| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Czy zamawiający może powierzyć wykonawcy sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia?

Czy zamawiający może powierzyć wykonawcy sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia?

Czy możliwe jest wykluczenie z postępowania wykonawcy, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności?

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonywane bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 Pzp, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Przepis art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp nie ma zastosowania do wykonawców, którym udziela się zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Pzp lub zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, a także do czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego (doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy).

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Należy jednak pamiętać, że dialog techniczny prowadzi się również w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. W ramach czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania zamawiający może powierzyć wykonawcy opracowanie opisu przedmiotu zamówienia (np. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programu funkcjonalno-użytkowego, wzoru umowy, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem samo skorzystanie z doświadczenia osoby, która uczestniczyła w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej (np. sporządziła dokumentacje projektową, wzór umowy) nie stanowi podstawy wykluczenia wykonawcy. W świetle art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp dla ziszczenia się przesłanki wykluczenia wykonawcy opisanej w tym przepisie konieczne jest jednoczesne stwierdzenie, że wykonawca bezpośrednio wykonywał czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posłużył się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tego typu czynności, a ponadto ów udział w przygotowaniu postępowania utrudnił konkurencję w postępowaniu. Obie powyższe okoliczności składające się na ww. przesłankę wykluczenia wykonawcy, muszą więc być powiązane adekwatnym związkiem przyczynowo-skutkowym, tj. utrudnienie konkurencji (uzyskanie uprzywilejowanej pozycji w postępowaniu przez danego wykonawcę) musi być wynikiem danego uczestnictwa wykonawcy w przygotowaniu postępowania.

Wykluczenie wykonawcy za składanie nieprawdziwych informacji

Ocena, czy doszło do naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji (uprzywilejowania wykonawcy, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania) zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Jeżeli wiedza zdobyta w związku z przygotowaniem postępowania daje przewagę wykonawcy nad pozostałymi uczestnikami postępowania, przez co ma możliwość przygotowania oferty na lepszych warunkach albo posiada informacje dodatkowe o okolicznościach związanych z realizacją zamówienia, których nie mają inni wykonawcy, przez co ma możliwość dokonania głębszej analizy inwestycji, udział wykonawcy będzie mógł być oceniony jako naruszający zasady uczciwej konkurencji. Aby zaistniał obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp zamawiający musi stwierdzić, że uczestnictwo wykonawcy w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie publiczne miało charakter bezpośredni. Z samego udziału wykonawcy w wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem postępowania i to w sposób bezpośredni nie wynika domniemanie prawne, że wykonawca taki w postępowaniu ma przewagę konkurencyjną nad innymi wykonawcami.

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »