| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Udzielanie zamówień > Zamówienia udzielane podmiotom kontrolowanym oraz przez podmiot kontrolowany

Zamówienia udzielane podmiotom kontrolowanym oraz przez podmiot kontrolowany

28 marca 2014 r. została opublikowana nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, która ma na celu uproszczenie i lepsze wykorzystanie zamówień publicznych, a także zapewnienie możliwie jak najlepszych warunków dla usług publicznych. Jak według nowych regulacji będą udzielane zamówienia podmiotom kontrolowanym?

Nowa dyrektywa 2014/24/UE w art. 12 ust. 1 wprost przewiduje wyłączenie zamówień udzielanych  kontrolowanym podmiotom wewnętrznym (zamówienia typu in - house). Zamówienie publiczne udzielane przez instytucję zamawiającą osobie prawa prywatnego lub publicznego nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

  • instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;
  • ponad 80 % działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą sprawującą kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tę instytucję zamawiającą; oraz
  • w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz nie wywierających decydującego wpływu na kontrolowaną osobę prawną.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Zobacz również: Jak ustalić wartość przedmiotu zamówienia?

Zgodnie z akapitem drugim tego przepisu uznaje się, że instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami w rozumieniu akapitu pierwszego, jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno na cele strategiczne, jak i na istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej. W świetle przywołanego wyżej orzecznictwa kontrola ta ma charakter strukturalny i funkcjonalny oraz musi być skuteczna.

Kontrolę tę może sprawować także inna osoba prawna, która sama jest kontrolowana w ten sam sposób przez instytucję zamawiającą. W konsekwencji wyłączeniem będą objęte zamówienia udzielane przez zamawiającego podmiotowi, którego ten zamawiający nie kontroluje bezpośrednio, ale który jest w sposób strukturalny i funkcjonalny kontrolowany przez inny podmiot, nad którym zamawiający sprawuje bezpośrednio kontrolę analogiczną do sprawowanej nad własnymi służbami, tzn. wywiera decydujący wpływ zarówno na jego cele strategiczne, jak i na istotne decyzje.

Zamówienia udzielane przez podmiot kontrolowany kontrolującej go instytucji zamawiającej

W myśl art. 12 ust. 2 spod obowiązku stosowania przepisów w dziedzinie zamówień wyłączone są przypadki odwróconej relacji typu in - house, tj. zamówienia udzielane przez podmiot kontrolowany kontrolującej go instytucji zamawiającej, pod warunkiem że w instytucji zamawiającej, której udziela się zamówienia, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz nie wywierających decydującego wpływu na kontrolowaną instytucję zamawiającą.

Oznacza to, że wyłączenie znajdzie zastosowanie pod następującymi warunkami:

  • instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;
  • ponad 80 % działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą sprawującą kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tę instytucję zamawiającą;
  • w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz nie wywierających decydującego wpływu na kontrolowaną osobę prawną;
  • w instytucji zamawiającej, której udziela się zamówienia, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz nie wywierających decydującego wpływu na kontrolowaną instytucję zamawiającą.

Zobacz: Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane - wymogi

Autor: Joanna Czarnecka, Urząd Zamówień Publicznych

Źródło: Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »