Kategorie

Powództwa przeciwegzekucyjne, czyli merytoryczna ochrona przed egzekucją

Agnieszka Kapała-Sokalska
Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS
Kancelaria Adwokacka AKS
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych
Prawo Fot. Fotolia
Prawo Fot. Fotolia
Powództwa przeciwegzekucyjne należą do merytorycznych form ochrony przed egzekucją. Jakie rodzaje powództw wyróżniamy? W jaki sposób należy je wytoczyć?

Powództwa przeciwegzekucyjne jako formy obrony przed egzekucją

Wśród merytorycznych form ochrony przed egzekucją (tj. takich, które są skierowane przeciwko zasadności i dopuszczalności egzekucji) na szczególną uwagę zasługują dwa rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych, tj. powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (tzw. powództwo opozycyjne) oraz powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (tzw. powództwo ekscydencyjne).

Należy pamiętać, że organy egzekucyjne (komornik i sąd) nie mogą badać zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (np. wyrokiem lub nakazem zapłaty z klauzulą wykonalności). Jeżeli pojawią się naruszenia przepisów postępowania egzekucyjnego, to należy skorzystać ze środków ochrony formalnej, takich jak skarga na czynności komornika, zażalenie na postanowienie sądu.

Polecamy: Umowy terminowe po zmianach (książka)

Powództwa przeciwegzekucyjne zasadniczo wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję, natomiast – w przypadku powództwa opozycyjnego – jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo to należy wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej. Sądem właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy bądź sąd okręgowy (decyduje zasadniczo wartość przedmiotu sporu). Istotne jest również, że- zgodnie z ustawą – już w pozwie powód obowiązany jest przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie może zgłosić, gdyż w przeciwnym razie utraci on prawo do korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

Zobacz również: Koszty postępowania egzekucyjnego ponosi też wierzyciel

I. Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (tzw. powództwo opozycyjne)

Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo jego ograniczenia, w szczególności, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, np. gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego aktem notarialnym, bankowym tytułem egzekucyjnym, ugodą sądową. Jako przykład niech posłuży sytuacja, kiedy osoba zawierająca umowę najmu okazjonalnego, poddała się egzekucji w akcie notarialnym, a właściciel mieszkania (wynajmujący) bezpodstawnie skierował do sądu wniosek o nadanie takiemu dokumentowi klauzuli wykonalności.

Inną przykładową przesłanką wytoczenia powództwa opozycyjnego jest okoliczność, że już po powstaniu tytułu egzekucyjnego (np. prawomocnego wyroku, prawomocnego nakazu zapłaty) zasądzone świadczenie wygasło (np. wskutek potrącenia lub spełnienia świadczenia), bądź też nie może być przymusowo egzekwowane (np. wskutek przedawnienia).

Warto dodać, że istnieje pewna kategoria orzeczeń, które pomimo że nie wymagają nadania im klauzuli wykonalności, to można na ich podstawie prowadzić skutecznie egzekucję. Przykładem takiego orzeczenia, które podlega wykonaniu bez klauzuli wykonalności, jest prawomocne postanowienie komornika dotyczące rozliczenia kosztów postępowania egzekucyjnego. Również takie postanowienie można pozbawić wykonalności za pomocą powództwa opozycyjnego.

Uwzględnienie powództwa opozycyjnego nie powoduje umorzenia postępowania z urzędu ani z mocy prawa. Trzeba pamiętać, że konieczny jest wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. W przeciwnym razie, pomimo że tytuł wykonawczy został pozbawiony prawomocnie wykonalności, egzekucja będzie się dalej toczyła.

II. Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (tzw. powództwo ekscydencyjne)

Powództwo ekscydencyjne służy osobie trzeciej, której prawa – wskutek zajęcia danego przedmiotu – zostały naruszone. W praktyce będzie najczęściej chodziło o prawo własności. W odróżnieniu od powództwa opozycyjnego, powództwo ekscydencyjne nie służy zwalczaniu samego tytułu wykonawczego, ale ukierunkowane jest na doprowadzenie do wyłączenia danej rzeczy spod egzekucji. Przedmiotowe powództwo jest ukształtowane w ten sposób, ze osoba trzecia musi pozwać wierzyciela.  Gdyby natomiast również i dłużnik sprzeciwiał się prawu osoby trzeciej, to także i jego należy pozwać (w tym samym postępowaniu, obok wierzyciela).

Istotne jest, że dochodzenie roszczeń osoby trzeciej, która chce skorzystać z powództwa ekscydencyjnego, jest ograniczone terminem. Jest to termin, którego nie można przywrócić (nawet gdy np. dana osoba po prostu nie jest świadoma obowiązywania tego terminu), dlatego należy o nim pamiętać – wynosi on miesiąc, licząc od dnia, w którym osoba trzecia uzyska wiedzę co do naruszenia jej prawa.

Na marginesie należy nadmienić, iż ustawodawca nie pozostawia bez ochrony osoby trzeciej, która nie wytoczy powyższego powództwa we wskazanym terminie. Osoba trzecia ma bowiem możliwość wytoczenia odrębnego powództwa, w którym będzie żądała zwrotu już wyegzekwowanego świadczenia albo naprawienia szkody spowodowanej skierowaniem egzekucji do należącego do niej przedmiotu. Nie będzie to już jednak powództwo przeciwegzekucyjne. Pamiętać należy, iż konkretne działania zawsze zależały będą od okoliczności danej sprawy.

Przykładem sytuacji, kiedy osoba trzecia może wytoczyć powództwo ekscydencyjne jest sytuacja, kiedy wierzyciel skieruje egzekucję do wierzytelności z rachunku bankowego, którego współposiadaczami są małżonkowie, pozostający w majątkowej wspólności ustawowej. Małżonek (będący tutaj osobą trzecią), który nie odpowiada za dług zaciągnięty przez współmałżonka (dłużnika), może żądać w ten sposób zwolnienia od zajęcia wówczas, gdy na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo też środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Stan prawny na dzień 13.01.2016 r.

Polecamy serwis: Wszczęcie egzekucji

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Oznakowanie CE

  Oznakowanie CE to wymóg, który wiele wyrobów musi posiadać, zanim trafi do sprzedaży. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

  Rynek najmu (wrzesień/październik 2021 r.) - ceny, oferty, trendy

  Na rynku najmu ożywienie. Ofert mieszkań i pokoi na wynajem ubyło, a stawki pną się w górę i to już od kilku miesięcy. Jest to efekt odbudowy gospodarki, powrotu studentów na uczelnie oraz rosnących kosztów utrzymania mieszkań.

  Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

  Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Jakich formalności trzeba dopełnić, gdy osoba mieszkająca za granicą odziedziczyła nieruchomość położoną w Polsce i chce ją sprzedać? Jakie dokumenty będą potrzebne do sprzedaży tej nieruchomości? Wyjaśnia Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości.

  Zasady etykietowania żywności

  Sprzedawcy żywności i napojów, muszą podawać niezbędne informacje o produktach w swojej ofercie, aby konsument końcowy mógł podjąć świadomą decyzję o ich zakupie.

  Obowiązki w zakresie postępowania z odpadami WEEE

  Produkcja, dystrybucja lub sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takiego jak komputery, lodówki, telefony komórkowe, na mocy unijnych i krajowych przepisów oznacza obowiązek producenta, aby sprzęt ten był właściwe utylizowany i przetwarzany.

  Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa

  Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami. Poczta Polska rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych objętych dopłatami z budżetu państwa. Ubezpieczenia rolne "Bezpieczne Uprawy' i "Bezpieczne Zwierzęta" oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych są sprzedawane w placówkach Poczty Polskiej. Producenci rolni mogą liczyć na dopłaty do 65 proc. składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa.

  Kredyty hipoteczne z opcją "klucz za dług"

  Kredyty hipoteczne - "klucz za dług". Żaden bank nie wprowadził do swojej oferty kredytu hipotecznego z opcją "klucz za dług" – wynika z informacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

  Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych

  Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych to mniej elektroodpadów i frustracji konsumentów. Po latach współpracy Komisji Europejskiej z branżą producentów urządzeń elektronicznych liczba ładowarek do telefonów komórkowych zmniejszyła się już z 30 do 3 w ostatniej dekadzie. Celem nowych przepisów jest ustanowienie wspólnego rozwiązania technicznego w zakresie ładowania wszystkich urządzeń.

  Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Kilka dni na złożenie wniosku.

  Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych. Termin na złożenie wniosku mija 30 września.

  Jak zwiększyć wartość firmy

  Firma i marka istnieją dla klientów. To fakt. Inwestorzy stanowią także równie ważną grupę interesariuszy. I jednych, i drugich (a przede wszystkim ich kapitał) przyciągają marki silne, spójne w swej komunikacji i poważane na rynku. Jak zatem zwiększyć wartość firmy i marki, jeśli wciąż jesteśmy na etapie aspiracji do zostania liderem? Odpowiadamy.

  Idealny sprzedawca – 3 kroki do sukcesu

  Idealny sprzedawca jest pożądanym obiektem przez firmy sprzedażowe. Jego największą wartością są umiejętności oraz marka, którą buduje każdego dnia. W obecnych, trudnych czasach, kiedy sprzedaż głównie jest w sieci idealny sprzedawca musi stać się dobrym doradcą. Nie ważny jest produkt, który sprzedajesz. Ważne jest to, że to Ty jesteś sprzedawcą. Co buduje markę idealnego sprzedawcy? Jakie cechy powinien posiadać dobry handlowiec? Czy cena ma znaczenie w handlu?

  Nie budujemy rynku mieszkaniowego, dlatego mieszkania szybko drożeją

  Rynek mieszkaniowy. W sierpniu budowano prawie 252 tys. mieszkań, to najwyższy wynik w historii. Jednak nadal bardzo nam daleko do rozwiązania problemów mieszkaniowych bo nie korzystamy z rozwiązań, które sprawdziły się w wielu krajach.

  Bańka cenowa na rynku nieruchomości. Ceny mieszkań nie spadną dopóki stopy procentowe nie wzrosną

  Ceny mieszkań. Według szacunków, w ciągu ostatnich 2 lat ceny mieszkań wzrosły w wybranych miastach o ok. 1/3 lub więcej. W stolicy od stycznia do lipca tego roku metr kwadratowy podrożał nawet o 1 tys. złotych. Eksperci prognozują, że część metropolii osiągnie do końca br. wynik ponad 20% większy w relacji rocznej. Mimo znacznych wzrostów, nabywców zachęcają tanie kredyty. Ale jeśli te ostatnie podrożeją, to może nastąpić ograniczenie wzrostu cen na rynku nieruchomości, a nawet chwilowy ich spadek.

  Renta dożywotnia - od czego zależy jej wysokość

  Renta dożywotnia. O hipotece odwróconej możemy mówić w dwóch ujęciach: sprzedażowym i kredytowym. Model sprzedażowy to inaczej renta dożywotnia oferowana w Polsce przede wszystkim przez fundusze hipoteczne. W tym wypadku, w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości, senior otrzymuje świadczenia pieniężne aż do swojej śmierci i może dożywotnio zamieszkiwać swoje lokum. Model kredytowy hipoteki odwróconej niestety nie istnieje w Polsce w praktyce. To usługa, którą mogłyby oferować banki na mocy ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, ale dotychczas żaden nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Od czego zależy wysokość świadczeń w przypadku renty dożywotniej?

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.