Kategorie

Poufność negocjacji

Barbara Kozłowska
inforCMS
Zachowanie tajemnic przedsiębiorstwa, ujawnionych drugiej stronie podczas negocjacji, musi być wyraźnie zastrzeżone.

Prawo do zachowania tajemnicy przez właścicieli firm, a także przez osoby zarządzające nimi zawiera sama definicja przedsiębiorstwa, zawarta w Ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 93). W art. 55 (1) KC przedsiębiorstwo zostało określone jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród składników, które stanowią przedsiębiorstwo, w punkcie 8. wymieniono „tajemnice przedsiębiorstwa”.

Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, ustawodawca zdefiniował w sposób ogólny, w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r. Nr 153 poz. 1503).

Art. 11. pkt 4.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności.

Odkrywanie kart

Zastrzeżenia, co do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa zazwyczaj skierowane są do pracowników firmy, szczególnie tych, którzy z racji wykonywanych czynności, mają do niej dostęp. Są jednak sytuacje, kiedy tajemnice swojej firmy przedsiębiorca musi ujawnić sam. Szczególnie dochodzi do tego podczas negocjowania umów lub kontraktów z obcym podmiotem. Kodeks Cywilny, w nowelizacji z 2003 r., bierze tę okoliczność pod uwagę.

Art. 72 (1)

Reklama

par. 1. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest zobowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej;

par. 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w par. 1., uprawniony może zażądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści.

Nowelizacja KC koresponduje z cytowanym wyżej art. 11, pkt. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ma na celu ochronę interesów obu stron, prowadzących negocjacje, poprzez obowiązek uczciwego ich prowadzenia, zarówno przez jedną, jak i przez drugą. Zapis wyraźnie wskazuje, że informacji ujawnionych przez stronę podczas negocjacji i zastrzeżonych przez nią jako poufne, drugi uczestnik nie może przekazywać stronom trzecim, ani wykorzystywać w celu uzyskania własnych korzyści.

Zastrzeżenie obowiązkowe

Prawo nie nakazuje, co ma stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Właściciele firm lub zarządzający nimi, sami decydują, jakich informacji dotyczących przedsiębiorstwa, nie chcą ujawniać opinii publicznej.

Reklama

- Podstawowymi informacjami, dotyczącymi przedsiębiorstwa i chronionymi jako jego tajemnica, na podstawie artykułu 11, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, są na przykład dane objęte sprawozdaniem finansowym, takie jak przychód, dochód firmy, czy też poniesiona przez nią strata - uważa mecenas Grzegorz Chyl, współwłaściciel Kancelarii Prawnej Chyl i Wspólnicy.

Jednocześnie mecenas Chyl zwraca uwagę, że w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, dane te są jawne, gdyż akta rejestrowe mogą być udostępnione przez sąd każdemu zainteresowanemu.

- Wykorzystanie i ujawnienie w takim przypadku danych trudno uznać za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa - wyjaśnia mec. Chyl.

Jednak art. 72 (1) KC reguluje - zdaniem mecenasa - odmienną sytuację, kiedy strona uprawniona do dysponowania informacjami, ujawnia je w toku prowadzonych negocjacji drugiej stronie z zastrzeżeniem poufności. Ani więc przypadek firm zarejestrowanych w KRS, ani oczywistość poufności pewnych danych, nie zwalnia przedsiębiorców od stosowania się do prawa, w zakresie obowiązku zabezpieczenia informacji o swoich firmach, które stanowią ich tajemnicę.

- Mając na uwadze literalne brzmienie artykułu 72 (1) Kodeksu Cywilnego wydaje się, że zastrzeżenie poufności w toku prowadzonych negocjacji powinno być wyraźne i nie może być domniemywane - stwierdza mecenas Grzegorz Chyl. - Brak takiego zastrzeżenia, bez względu na rodzaj przekazanych informacji, zwalnia drugą stronę z obowiązku ich nieujawniania.

Należy tu zaznaczyć, że zgodnie art. 72 (1) KC chroni nie tylko informacje o firmie, które mają wartość gospodarczą, ale również inne, jeżeli tylko podczas negocjacji zostało wyrażone zastrzeżenie co do ich poufności.

Można pogrozić

Artykuł 72 (1) KC nie określa formy zastrzeżenia. Zastrzeżenie, że informacje przekazane drugiej stronie są poufne może nastąpić nie tylko w formie pisemnej, ale również w formie ustnej. Jednak umowy negocjacyjne sporządzane są raczej na piśmie. Na ogół czuwają nad tym prawnicy i przedsiębiorcy zasadniczo nie muszą się obawiać, że sprawa tajemnicy przedsiębiorstwa zostanie w nich pominięta.

Umowa zazwyczaj składa się z kilku punktów, niejako tematycznych, np.: przedmiot umowy, dostarczenie towaru, cena i warunki płatności, rozwiązywanie sporów. Sprawy dotyczące zabezpieczenia informacji poufnych stanowią jeden z nich.

Punkt dotyczący informacji poufnych może więc przybrać następującą treść: „wszystkie sprawy związane z niniejszą umową objęte zostają tajemnicą zgodnie z art. 72(1) Kodeksu Cywilnego”.

- W praktyce obrotu gospodarczego, przyjęło się zastrzegać w umowach, że wszelkie lub niektóre dane, dotyczące na przykład przedmiotu umowy, informacji przekazanych kontrahentowi w związku z zawarciem, czy też wykonywaniem umowy, są poufne i ich ujawnienie bez zgody drugiej strony może rodzić określone skutki prawne - wyjaśnia mecenas.

Zabezpieczenie zachowania w tajemnicy niektórych danych może przybrać następująca formę: „strony zobowiązują się zachować jako poufne informacje, które przy uzgadnianiu i realizacji niniejszej umowy otrzymają od drugiej strony i które zostaną uznane za poufne, nie przekazywać tych informacji bez zgody strony udzielającej osobom trzecim i nie wykorzystywać tych informacji w innym celu, jak tylko realizacja stosunku umownego, zawartego z drugą stroną umowy”.

W tym przypadku wyraźnie zastrzeżono poufność informacji nie tylko w trakcie negocjacji, ale także w trakcie realizacji umowy. Można też zapisać skutki ujawnienia przez drugą stronę tajemnic zastrzegającego.

- Można wprost zastrzec, że na przykład ujawnienie tajemnicy zastrzeżonej w umowie przez stronę może dać jej prawo do odstąpienia od umowy, do jej wypowiedzenia, albo że może stanowić podstawę ewentualnego roszczenia odszkodowawczego, czy też wiązać się z obowiązkiem zapłaty kary umownej - tłumaczy mec. Grzegorz Chyl.

Uwaga na słowa

W umowach bardzo często używa się określenia „tajemnica handlowa”. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w ustawodawstwie polskim takie pojęcie nie istnieje. Przyjmuje się, że pojęcie tajemnicy handlowej mieści się części definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, zawartej cytowanym wyżej art. 11., pkt. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: „lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą”. Będą to więc informacje takie, jak kalkulacja cen, technologia wyrobów, szczególnie nowych produktów, wzory przemysłowe, transakcje - w odróżnieniu od informacji o charakterze organizacyjnym firmy. Jest to jednak rozgraniczenie umowne i aby być w pełnej zgodzie z literą prawa, należałoby stosować termin „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Barbara Kozłowska

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?