| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Konstytucja dla biznesu > Rzecznik Praw Przedsiębiorców 2018 – zadania

Rzecznik Praw Przedsiębiorców 2018 – zadania

Konstytucja Biznesu wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową instytucję – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jakie będzie miał zadania?

Ideą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest poprawa relacji na linii władza publiczna – przedsiębiorcy. Rzecznik ma stać na straży poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Do zadań Rzecznika ma należeć:

1) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej;

2) pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej;

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców;

4) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej w Polsce;

5) podejmowanie innych działań o ile służą one ochronie praw przedsiębiorców.

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Pojawia się pytanie jakimi instrumentami prawnymi będzie dysponował Rzecznik, aby realizować wskazane wyżej zadania. Otóż, będzie on mógł (w zakresie ochrony praw przedsiębiorców) występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej, występować o wydanie objaśnień prawnych, informować właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej; występować z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego; wnosić skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, występować do NSA o wyjaśnienie przepisów prawnych; zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi; żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu; informować właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej.

Rzecznik będzie mógł podejmować czynności z urzędu lub na wniosek. Z wnioskiem mogą zwracać się do Rzecznika przedsiębiorcy lub organizacje przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma zostać powołany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na 6-letnią kadencję.

Zobacz: Konstytucja dla biznesu

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »