• jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu. Upadłymi można również ogłosić spółki handlowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólników spółki partnerskiej, oddziały banków zagranicznych w rozumieniu przepisów prawa bankowego. W przypadku wystąpienia o ogłoszenie upadłości w stosunku do przedsiębiorcy jednoosobowego lub też wobec kilku przedsiębiorców, którzy są wspólnikami spółki cywilnej, konieczne jest wystąpienie z indywidualnym wnioskiem odnośnie każdego wspólnika.

Postępowanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby zobowiązania wobec wierzycieli zostały zaspokojone w jak najwyższym możliwym stopniu.

Reklama

Upadłość dotyczy dłużnika, który przestał spłacać wymagalne zobowiązania. Nie ma znaczenia, czy zobowiązania te mają charakter pieniężny, czy też niepieniężny. Nie jest istotne również, jaką wartość reprezentują zobowiązania dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może być złożony przez dowolnego wierzyciela. Warunkiem jest uprawdopodobnienie przed sądem, że wierzytelności faktycznie istnieją. Należy jednak pamiętać, że sąd może nie podzielać racji wierzyciela. Sprawy związane z upadłością rodzą sporo pytań. Zawsze trzeba rzetelnie odpowiedzieć sobie, czy dłużnik rzeczywiście zaprzestał spłaty zobowiązań w trwały sposób. Być może są to jedynie krótkotrwałe problemy, które wkrótce znikną i umożliwią prowadzenie działalności. Takie przesłanki nie uzasadniają ogłoszenia upadłości. Dlatego też wniosek o upadłość może być oddalony, kiedy spełnione są łącznie poniższe warunki:

• opóźnienie spłaty zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy;

• suma niewykonanych zobowiązań nie jest większa niż 10% wartości bilansowej firmy dłużnika;

• oddalenie wniosku nie spowoduje pokrzywdzenia wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości powoduje, że upadły jest zobowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, jak również dokumenty dotyczące działalności, rozliczeń i majątku. Upadły musi również udzielić wszelkich wyjaśnień syndykowi lub sędziemu komisarzowi dotyczących majątku. Majątek upadłego staje się masą upadłości, z której zaspokaja się wierzycieli. Masę upadłości stanowią składniki majątkowe należące do dłużnika zarówno w chwili wydania orzeczenia, jak i nabyte w toku postępowania upadłościowego. W przypadku likwidacji masy upadłości wszystkie zobowiązania pieniężne upadłego stają się wymagalne. Zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają formę na pieniężne. Natomiast odsetki od wierzytelności są naliczane od dnia ogłoszenia upadłości.

Postępowanie naprawcze

Reklama

Innym rozwiązaniem, które może zastosować wierzyciel w celu odzyskania długów, jest postępowanie naprawcze. Służy ono „uzdrowieniu” przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny. Postępowanie naprawcze prowadzi do rezygnacji oraz zmian w zakresie roszczeń. Po zawarciu i zatwierdzeniu wiąże ono każdy podmiot, którego wierzytelności zostały objęte porozumieniem.

Postępowanie naprawcze jest zawarte w przypadku, jeśli wierzyciele są zainteresowani dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dłużnika lub/i umożliwi zaspokojenie przynajmniej części wierzytelności.

Zawarcie układu występuje podczas zgromadzenia wierzycieli. Powinno ono odbyć się nie później niż miesiąc od zatwierdzenia listy wierzytelności. Konsekwencje, jakie niesie ze sobą zatwierdzenie układu, dotyczą wszystkich wierzycieli, których wierzytelności zostały objęte układem.

Co wybrać?

Wierzyciel może mieć dylemat, co będzie lepsze dla odzyskania przez niego długów: postępowanie naprawcze czy upadłość dłużnika?

Pomocna w tym przypadku może okazać się historia współpracy oraz gromadzone na bieżąco informacje rynkowe na temat dłużnika. To podkreśla, jak istotne jest samodzielne zarządzanie ryzykiem, które często może być o wiele skuteczniejsze niż firmowane znanym logiem analizy ogólnodostępnych danych finansowych. Jeżeli wierzyciel obawia się, że istnieje duże prawdopodobieństwo iż jego wierzytelności nie zostaną spłacone albo dłużnik reguluje zobowiązania wobec kilku innych wierzycieli, warto złożyć wniosek o upadłość. Taka sytuacja mówi bowiem, że dłużnik posiadający jeszcze znikome płynne środki chce uregulować zobowiązania wobec najbardziej:kłopotliwych wierzycieli, wyprowadzić najwartościowszy majątek i prawdopodobnie zaprzestać dalszej spłaty zadłużenia. Złożenie wniosku o upadłość w tym momencie powoduje, że istnieje szansa na częściowe zaspokojenie wierzyciela z majątku, który jeszcze jest. Obserwując takie przesłanki, należy również jak najszybciej przygotować i podpisać z dłużnikiem dokumenty uprawniające do skorzystania z ulgi na złe długi. To kolejna część środków, która zasili płynność wierzyciela.

Istnieją jednak przypadki, gdy postępowanie naprawcze jest lepszym rozwiązaniem. Należy pamiętać, że postępowanie upadłościowe powinno zostać przeprowadzone w taki sposób, by w jak najwyższym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli. Bardzo często najwyższe zaspokojenie roszczeń jest dużo mniejsze niż systematyczna spłata zobowiązań przez dłużnika. Tu również będzie pomocna wiedza na temat majątku dłużnika, jego wartości, obciążeń stanowiących zabezpieczenia innych wierzycieli. Jeśli wartość majątku jest mała, a najcenniejsze jego składniki stanowią zabezpieczenia banków lub innych dostawców, można rozważyć zgodę na przystąpienie do postępowania naprawczego. W takim przypadku egzekucja majątku upadłego będzie ciągnęła się latami i nie gwarantuje uzyskania satysfakcjonującej części długu.

Warto wziąć również pod uwagę aktualną sytuację na rynku, która może gwarantować zgodę na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez dłużnika. Jeżeli na przykład dłużnik chce przeprowadzić głęboką restrukturyzację, a istnieją przesłanki rynkowe, że uzdrowi w ten sposób sytuację finansową, postępowanie naprawcze ma sens.

Kolejny argument za postępowaniem naprawczym to portfel klientów dłużnika. Jeśli po restrukturyzacji dłużnik nadal będzie mógł z nimi współpracować (a są to klienci o stabilnej pozycji na rynku) i powiększyć grono swoich odbiorców, wówczas gwarantuje osiągnięcie dochodu, co w dłuższym czasie powoduje wzrost szans na zaspokojenie wierzycieli. Oczywiście, argumentem przeciw może być czas, ale należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości nie gwarantuje natychmiastowego odzyskania długów.

Postępowanie naprawcze w dużym stopniu chroni interesy wierzycieli, którzy mają kontrolę nad postępowaniem. W razie zawarcia takiego postanowienia mieniem wchodzącym w skład masy zarządza wybrany zarządca, choć istnieje możliwość ustanowienia przez sąd „zarządu własnego”. W przypadku zarządu własnego dłużnik nadal zarządza firmą i jej majątkiem, ale odbywa się to pod opieką nadzorcy sądowego. Sytuacja taka jest możliwa, jeśli dłużnik poręczy należyte sprawowanie zarządu, a niewypłacalność została spowodowana przez czynniki niezależne od niego. Dzięki temu wzrastają szanse uratowania firmy (dłużnik jeśli nawet popełnił błędy w zarządzaniu, ma zazwyczaj większą wiedzę handlową dotyczącą danego rynku niż nadzorca), przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa spłaty długów dla wierzycieli. Osiąga się więc efekt synergii.

Postępowanie naprawcze stosuje się szczególnie wtedy, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu niż przez likwidację majątku dłużnika. Dlatego jest ono w pewnych sytuacjach korzystniejszym rozwiązaniem niż likwidacja majątku.

Postępowanie naprawcze nie jest jednak bez wad. Podstawowa to ta, że może nim zostać objęty tylko przedsiębiorca nie mający zaległości w płatnościach, u którego istnieją przesłanki, że takie problemy wkrótce się pojawią. Eliminacja tego ograniczenia powinna być więc wspomagana przez dobrze zorganizowane systemy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Dzięki nim można odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przystąpić do postępowania naprawczego (godząc się często na umorzenie części długu), czy samemu odzyskiwać pieniądze, a w momencie, kiedy pojawią się przesłanki do ogłoszenia upadłości, odzyskiwać pozostałą kwotę na drodze sądowej.

Tomasz Rowecki

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?