| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019 odbyła się w Siedlcach

V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019 odbyła się w Siedlcach

W dniach 26-27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

Panel Samorząd lokalny poprowadzony został przez Jarosława Jóźwiaka – Adwokata w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, zaś w debacie wzięli udział: Jakub Banaszek - Prezydent Miasta Chełm; Jerzy Bauer – Burmistrz Ostrowii Mazowieckiej; Krzysztof Bieńkowski - Starosta Powiatu Przasnyskiego; Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Gminy Międzychód; Tomasz Hapunowicz - Wójt Gminy Zbuczyn; Maciej Jeziorski - Dyrektor Segmentu Public CEE, Signify Poland Sp. z o.o. W pierwszej kolejności zaproszeni goście odnieśli się do realizowanych i planowanych inwestycji samorządowych w kontekście nowej perspektywy finansowej UE. Starano się przy tym nakreślić sposoby utrzymania tempa inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich. Następnie podjęto temat smogu jako problemu trudniejszego do rozwiązania niż się spodziewano. W tym kontekście prelegenci odnieśli się również do reformy śmieciowej. Kolejna część panelu poświęcona była współpracy biznesu i samorządu a zwłaszcza skuteczności samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu. Koniec panelu poświęcony był Funduszowi Dróg Samorządowych i pytaniu czy inwestycje w drogi są impulsem dla rozwoju gmin i powiatów.

Sesja III: Bezpieczeństwo złożona była z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Bezpieczeństwo narodowe” „Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe” oraz „Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne”.

Panel Bezpieczeństwo narodowe był moderowany przez płk dr Piotra Potejko - Doradcę Zarządu ds. Bezpieczeństwa, Deloitte Advisory Sp. z o. o., zaś w dyskusji wzięli udział: Juliusz Brzostek - Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, NASK; gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński - Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. Generała Tadeusza Buka; Julia Hetlof - Attorney at Law, USANATO Liason; Piotr Kisiel - Prezes Zarządu, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A.; dr Łukasz Kister - Ekspert ds. (Cyber) Bezpieczeństwa, BezpieczneInformacje.PL.; Agata Kołodziejczyk - Dyrektor Projektów Naukowych, Analog Astronaut Training Center; Leon Komornicki - Przewodniczący, Członek Rady Wykonawczej, Komitet Przemysłowy, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie; Jacek Kosiorek - Wiceprezes Zarządu, PIRC; Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Debata rozpoczęła się od tematu kształtowania polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej i w ogóle pytania, czy Polska jest krajem bezpiecznym, w kontekście priorytetowych obszarów bezpieczeństwa narodowego. W szczególności odniesiono się do Narodowej Polityki Zbrojeniowej i jej fundamentalnego znaczenia dla modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego. W tym kontekście odniesiono się do aktywności Polski w NATO i aktywności NATO w Polsce oraz potencjału Polskiego przemysłu obronnego. Kolejna część dyskusji skoncentrowana była na próbie nakreślenia miejsca Polska na tle globalnej mapy cyfryzacji gospodarek i społeczeństw. Nie bez znaczenia był także temat gospodarki cyfrowej w dobie RODO i Dyrektywy Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terenie UE - NIS (Network and Information Security). Na koniec zastanawiano się, jak świat korzysta z sektora kosmicznego w kontekście Polskiej Strategii Kosmicznej.

Panel Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe moderowany był przez Agnieszkę Łakomą – Dziennikarkę, Eksperta ds. Energetyki, natomiast w debacie udział wzięli: Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu; Węglokoks S.A.; Rafał Miland - Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Tomasz Rogala - Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza S.A.; Beata Wittmann - Członek Zarządu, Gas Storage Poland; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.; Marian Żołyniak - Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zaproszeni prelegenci w pierwszej kolejności zastanawiali się nad stanem bezpieczeństwa surowcowego Państwa z perspektywy kluczowych zasobów. Jednocześnie starano się nakreślić obecny stan infrastruktury przesyłowej (docelowy model, szanse, zagrożenia). Stanowiło to wstęp do omówienia stopnia zaawansowania projektu Baltic Pipe jako elementu współpracy w ramach basenu Morza Bałtyckiego. Wnioski z tej części debaty pozwoliły odnieść się do pytania w jakim stopniu polityka klimatyczna i surowcowa wpływa na politykę energetyczną. Dalsza część panelu zdominowana została przez dyskusje na temat innowacyjności i aktywności badawczo-rozwojowej w sektorze energetycznym oraz ochrony konkurencyjności przemysłu energochłonnego. Następnie dyskusja została sprowadzona na obszary dotyczące sektora gazowego: z jednej strony starano się nakreślić stopień liberalizacji polskiego rynku gazu, z drugiej przeanalizowano rozwój rynku giełdowego gazu ziemnego. Zastanowiono się także nad problemem dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej i paliw płynnych oraz zmianami w zakresie utrzymania zapasów obowiązkowych.

Panel Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne, zamykający trzecią sesję OSG 2019 moderowany był przez Piotra Stępińskiego - Redaktora, BiznesAlert.pl, zaś do dyskusji zasiedli: Michał Dąbrowski - Przewodniczący Rady Izby, Polska Izba Gospodarki Odpadami; Janusz Gajowiecki - Prezes Zarządu, PSEW; Zbigniew Gryglas - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Grzegorz Obajtek - Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Bioeko Grupa TAURON; dr Arkadiusz Sekściński - p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.; dr inż. Krystian Szczepański - Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor, Port Czystej Energii Sp. z o.o.; Karol Wójcik - Przewodniczący Rady Programowej, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; Anna Żyła – Główny Ekolog Banku, Bank Ochrony Środowiska S.A. Na samym początku zaproszeni prelegenci zarysowali miejsce rynku energii odnawialnej w Polityce Energetycznej Państwa. Jednocześnie zastanawiano się nad najważniejszymi wyzwaniami na najbliższe dziesięciolecia, jeżeli chodzi o adaptację do zmian klimatu. W tym kontekście zastanawiano się jak ograniczyć niską emisję w polskich miastach. Nie bez znaczenia był tutaj problem skutecznej gospodarki odpadami. W drugiej części panelu odniesiono się do tematu zrównoważonego rozwoju w strategiach firm i odpowiedzialności w kwestiach środowiskowych. Podjęto się także przedstawienia bilansu E-mobility w Polsce. Następnie poproszono uczestników panelu o zaprezentowanie, ich zdaniem realnych, scenariuszy rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem strategii ochrony środowiska i zeroemisyjnej gospodarki. Pozwoliło to odnieść się do obecnie kluczowych problemów, jakimi są kwestia odpadów i opakowań zwrotnych w przemyśle i smogu. Na koniec omówiono wkład fotowoltaiki w OZE.

Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbyła się wieczorna gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Nagroda jest uhonorowaniem Laureatów za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019” zostali:

Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji

Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej (nagrodę w imieniu Pana Ministra odebrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Woźny)

gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński, Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. Generała Broni Tadeusza Buka

Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.(nagrodę w imieniu Pana Prezesa odbrał Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju p. Bartosz Marczuk)

W drugim dniu Szczytu odbyła się Sesja IV organizowana przez Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zatytułowana „Zielona Energia szansą na rozwój regionów”. W ramach sesji odbyły się dwa panele: „Wyzwania w sektorze energetycznym w świetle nowej perspektywy finansowej UE” oraz „Ekologiczne źródła energii w każdym domu”. Sesji towarzyszyły warsztaty prowadzone przez doradców energetycznych skierowane do przedsiębiorców, właścicieli domów, właścicieli gospodarstw rolnych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, na których omówiono możliwości zdobycia dofinansowania na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej oraz zagadnienia związane z ograniczeniem negatywnego wpływu emisji na jakość powietrza. Sesję oficjalnie zainaugurowali Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii; Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji; Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Moderatorem Sesji był dr Paweł Grzejszczak - Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Po oficjalnej inauguracji, w ramach wprowadzenia, zaprezentowany został film poświęcony rozwojowi inteligentnych sieci energetycznych w Polsce.

Panel Wyzwania w sektorze energetycznym w świetle nowej perspektywy finansowej UE rozpoczął się od wystąpienia wprowadzającego, wygłoszonego przez Jarosława Orlińskiego - Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pt. Przygotowanie perspektywy finansowej 2021-2027.

Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli: dr hab. Inż. Dariusz Baczyński - Prodziekan, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska; Andrzej Kojro - Prezes Zarządu, Enea Operator Sp. z o.o.; Wojciech Lutek - Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Michał Godlewski - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Energii; Wiesław Jasiński - Zastępca Prezesa Zarządu, Energa-Operator S.A.; Robert Zasina - Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.

Panel Ekologiczne źródła energii w każdym domu rozpoczął się od wystąpienia wprowadzającego Artura Michalskiego – Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Następnie odbył się pokaz filmu Projekt Doradztwa Energetycznego po czym odbyła się dyskusja poświęcona programowi „Mój Prąd” i możliwościom wytwarzania energii przez prosumentów. W roli uczestników debaty wystąpili: Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Marcin Szczudło - Wiceprezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.; Andrzej Rajkiewicz - Wiceprezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; Piotr Czopek - Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii; Jarosław Wiśniewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Anna Trudzik - Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW.

V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Szczytu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Energetycznemu: TAURON Polska Energia S.A., Partnerom Głównym: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Enea S.A., Grupie Energa, Węglokoks S.A., Partnerom Agencji Rozwoju Przemysłu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, firmie BELSE Sp. z o.o., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., GAZ-SYSTEM S.A.; Grupie LOTOS S.A., PERN S.A., firmie Polimex-Mostostal S.A., PGNiG S.A., PGNiG Termika S.A., Stadler Polska Sp. z o.o., Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Sponsorom PKN ORLEN S.A., Bankowi Ochrony Środowiska S.A., Partnerowi Społecznemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Współorganizatorowi Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach. Dziękujemy także za współpracę Ministerstwu Energii oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., PGNiG Obrót Detaliczny, Miastu Siedlce, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, 18 Dywizji Zmechanizowanej, Kancelarii DWF Polska.

Podziękowania składamy także na ręce Patronów Medialnych: Polskie Radio 24, Magazyn Biomasa, Portal Biznesalert.pl, Portal CEO.com.pl, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, , Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik Warto Wiedzieć, Czasopismo Echo Katolickie, Portale grupy Xtech: elektroinzynieria.pl i środowisko.pl, Portal Energetyka24, Magazyn Energetyka Cieplna i Zawodowa, Magazyn Energetyka Wodna, Portal Energetykon.pl, Wortal Energoelektronika.pl, Portal ESCO w Polsce, Magazyn EuroLogistics, Magazyn Euroinfrastruktura XXI, Portal INFOR.PL, Portal Inteligentne Miasta i Regiony, Agencja ISB News, Katolickie Radio Podlasie, Portal kierunekenergetyka.pl, Czasopismo Law Business Quality, Portal Log24, Portal Logistyka.net.pl, Magazyn Autostrady, Portal Multimodalny.pl, Czasopismo Nowa Energia, Magazyn Nowoczesne Technologie w Przemyśle, Portal Nuclear.pl, Portal OptimalEnergy.pl, Magazyn OZEON, Magazyn Perspektywy, Portal Podlasie24.pl, Polish Market Online, Miesięcznik Przetargi Publiczne, Reporter Chemiczny, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Smart Grids Polska, Portal Strefa Biznesu, TV Wschód, Portal TerazSrodowisko.pl, Warsaw Business Journal, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Portal WysokieNapiecie.pl.

Polecamy serwis: Aktualności

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »