| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Biuro podróży > Biuro podróży - pozwolenia

Biuro podróży - pozwolenia

Aby otworzyć biuro podróży, oprócz generalnych wymagań dotyczących podejmowania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych - wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz przekazania informacji do ZUS, urzędu skarbowego oraz wojewódzkiego urzędu statystycznego) wymagane jest uzyskanie wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Związane jest to z faktem, że turystyczna działalność gospodarcza ma charakter działalności regulowanej, czyli przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność regulowaną musi najpierw wystąpić o wpis w specjalnym rejestrze.

Regulowany charakter ma działalność gospodarcza, która polega na organizowaniu imprez turystycznych lub pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Natomiast nie jest regulowana działalność gospodarcza agentów turystycznych, która polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki, którzy posiadają wpis do rejestru lub na rzecz innych usługodawców, którzy posiadają siedzibę w kraju.

Prowadzenie działalności w branży turystycznej wymaga wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Rejestry takie prowadzą marszałkowie województw. Właściwy jest marszałek województwa, w którym przedsiębiorca ma siedzibę.
Należy podkreślić, że wszystkie istotne kwestie dotyczące omawianych zagadnień uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(tekst jedn. Dz. U. Nr 223, poz. 2268)

We wniosku o wpis do rejestru powinny znaleźć się następujące dane:
- firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres,
- numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli przedsiębiorca go ma,
- określenie przedmiotu działalności,
- określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (kraj, kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie),
- główne miejsce wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów,
- imiona i nazwiska osób, które są upoważnione do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz działalnością jego oddziałów.

Należy pamiętać, że rejestr jest jawny i każdy ma prawo wglądu do niego i do informacji w nim zawartych.

Do wniosku przedsiębiorca musi dołączyć oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia. Zapewniają one klientom biura turystycznego powrót do kraju w sytuacji, gdy organizator imprezy nie będzie w stanie tego uczynić. Kolejnym dokumentem, który trzeba dołączyć do wniosku jest oświadczenie o spełnieniu warunków, które są wymagane do prowadzenia działalności turystycznej.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma kwalifikacji do prowadzenia działalności turystycznej, wówczas oświadczenie może podpisać za niego ktoś, kto będzie biuro prowadził. W takim oświadczeniu muszą się znaleźć: firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres, treść oświadczenia, oznaczenie miejsca i daty jego złożenia oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska i pełnionej funkcji.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »