reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Tarcza Antykryzysowa > Zadania publiczne w czasie pandemii COVID-19

Zadania publiczne w czasie pandemii COVID-19

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i organizacja pozarządowa jako strony umowy na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym powinny poinformować się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

W najnowszych przepisach zostało uwzględnione wykonywanie zadań publicznych w związku z pandemią COVID-19. Zadania te są realizowane na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: u.p.p.).

Sposób postępowania z umowami zawartymi na tej podstawie reguluje ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa).

Cztery rodzaje zadań

Rozwiązania czasowe wprowadzone przez specustawę dotyczą czterech rodzajów zadań publicznych.

Podstawa prawna

Szczegóły

 

 

 

art. 11a u.p.p.

W razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1897), w kraju lub poza jego granicami - organ administracji publicznej w celu zapobieżenia ich skutkom może zlecać realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zlecenia mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 u.p.p. (m.in. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie socjalne). 

 

 

art. 11b u.p.p.

Prezes Rady Ministrów - jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny - może zlecać m.in. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 u.p.p. realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

 

art. 11c u.p.p.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego, ratownictwa wodnego, jednostkom ochrony przeciwpożarowej oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

 

art. 19a u.p.p.

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 u.p.p., organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - uznając celowość realizacji tego zadania - może zlecić organizacji pozarządowej lub ww. podmiotom z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Samorządy są szczególnie zainteresowane umowami podpisanymi na podstawie art. 19a u.p.p. Przepis dotyczy realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 tys. zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Obowiązki informacyjne

Pierwszą sprawą, którą uregulował ustawodawca w związku z pandemią COVID-19, są obowiązki informacyjne stron umów zawartych w trybie określonym w art. 11a-11c lub art. 19a u.p.p. Jeżeli umowa taka została zawarta przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, strony umowy niezwłocznie wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy - o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji stosowne oświadczenia. Przepis art. 15zzzzzb ust. 1 specustawy zawiera przykładowe wyliczenie informacji ujawnianych w oświadczeniu. Jest to katalog otwarty, czyli wyliczenie przykładowe.

Oświadczenie dotyczy w szczególności:

1) liczby i stanowisk pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji umowy:

a) podlegających obowiązkowej hospitalizacji w celu zapobiegania szerzeniu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub COVID-19,

b) podlegających obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu w związku z pozostawaniem w styczności z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub chorymi na COVID-19,

c) zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem (np. z uwagi niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19),

d) skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na stronę umowy obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 specustawy;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą one stron umowy;

6) braku możliwości realizacji poszczególnych działań określonych umową.

Aby uzyskać dostęp do całego artykułu zamów abonament INFORLEX Twój Biznes. PROMOCJA! Teraz dwa dostępy w cenie 98 zł za miesiąc. Kup dostęp >>

 

Paweł Skoczanik

Podstawy prawne

  • art. 15zzzzzb-15zzzzzd ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

  • art. 11a-11c, art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 688; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama