reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Specyfika zamówień dodatkowych na roboty budowlane

Specyfika zamówień dodatkowych na roboty budowlane

Przy zamówieniu na roboty budowlane może zaistnieć potrzeba udzielenia dodatkowych zamówień. Jakie przesłanki muszą być spełnione, żeby zamawiający mógł udzielić dodatkowych zamówień na roboty budowlane?

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych na roboty budowlane, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  1. wykonawcą zamówień dodatkowych będzie dotychczasowy wykonawca usług lub robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym,
  2. zamówienia dodatkowe nie zostały objęte zamówieniem podstawowym,
  3. zamówienia dodatkowe nie przekraczają łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia,
  4. zamówienia dodatkowe są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,
  5. wykonanie zamówień dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
  1. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
  2. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych na roboty budowlane wyłącznie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi pozostawać w ścisłym związku z prawidłowym wykonaniem zamówienia podstawowego, co oznacza, że wykonanie zamówienia dodatkowego jest warunkiem koniecznym prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Zamówieniem dodatkowym jest tylko takie zamówienie, bez którego wykonania przed zakończeniem realizacji zamówienia podstawowego lub równolegle z nim, zamówienie podstawowe nie może być prawidłowo wykonane. Zamówienie dodatkowe może być udzielone tylko w trakcie wykonywania zamówienia podstawowego.

Zamówienie podstawowe

Zamówieniem podstawowym w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp jest zamówienie określone w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej już realizowanego zamówienia podstawowego. W przypadku udzielania zamówień dodatkowych, zamówienie podstawowe może być udzielone we wszystkich trybach udzielania zamówień publicznych, w których możliwe jest udzielanie zamówień na roboty budowlane, a nie tylko w trybach przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, jak w przypadku zamówień uzupełniających.  

Ograniczenia w stosowaniu ceny, jako jedynego kryterium po zmianach

Nieprzewidywalność zamówień dodatkowych

Nieprzewidywalna sytuacja, z której zaistnieniem związana jest konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, musi mieć charakter obiektywny i wynikać z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od zamawiającego, nie zaś z uchybień lub niedołożenia należytej staranności na etapie przygotowania postępowania lub realizacji umowy o roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego. Nieprzewidywalna sytuacja, z której zaistnieniem związana jest konieczność wykonania zamówienia dodatkowego nie może zatem wynikać z zaniedbań lub braku staranności zamawiającego (zob. KIO/KD 92 /11, KIO/KD 88/11, KIO/KD 87/11, KIO/KD 35/10). Ma to miejsce w przypadku, gdy zamawiający, przy dochowaniu należytej staranności, na etapie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania, a także realizacji umowy o roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, nie mógł przewidzieć konieczności wykonania pewnych robot budowlanych. Jeśli zamawiający nie przewidział określonych robót budowlanych tylko dlatego, że nie zachował należytej staranności przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia, nie może udzielać zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp.  Nie będzie zatem zamówieniem dodatkowym zamówienie, którego należy udzielić w wyniku źle przeprowadzonego przez zamawiającego procesu inwestycyjnego (zob. wyrok NSA z dnia 22 marca 2000 r. sygn. akt II SA 2169/99), błędów w dokumentacji projektowej, zaniedbać w trakcie wykonywania robót dodatkowych objętych zamówieniem podstawowym.

Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Ustalanie wartości zamówienia dodatkowego na roboty budowlane

Zamawiający może udzielić jednego lub wielu zamówień dodatkowych. W przypadku udzielania przez zamawiającego wielu zamówień dodatkowych wartość każdego zamówienia dodatkowego określa się odrębnie, jednak łącznie wartość udzielonych zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia. Wartością realizowanego zamówienia jest wynagrodzenie brutto wykonawcy zamówienia podstawowego określone w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, limit 50% wartości realizowanego zamówienia dotyczy wartości brutto odrębnie poszczególnych realizowanych części zamówienia. Wartość zamówienia dodatkowego ustala się odrębnie od wartości zamówienia podstawowego. W przypadku zamówień dodatkowych określenie zakresu udzielanego zamówienia dodatkowego nie jest możliwe, gdyż z samej istoty tych zamówień (są to zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia) wynika, że zamawiający nie jest w stanie w sposób obiektywny z góry określić zakres tych zamówień. Obiektywne ustalenie zakresu udzielanego zamówienia dodatkowego będzie możliwe dopiero w chwili, gdy wykonanie zamówienia dodatkowego stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Z treści takich opinii powinno wynikać, że zaistniały stan faktyczny, który uzasadnia udzielanie zamówień dodatkowych, nie był znany zamawiającemu wcześniej (np. najpóźniej przed upływem terminu składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego).

W przypadku zamówień nie będących zamówieniami sektorowymi, jeżeli wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamawiający nie stosuje przepisów Pzp. W takiej sytuacji możliwe będzie udzielenie zamówienia dodatkowego na roboty budowlane także innemu podmiotowi niż wykonawca zamówienia podstawowego.

Jakie wymogi musi spełnić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane?

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Szczerbowski

Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama