| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Wspólne zamówienia transgraniczne

Wspólne zamówienia transgraniczne

Nowe regulacje unijne wprowadzające zmiany w zamówieniach publicznych odnoszą się również do wspólnych zamówień transgranicznych. Oznacza to, że różne podmioty mogą korzystać z działań realizowanych przez CJZ w innych państwach członkowskich.

  1. udzielenia zamówienia w ramach dynamicznego systemu zakupów;
  2. ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej na mocy umowy ramowej;
  3. określenia, którzy wykonawcy będący stronami umowy ramowej wykonają dane zadanie.

Kilka instytucji zamawiających z rożnych państw członkowskich może wspólnie udzielić zamówienia publicznego, zawrzeć umowę ramową lub obsługiwać dynamiczny system zakupów. Mogą one również udzielać zamówień na mocy umowy ramowej lub za pomocą dynamicznego systemu zakupów (wyłącznie między zamawiającymi, których wyraźnie wskazano w tym celu w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie lub zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, a wykonawcami będącymi stronami zawartej umowy ramowej). W takim wypadku oraz pod warunkiem, że kwestie te nie są uregulowane umową międzynarodową zawartą między zainteresowanymi państwami członkowskimi, uczestniczące instytucje zamawiające zawierają porozumienie, w którym określa się:

  1. obowiązki stron i mające zastosowanie przepisy krajowe;
  2. wewnętrzną organizację postępowania o udzielenie zamówienia (w tym zarządzania postępowaniem, podział zamawianych robot budowlanych, dostaw lub usług oraz kwestie zawarcia umów.

Zamawiający uczestniczący we wspólnych zakupach wypełnia swoje obowiązki wynikające z dyrektyw, jeżeli dokonuje zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług od instytucji zamawiającej, która jest odpowiedzialna za postępowanie o udzielenie zamówienia. Przy określaniu obowiązków i mającego zastosowanie prawa krajowego zamawiający mogą rozdzielić między siebie poszczególne obowiązki oraz określić mające zastosowanie przepisy prawa krajowego jednego spośród uczestniczących zamawiających.

Zobacz też: Usługi niepriorytetowe w zamówieniach publicznych

Podział obowiązków i mające zastosowanie przepisy krajowe są określone w dokumentach zamówienia dotyczących wspólnie udzielanych zamówień. Gdy kilka instytucji zamawiających z rożnych państw członkowskich utworzyło wspólny podmiot, na przykład europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006119 lub inny podmiot ustanowiony na mocy prawa unijnego, uczestniczące instytucje zamawiające uzgadniają w drodze decyzji właściwego organu wspólnego podmiotu mające zastosowanie krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych obowiązujące w jednym z następujących państw członkowskich:

  1. przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym wspólny podmiot ma siedzibę statutową;
  2. przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym wspólny podmiot prowadzi swoją działalność.

Porozumienie takie może obowiązywać na czas nieokreślony, jeżeli jest umocowane w akcie ustanawiającym wspólny podmiot, lub może być ograniczone w czasie, ograniczone do określonych rodzajów zamówień lub do jednego konkretnego zamówienia lub większej ich liczby.

Zobacz: Jakie warunki finansowe musi spełnić wykonawca?

Autor: Justyna Pożarowska, Urząd Zamówień Publicznych

Źródło: Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »