reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Tarcza Antykryzysowa > Rozliczenie dofinansowania na ochronę miejsc pracy z FGŚP

Rozliczenie dofinansowania na ochronę miejsc pracy z FGŚP

Podmiot, który otrzymał wsparcie na ochronę miejsc pracy z FGŚP, musi rozliczyć pobrane na ten cel środki w wojewódzkim urzędzie pracy, w którym składał wniosek o ten rodzaj dofinansowania. Rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od dnia, w którym zakończono udzielanie wsparcia, korzystając z elektronicznego formularza, który należy złożyć przez konto na praca.gov.pl.

Podmiot, który wprowadził przestój lub obniżony wymiar czasu pracy na podstawie porozumienia ze stroną pracowniczą i otrzymał wsparcie z FGŚP w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS, musi rozliczyć otrzymane świadczenia.

Obowiązek ten mają zatem beneficjenci będący:

 • przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
 • organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • podmiotem pożytku publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;

 • państwową lub prowadzoną wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucją kultury, w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, u której wystąpił spadek przychodów w następstwie COVID-19;
 • kościelną osobą prawną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostką organizacyjną;
 • samorządową instytucją kultury, w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, u której wystąpił spadek przychodów w następstwie COVID-19.

Zasady rozliczenia przez WUP wsparcia z FGŚP

Rozliczenie przez wojewódzkie urzędy pracy (dalej WUP) przekazanych uprawnionym podmiotom dofinansowań do wynagrodzeń i należnych od nich składek od pracodawcy następuje dwuetapowo w drodze:

 • wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP i dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków, która polega w szczególności na analizie jej kompletności, prawidłowości złożonych przez beneficjentów oświadczeń oraz weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków i której dokonuje się w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy zawartej przez uprawniony podmiot z dyrektorem WUP;
 • końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków, i ostatecznego zatwierdzenia przekazanego rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP, która może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy zawartej przez uprawniony podmiot z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy (art. 15g ust. 17b ustawy o COVID-19).

Obowiązek złożenia formularza rozliczeniowego

W celu rozliczenia beneficjent pomocy składa elektronicznie formularz „Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy”. Jest to dokument, w którym należy zbiorczo rozliczyć wykorzystanie środków na dofinansowanie w podziale na:

 • pracowników objętych przestojem i obniżonym wymiarem czasu pracy oraz
 • okresy, których dotyczyło dofinansowanie.

W formularzu rozliczeniowym należy podać numer umowy, który jest tożsamy z numerem wniosku. Jeżeli beneficjent podpisał więcej niż jedną umowę o dofinansowanie, rozliczenia należy dokonać w stosunku do każdej umowy odrębnie.

Do formularza rozliczeniowego należy załączyć następujące dokumenty:

 • wykaz pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku, na podstawie którego podmiot złożył wniosek o dofinansowanie;
 • wykaz pracowników w formie rozliczenia otrzymanej pomocy;
 • wyciąg bankowy obejmujący przelewy wynagrodzeń pracowników bądź inny równoważny zbiorczy dokument potwierdzający wypłaty wynagrodzeń na rzecz poszczególnych pracowników za każdy miesiąc otrzymanego wsparcia,
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu składek ZUS za każdy miesiąc otrzymywania pomocy,
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za każdy miesiąc otrzymywania pomocy.

Formularz rozliczeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, jako integralną całość, należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Aby uzyskać dostęp do całego artykułu zamów abonament INFORLEX Twój Biznes. PROMOCJA! Teraz dwa dostępy w cenie 98 zł za miesiąc. Kup dostęp >>

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

 

Alicja Kozłowska

specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziale kadrowo-płacowym

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Markiewicz

Ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl i Manager w Mzuri CFI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama