| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Apteka > Apteka - zezwolenia

Apteka - zezwolenia

Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na jej prowadzenie. Udzielenie go należy do kompetencji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Prawo do uzyskania wspomnianego zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. Spółka cywilna nie może ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki (nie jest bowiem osobą prawną ani spółką prawa handlowego).

Każdy przedsiębiorca jest w stanie założyć aptekę pod warunkiem, że nie prowadzi hurtowni farmaceutycznej. Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami nie może taki przedsiębiorca posiadać więcej niż 1% aptek na terenie województwa, nie może także być członkiem grupy kapitałowej, która ten warunek spełnia.

Kolejnym krokiem po zarejestrowaniu działalności jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Farmaceutycznej. Do złożenia wniosku potrzebny jest odpowiedni formularz wraz z załącznikami określonymi w ustawie Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

Wniosek o zezwolenie

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie apteki składa się do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. W treści wniosku podmiot występujący o zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej powinien wskazać:
• nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres,
• numer NIP oraz numer PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną,
• adres apteki,
• nazwę apteki (o ile taka występuje),
• datę podjęcia działalności,
• datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek.

Załączniki do wniosku

Do składanego wniosku należy dołączyć:

a) tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej (np. akt własności lokalu, umowa najmu lokalu, przyrzeczenie umowy, umowa przedwstępna);

b) wyciąg z rejestru, zgodnie z odrębnymi przepisami - np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osoby fizycznej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

c) projekt - plan pomieszczeń przeznaczonych na aptekę ogólnodostępną sporządzony przez osobę uprawnioną i zaopiniowany zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie spraw:
- sanitarno-higienicznych,
- spraw BHP,
- zabezpieczeń p. poż.

d) opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę ogólnodostępną sporządzony przez osobę uprawnioną i podpisany przez wnioskodawcę

e) opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu;

f) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wskazanego na kierownika apteki, tj.:
- dyplom ukończenia studiów,
- prawo wykonywania zawodu aptekarza / farmaceuty
- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego stażu pracy w aptece oraz ewentualnej specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej / dyplom specjalizacji/ oraz oświadczenie o zamiarze podjęcia się funkcji kierownika apteki,
- oświadczenie kandydata na kierownika o tym, iż nie pełni on funkcji kierownika w innej aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej lub zrezygnuje z tych funkcji z chwilą otrzymania przez stronę zezwolenia na prowadzenie apteki

g) oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (oświadczenie powinno zawierać: oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres);

h) oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest wnioskodawca /oświadczenie powinno zawierać: oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres/;

i) oświadczenie informujące, że:
- podmiot nie prowadzi lub nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi;
- podmiot nie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów , nie prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa,
- podmiot nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa lubuskiego więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych,
- wnioskodawcy w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie cofnięto zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej,
- wnioskodawca nie wykonuje zawodu lekarza lub lekarza stomatologa - w przypadku gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest osoba fizyczna

j) oświadczenie o obsadzie fachowej oraz rozkładzie godzin pracy apteki

k) potwierdzenie dokonania opłaty, dostarczone przy odbiorze zezwolenia.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Santana Nowak

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach prawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »