Kategorie

Standaryzacja polityki kadrowej a la PiS

Standaryzacja polityki kadrowej ministra skarbu wobec spółek skarbu państwa, zwłaszcza ich zarządów i rad nadzorczych
Założenia wstępne:

Polityka kadrowa ministra skarbu państwa powinna być skonstruowana na zasadach podobnych do polityki kadrowej dużych, złożonych korporacji gospodarczych (holdingi) działających na różnych rynkach, oferujących różne produkty, czerpiących zyski zarówno z inwestycji produktowych, jak i kapitałowych
Podstawą polityki kadrowej ministerstwa powinno być przyjęcie dla poszczególnych spółek lub ich grup stałych kryteriów wartości pracy (w tym kryteriów efektywnego działania) odnoszących się do oczekiwanych wyników.

Definiowanie zakresów odpowiedzialności, kształtowanie wynagrodzenia zmiennego

Najważniejsze jest określenie podstawowe, oczekiwane wyniki oraz wymiar ich realizacji. Tak jak np. wyniki zawarte w strategii, planach, budżetach itd. odnoszą się do organizacji, tak miary, wskaźniki ich pomiaru odnoszą się do pracowników, w szczególności członków zarządów i rad nadzorczych. Wyrażają one stopień sprawności, efektywności działania w przyjętych, konkretnych okresach realizacji. Inne powinny być dla spółek wypełniających funkcje usługowe wobec całej gospodarki i gwarantujące bezpieczeństwo gospodarcze kraju, inne wobec spółek komercyjnych z wiodącym lub gwarantującym bierną kontrolę udziałem skarbu państwa.
Zadaniem właściciela, czy też każdego organu nadrzędnego (rada nadzorcza, zarząd), jest definiowanie (tworzenie, zatwierdzanie) oczekiwanych wyników, bo one stanowią rację istnienia zarówno samej organizacji, jak i jej wewnętrznych struktur.
Zadaniem organu nadrzędnego, w tym ministerstwa, jest stanowcze egzekwowanie podstawowej zasady racjonalności zarządzania. Menedżer ma zdefiniowany swój zakres odpowiedzialności, tj. wie, jaki jest bezpośredni lub pośredni jego wkład w wyniki organizacji.
Aktualizacji zakresów odpowiedzialności powinno towarzyszyć stałe definiowanie (aktualizacja) wskaźników efektywności - nie tyle na poziomie ministerstwa, ile poprzez ministerstwo trzeba egzekwować istnienie na poziomie spółek lub central grup kapitałowych ośrodków (praktyk) gwarantujących identyfikację oczekiwanych wyników na wszystkich poziomach zarządzania, aktualizację zakresów odpowiedzialności podstawowej kadry menedżerskiej, dobór odpowiednich wskaźników efektywności, analizę najlepszych praktyk (stałe definiowanie dla poszczególnych procesów, stanowisk, co rozumiemy przez 100 proc. realizacji wyników).
Stopień realizacji wyników w zamkniętych horyzontach czasowych (miesiąc, kwartał, rok, kilka lat) powinien stanowić postawę kształtowania polityki wynagradzania zmiennego kadry menedżerskiej nadzorowanych spółek. Dobór wskaźników, wysokość wynagrodzenia oraz okresy rozliczeniowe powinny zależeć od zakresów odpowiedzialności, sposobu pomiaru efektywności, perspektywy planowania, charakteru działalności, wizji priorytetów oraz od powszechnej dla danej branży praktyki rynkowej. Jedna zasada powinna być jednak fundamentalna - wysokość, niezależnie od wartości kwotowej, jest odzwierciedleniem poziomu sprawności realizacji wyników. Stanowi przez nadrzędny organ zewnętrzny wyraz uznania za efektywność.

Definiowanie kryteriów wartości pracy

Drugim istotnym założeniem polityki kadrowej ministerstwa wobec podległych jednostek gospodarczych jest narzucenie zasady stosowania kryteriów i procedur mierzenia stopnia odpowiedzialności za wyniki, stopnia wkładu w ich osiąganie - wszyscy w organizacji odpowiadają za wyniki, ale różna jest wartość tej odpowiedzialności.
Kryteria oceny wkładu powinny wynikać ze specyfiki organizacji, natury jej procesów, uwarunkowań rynkowych, struktury priorytetów. Najczęściej stosowane zasady to: jednakowe kryteria miary wkładu dla wszystkich stanowisk w organizacji, tylko kryteria obiektywne odnoszące się do wyników i procesów ich osiągania, kryteria dotyczące pracowników uwzględniające obiektywne wymagania z punktu widzenia procesu i wyniku, kryteria na tyle powszechne, aby dawały podstawę do porównań między organizacjami. Zadaniem organów nadrzędnych w tym ministerstwa powinna być standaryzacja kryteriów oceny wartości pracy w odniesieniu do typów spółek czy ich grup - należy skorzystać z powszechnie stosowanych w tym zakresie standardów światowych.

Kryteria wartości pracy podstawą sprawiedliwych relacji społecznych

Przy doborze kryteriów oceny wkładu w osiągane wyniki należy uwzględnić nie tylko aspekt efektywności zarządzania, ale też aspekt społeczny. Kryteria te wyrażają zarówno podstawowy wymiar wartości pracy, jak i podstawowy wymiar przydatności zawodowej pracowników. Przez to stanowią fundament systemu zarządzania personelem.
Dyskusja wokół kryteriów wartości pracy powinna być osią uzgodnień ze związkami zawodowymi. W nowoczesnych systemach zarządzania nie chodzi o niskie wynagrodzenia dla pracowników, ale o związek wynagrodzeń z wkładem (odpowiedzialnością) w wyniki, spełnianiem warunków ich osiągania oraz z realną efektywnością pracy - zasada ta musi dotyczyć wszystkich od prezesa do pracownika wykonującego najprostsze prace pomocnicze. Fundamentalną zasadą, której rzecznikiem powinno być ministerstwo i związki zawodowe, jest przyjęcie założenia, że pracownik ma prawo nie tyle do wysokości wynagrodzenia, ile do stałego jego aktualizowania - organizacja powinna gwarantować stałe w miarę potrzeb doskonalenie procesów, ciągłą identyfikację oczekiwanych wyników oraz warunków ich osiągania i w ślad za tym stałe aktualizowanie korzyści pracowniczych za spełnianie tych wymagań.

Polityka rekrutacyjna

Niezbędne jest gwarantowanie polityki kadrowej korespondującej z procesami zachodzącymi na rynku zatrudnienia. Kryteria wartości pracy to kryteria miary korzyści, jakie organizacja (właściciel, wszyscy depozytariusze) pragnie osiągnąć poprzez pracę. Wynagrodzenie powinno stanowić nie tylko wyraz uznania za osiągane korzyści (proporcjonalne do spełniania wymagań wiązanych z wynikiem, jego osiąganiem), ale też powinno odzwierciedlać to, jaka na rynku panuje za nie cena - wynagrodzenie to cena, jaką gotowy jest płacić rynek za oczekiwane wyniki (korzyści).
Rynkowy aspekt wynagrodzeń zakłada, że ministerstwo jest gotowe gwarantować stosowanie zasady, że rekrutacja pracowników, zwłaszcza kadry menedżerskiej (zarządy!), będzie respektować zasady rynku. Wynagrodzenie jest nie tylko proporcjonalne do tendencji rynku, ale też proporcjonalne do gwarancji, jakie dają poszczególni kandydaci, osiągania zakładanych wyników (korzyści) - rekrutacja opiera się na ocenie skali dotychczasowych sukcesów, stopnia przygotowania kandydata. Spełnienie tej zasady wymaga otwartej, zgodnej z panującymi standardami procedury rekrutacyjnej.

Kultura organizacyjna

Dla jakości wykonywania funkcji właścicielskich i nadzorczych przez ministra skarbu istotne jest też wymuszanie w podległych strukturach gospodarczych oceny ich potencjału personalnego z punktu widzenia wymagań kultury organizacyjnej. Kultura organizacyjna to styl pracy, pożądane zachowania pracownicze najlepiej dostosowane do wymagań, jakie narzuca otoczenie rynkowe organizacji i związany z tym model organizacyjnego działania. Minister skarbu poprzez swoje służby oraz rady nadzorcze powinien gwarantować w polityce kadrowej zależnych organizacji stałą ocenę, zwłaszcza kadry menedżerskiej, potencjału kompetencyjnego z punktu widzenia wymagań kultury organizacyjnej. Oczywiście założenie takie wymaga też dyskusji nad optymalnymi kulturami organizacyjnymi dla poszczególnych przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Minister skarbu w zakresie polityki kadrowej zależnych jednostek gospodarczych powinien stymulować, gwarantować respektowanie w praktyce procedur stosowanych w prywatnych organizacjach: podstawowa zasada to: każdy wie, za jakie wyniki odpowiada - dlatego istnieją stałe procedury aktualizacji wyników, jakie muszą być osiągnięte na poziomie firmy i jej jednostek, są stale opracowywane w ramach spółek wskaźniki efektywności realizacji tych wyników dla wszystkich poziomów zarządzania, są monitorowane i analizowanie najlepsze praktyki - podstawa do budowy wskaźników efektywności, wynagrodzenia zmienne są odzwierciedleniem stopnia realizacji wyników, kryteria wartości pracy powinny wpływać na relacje wewnętrzne, ale też na ocenę wartości pracy w stosunku do rynku zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń i rekrutacji - przy rekrutacji trzeba określać, z jakiego rynku jest poszukiwany kandydat i jaką daje szansę sukcesu. Wynagrodzenie to cena na danym rynku za gwarantowane korzyści. Polityka kadrowa ministra to też wymuszanie stałej oceny potencjału kadry menedżerskiej, zwłaszcza z punktu widzenia optymalnej kultury organizacyjnej.
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: gazeta.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  6 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Niebieska kontrolka temperatury. Co oznacza?

  Niebieska kontrolka temperatury pojawia się na tablicy zegarów części samochodów. Jaką informację przekazuje kierowcy?

  7 mitów na temat kredytu hipotecznego

  Kredyt hipoteczny. Ekspercie wskazali siedem najczęściej spotykanych mitów na temat kredytu hipotecznego. Jakie to mity?

  Wartość zadłużenia w hipotekach przekroczyła 500 mld zł

  Kredyty mieszkaniowe. Padła historyczna wartość zadłużenia w hipotekach – przekroczyła 500 mld zł. Akcja kredytowa kwitnie - stymuluje ją finansowanie na wysokie kwoty. Z danych BIK po pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wynika, że ponad 25% wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych stanowią kredyty udzielone na kwoty powyżej 500 tys. zł, a prawie 45% kredytów gotówkowych – na ponad 50 tys. zł. BIK dokonuje analizy, co jest motorem napędzającym Polaków do finansowania swoich potrzeb konsumenckich. Prezes Zarządu BIK, dr Mariusz Cholewa zwraca uwagę na czynniki determinujące optymistyczne prognozy na rynku kredytowym w drugim półroczu 2021 roku.

  Migająca kontrolka płynu chłodniczego. Co oznacza?

  Migająca kontrolka płynu chłodniczego nie stanowi najlepszego sygnału. Może bowiem oznaczać, że silnik w aucie przegrzewa się.

  Rynek mieszkaniowy rozgrzany do czerwoności. Czy będzie ochłodzenie?

  Rynek mieszkaniowy od dłuższego czasu notuje hossę. Popyt znacznie przekracza podaż, mieszkania wyprzedają się na pniu, a ich ceny rosną w zatrważającym tempie. Niskie stopy procentowe i szeroka dostępność kredytów sprawiają, że kupujących przybywa. Czy ten stan rzeczy się utrzyma?

  Do 6 sierpnia najemcy sklepów mogą wycofać się z przedłużonych umów najmu

  Najem. Najemcy sklepów w centrach handlowych, którzy w zamian za brak opłat czynszowych w okresie lockdownów decydowali się na przedłużanie umów najmu o pół roku, mogą się z tych zobowiązań wycofać. Tę możliwość wprowadziła ustawa covidowa, która weszła w życie 23 lipca br. i która dała najemcom dwa tygodnie na skorzystanie z tego rozwiązania. Zdaniem prawników dla większości najemców jest to zapis korzystny, bo wygasza dotychczasowe roszczenia wynajmujących. Jednocześnie zastrzegają oni, że uchylenie anuluje wszystkie zapisy aneksów covidowych, a z prawnego punktu widzenia jest to kontrowersyjna zmiana, bo zostawia „na lodzie” zarządców centrów handlowych.

  Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - nowe zasady

  Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - nowe zasady. Wysokość pomocy dla kół gospodyń wiejskich będzie zależała od liczby należących do nich osób i wyniesie od 5 do 7 tys. zł. Dotacja będzie przyznawana raz w roku - zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Rynek motoryzacyjny w Polsce. 5 razy więcej aut przez 30 lat

  Rynek motoryzacyjny w Polsce rozwija się. Ostatnie 30 lat minęło pod znakiem 5-krotnego wzrostu ilości samochodów i wzrostu długości dróg.

  Letnie rekordy wypadków drogowych. Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Wypadki. Połowa wakacji za nami. W ubiegłym roku to właśnie sierpień był miesiącem z niechlubnym rekordem największej liczby wypadków. W tym roku w pierwszej połowie letniego sezonu urlopowego liczba zgłoszonych w ramach assistance spraw była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czy w 2021 r. idziemy na kolejny rekord? Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Check engine: LPG winne pojawienia się kontrolki?

  Check engine: LPG może powodować świecenie się błędu? W niektórych przypadkach tak. To jednak nie wina instalacji, a na ogół gazownika lub usterki.

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że z ofert wolnorynkowych (nie podlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE) korzysta już ponad 37 proc. klientów w gospodarstwach domowych (ponad 5,8 mln). Tylko w czerwcu 2021 sprzedawcę prądu zmieniło 2,3 tys. odbiorców. Od początku 2021 r. takiej zmiany dokonało 22 tys. odbiorców: ponad 17 tys. klientów indywidualnych i prawie 5 tys. biznesowych. Od 2007 roku sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie prawie 929 tys. odbiorców.

  Cennik Lexusa NX startuje od 200 tys. zł

  Cennik Lexusa NX został przygotowany dla polskiego rynku. Za bazową wersję hybrydową trzeba zapłacić co najmniej 200 tys. zł.

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.