REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Rosnące zadłużenie przedsiębiorstw, spadająca dynamika sprzedaży w dużej liczbie branż powodują, że wierzyciele są bardziej narażeni na utratę swoich pieniędzy. W pewnym momencie może okazać się, że sytuacja finansowa dłużnika na tyle się pogorszyła, iż pomimo obecnego wykonywania swoich zobowiązań, będzie miał w najbliższej przyszłości problemy ze spłatą.

Co w takim razie robić? Czekać na uprawdopodobnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości i składać wniosek o upadłość dłużnika, czy nakłaniać go na wnioskowanie o wdrożenie postępowania naprawczego? A co w sytuacji, kiedy dłużnik sam wyprzedzi fakty i zaproponuje nam przystąpienie do postępowania naprawczego? Odpowiedź nigdy nie jest prosta.

REKLAMA

Upadłość dłużnika w pigułce

Głównym celem postępowania upadłościowego jest gwarancja równego zaspokojenia wierzycieli. Wiąże się ono z restrukturyzacją zobowiązań.

Według przepisów prawa upadłościowego i naprawczego przedsiębiorca to:

• osoba fizyczna;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• osoba prawna;

• jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale odrębna ustawa przyznaje jej zdolność prawną;

• jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu. Upadłymi można również ogłosić spółki handlowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólników spółki partnerskiej, oddziały banków zagranicznych w rozumieniu przepisów prawa bankowego. W przypadku wystąpienia o ogłoszenie upadłości w stosunku do przedsiębiorcy jednoosobowego lub też wobec kilku przedsiębiorców, którzy są wspólnikami spółki cywilnej, konieczne jest wystąpienie z indywidualnym wnioskiem odnośnie każdego wspólnika.

Postępowanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby zobowiązania wobec wierzycieli zostały zaspokojone w jak najwyższym możliwym stopniu.

REKLAMA

Upadłość dotyczy dłużnika, który przestał spłacać wymagalne zobowiązania. Nie ma znaczenia, czy zobowiązania te mają charakter pieniężny, czy też niepieniężny. Nie jest istotne również, jaką wartość reprezentują zobowiązania dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może być złożony przez dowolnego wierzyciela. Warunkiem jest uprawdopodobnienie przed sądem, że wierzytelności faktycznie istnieją. Należy jednak pamiętać, że sąd może nie podzielać racji wierzyciela. Sprawy związane z upadłością rodzą sporo pytań. Zawsze trzeba rzetelnie odpowiedzieć sobie, czy dłużnik rzeczywiście zaprzestał spłaty zobowiązań w trwały sposób. Być może są to jedynie krótkotrwałe problemy, które wkrótce znikną i umożliwią prowadzenie działalności. Takie przesłanki nie uzasadniają ogłoszenia upadłości. Dlatego też wniosek o upadłość może być oddalony, kiedy spełnione są łącznie poniższe warunki:

• opóźnienie spłaty zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy;

• suma niewykonanych zobowiązań nie jest większa niż 10% wartości bilansowej firmy dłużnika;

• oddalenie wniosku nie spowoduje pokrzywdzenia wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości powoduje, że upadły jest zobowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, jak również dokumenty dotyczące działalności, rozliczeń i majątku. Upadły musi również udzielić wszelkich wyjaśnień syndykowi lub sędziemu komisarzowi dotyczących majątku. Majątek upadłego staje się masą upadłości, z której zaspokaja się wierzycieli. Masę upadłości stanowią składniki majątkowe należące do dłużnika zarówno w chwili wydania orzeczenia, jak i nabyte w toku postępowania upadłościowego. W przypadku likwidacji masy upadłości wszystkie zobowiązania pieniężne upadłego stają się wymagalne. Zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają formę na pieniężne. Natomiast odsetki od wierzytelności są naliczane od dnia ogłoszenia upadłości.

Postępowanie naprawcze

REKLAMA

Innym rozwiązaniem, które może zastosować wierzyciel w celu odzyskania długów, jest postępowanie naprawcze. Służy ono „uzdrowieniu” przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny. Postępowanie naprawcze prowadzi do rezygnacji oraz zmian w zakresie roszczeń. Po zawarciu i zatwierdzeniu wiąże ono każdy podmiot, którego wierzytelności zostały objęte porozumieniem.

Postępowanie naprawcze jest zawarte w przypadku, jeśli wierzyciele są zainteresowani dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dłużnika lub/i umożliwi zaspokojenie przynajmniej części wierzytelności.

Zawarcie układu występuje podczas zgromadzenia wierzycieli. Powinno ono odbyć się nie później niż miesiąc od zatwierdzenia listy wierzytelności. Konsekwencje, jakie niesie ze sobą zatwierdzenie układu, dotyczą wszystkich wierzycieli, których wierzytelności zostały objęte układem.

Co wybrać?

Wierzyciel może mieć dylemat, co będzie lepsze dla odzyskania przez niego długów: postępowanie naprawcze czy upadłość dłużnika?

Pomocna w tym przypadku może okazać się historia współpracy oraz gromadzone na bieżąco informacje rynkowe na temat dłużnika. To podkreśla, jak istotne jest samodzielne zarządzanie ryzykiem, które często może być o wiele skuteczniejsze niż firmowane znanym logiem analizy ogólnodostępnych danych finansowych. Jeżeli wierzyciel obawia się, że istnieje duże prawdopodobieństwo iż jego wierzytelności nie zostaną spłacone albo dłużnik reguluje zobowiązania wobec kilku innych wierzycieli, warto złożyć wniosek o upadłość. Taka sytuacja mówi bowiem, że dłużnik posiadający jeszcze znikome płynne środki chce uregulować zobowiązania wobec najbardziej:kłopotliwych wierzycieli, wyprowadzić najwartościowszy majątek i prawdopodobnie zaprzestać dalszej spłaty zadłużenia. Złożenie wniosku o upadłość w tym momencie powoduje, że istnieje szansa na częściowe zaspokojenie wierzyciela z majątku, który jeszcze jest. Obserwując takie przesłanki, należy również jak najszybciej przygotować i podpisać z dłużnikiem dokumenty uprawniające do skorzystania z ulgi na złe długi. To kolejna część środków, która zasili płynność wierzyciela.

Istnieją jednak przypadki, gdy postępowanie naprawcze jest lepszym rozwiązaniem. Należy pamiętać, że postępowanie upadłościowe powinno zostać przeprowadzone w taki sposób, by w jak najwyższym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli. Bardzo często najwyższe zaspokojenie roszczeń jest dużo mniejsze niż systematyczna spłata zobowiązań przez dłużnika. Tu również będzie pomocna wiedza na temat majątku dłużnika, jego wartości, obciążeń stanowiących zabezpieczenia innych wierzycieli. Jeśli wartość majątku jest mała, a najcenniejsze jego składniki stanowią zabezpieczenia banków lub innych dostawców, można rozważyć zgodę na przystąpienie do postępowania naprawczego. W takim przypadku egzekucja majątku upadłego będzie ciągnęła się latami i nie gwarantuje uzyskania satysfakcjonującej części długu.

Warto wziąć również pod uwagę aktualną sytuację na rynku, która może gwarantować zgodę na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez dłużnika. Jeżeli na przykład dłużnik chce przeprowadzić głęboką restrukturyzację, a istnieją przesłanki rynkowe, że uzdrowi w ten sposób sytuację finansową, postępowanie naprawcze ma sens.

Kolejny argument za postępowaniem naprawczym to portfel klientów dłużnika. Jeśli po restrukturyzacji dłużnik nadal będzie mógł z nimi współpracować (a są to klienci o stabilnej pozycji na rynku) i powiększyć grono swoich odbiorców, wówczas gwarantuje osiągnięcie dochodu, co w dłuższym czasie powoduje wzrost szans na zaspokojenie wierzycieli. Oczywiście, argumentem przeciw może być czas, ale należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości nie gwarantuje natychmiastowego odzyskania długów.

Postępowanie naprawcze w dużym stopniu chroni interesy wierzycieli, którzy mają kontrolę nad postępowaniem. W razie zawarcia takiego postanowienia mieniem wchodzącym w skład masy zarządza wybrany zarządca, choć istnieje możliwość ustanowienia przez sąd „zarządu własnego”. W przypadku zarządu własnego dłużnik nadal zarządza firmą i jej majątkiem, ale odbywa się to pod opieką nadzorcy sądowego. Sytuacja taka jest możliwa, jeśli dłużnik poręczy należyte sprawowanie zarządu, a niewypłacalność została spowodowana przez czynniki niezależne od niego. Dzięki temu wzrastają szanse uratowania firmy (dłużnik jeśli nawet popełnił błędy w zarządzaniu, ma zazwyczaj większą wiedzę handlową dotyczącą danego rynku niż nadzorca), przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa spłaty długów dla wierzycieli. Osiąga się więc efekt synergii.

Postępowanie naprawcze stosuje się szczególnie wtedy, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu niż przez likwidację majątku dłużnika. Dlatego jest ono w pewnych sytuacjach korzystniejszym rozwiązaniem niż likwidacja majątku.

Postępowanie naprawcze nie jest jednak bez wad. Podstawowa to ta, że może nim zostać objęty tylko przedsiębiorca nie mający zaległości w płatnościach, u którego istnieją przesłanki, że takie problemy wkrótce się pojawią. Eliminacja tego ograniczenia powinna być więc wspomagana przez dobrze zorganizowane systemy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Dzięki nim można odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przystąpić do postępowania naprawczego (godząc się często na umorzenie części długu), czy samemu odzyskiwać pieniądze, a w momencie, kiedy pojawią się przesłanki do ogłoszenia upadłości, odzyskiwać pozostałą kwotę na drodze sądowej.

Tomasz Rowecki

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Twój Biznes

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

REKLAMA

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

REKLAMA

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

REKLAMA