Kategorie

Spółka sfinansuje kupno swoich akcji

Piasecka-Sobkiewicz Małgorzata
Udzielając pożyczek oraz zaliczkowych wypłat na zakup wyemitowanych przez siebie akcji, spółka łatwiej zlikwiduje bieżące nadwyżki pieniężne i przyczyni się do ustabilizowania kursu giełdowego własnych akcji.

ZMIANA PRAWA

półka akcyjna będzie mogła sfinansować nabycie lub objęcie emitowanych przez siebie akcji - przewiduje uchwalona po poprawkach Senatu ustawa z 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Pożyczka na nabycie akcji

Na finansowanie nabycia lub objęcia emitowanych przez siebie akcji spółka akcyjna będzie mogła udzielać pożyczek, dokonywać zaliczkowych wypłat i ustanawiać zabezpieczenia.

Reklama

Do tej pory kodeks spółek handlowych nie zezwalał na nabywanie własnych akcji. Tylko instytucje finansowe mogły je nabywać na własny rachunek w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie na czas nie dłuższy niż rok, w celu dalszej odsprzedaży.

- Ograniczenia te utrudniały likwidowanie bieżących nadwyżek pieniężnych w spółkach oraz utrudniały wdrażanie programów motywacyjnych dla menedżerów tzw. opcji menedżerskich i pracowniczych - mówi adwokat Maria Urbańska z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy.

Wyjaśnia, że przez nabywanie własnych akcji spółki likwidują nadwyżki finansowe, a także mogą przyczynić się do stabilizacji kursu giełdowego akcji i w ten sposób zapobiec wahaniom kursów akcji o charakterze spekulacyjnym.

Kapitał rezerwowy

Reklama

Teraz spółki będą mogły finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez siebie akcji, pod warunkiem że wcześniej utworzą na ten cel kapitał rezerwowy. Sposób tego finansowania ma określać uchwała walnego zgromadzenia. Zanim jednak zostanie podjęta, zarząd powinien przedstawić pisemne sprawozdanie na temat przyczyn, celu i warunków finansowania, interesu spółki w finansowaniu, wpływu finansowania na płynność finansową i wypłacalność spółki. Sprawozdanie zarządu powinno określać cenę nabycia lub objęcia akcji spółki z uzasadnieniem, że jest ona godziwa.

Upoważnienie walnego zgromadzenia do nabycia akcji musi określać m.in. maksymalną liczbę akcji oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty, a także okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat. Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekraczać 20 proc. kapitału zakładowego.

Wprowadzenie takiego progu ustawodawca uzasadnił tym, że w spółkach o dużym rozproszeniu akcjonariatu posiadanie pakietu akcji przekraczających 20 proc. ogółu głosów na walnym zgromadzeniu mogłoby doprowadzić do przejęcia faktycznej kontroli nad spółką.

Gdyby jednak spółka, nabywając akcje, naruszyła przepisy, to musi je zbyć w ciągu roku.

Obniżka kapitału zakładowego

Spółka akcyjna będzie mogła uchwalić także obniżenie kapitału zakładowego. Zarząd musi w takiej sytuacji niezwłocznie ogłosić o tym i wezwać wierzycieli do zgłoszenia wobec niej roszczeń w ciągu trzech miesięcy. Zgłoszone w tym czasie wymagalne roszczenia spółka powinna zaspokoić. Natomiast wierzyciele mogą domagać się zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych, które powstały przed dniem ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. Muszą jednak uprawdopodobnić, że obniżenie zagraża zaspokojeniu ich, a oni nie otrzymali ze spółki zabezpieczenia. W celu zabezpieczenia spółka powinna złożyć określoną kwotę do depozytu sądowego. Z ważnych powodów może dokonać zabezpieczenia również w inny sposób.

- Obowiązek zabezpieczenia roszczeń dotyczy więc wyłącznie tych, które powstały przed dniem ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. Takich ograniczeń kodeks spółek handlowych do tej pory nie przewidywał - tłumaczy adwokat Maria Urbańska.

Jej zdaniem, nie narusza to interesów wierzycieli, bo uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego zostanie ogłoszona, a kontrahenci będą mogli odstąpić od planowanej transakcji ze spółką.

Biegły rewident nie musi badać

Inna zmiana przewiduje, że zarząd spółki będzie mógł podjąć uchwałę i odstąpić od badania przez biegłego rewidenta wkładów wnoszonych aportem, których przedmiotem są zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, pod warunkiem że ich wartość zostanie ustalona według tzw. średniej ceny ważonej. Chodzi tutaj o cenę, po której były one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym przez sześć miesięcy poprzedzających wniesienie wkładu. Zarząd ma mieć prawo podjęcia uchwały i odstąpienia od badania aktywów wówczas, gdy biegły rewident wydał opinię na temat ich tzw. wartości godziwej albo ich wartość godziwa wynika ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, które zbadał biegły.

- Wartość godziwa zapewnia pokrycie kapitału zakładowego i uwzględnia jego funkcję ochronną dla wierzycieli - tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych.

Jego zdaniem, w sprawie odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych zarząd musi podjąć uchwałę, gdyż decyzja po tym wpływa na stosunki kapitałowe w spółce, a w dodatku nie należy do sfery prowadzenia spraw spółki przez członków zarządu.

Natomiast zarząd będzie musiał poddać badaniu przez biegłego rewidenta wyceny wkładów wówczas, gdy wystąpią nadzwyczajne okoliczności, które wpłyną na cenę zbywalnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego w chwili ich wniesienia aportem do spółki lub pojawią się nowe okoliczności, które wpłyną na ich tzw. wartość godziwą w chwili wniesienia.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

MaŁgorzata Piasecka-Sobkiewicz

malgorzata.piasecka@infor.pl

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.