Kategorie

Kto może dostać dofinansowanie w ramach Działania 8.2?

inforCMS
Aby otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 8.2 należy spełnić pewne warunki. Jakie to warunki?

O dofinansowanie w ramach Działania 8.2. PO IG mogą starać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie następujące warunki:


1. prowadzą działalność gospodarczą i mają swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a gdy jest to osoba fizyczna - ma adres zamieszkania na terytorium RP;


2. dokonują inwestycji;


3. realizują umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi przedsiębiorcami, przy czym umowy te określają warunki i zakres współpracy w ramach wspólnych procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców;


4. planują rozpoczęcie lub rozwój współpracy z przedsiębiorcami, o których mowa w pkt 3, w oparciu o rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B;
złożyły wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu;


5. zobowiążą się do utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.


Dla potrzeb ustalenia wielkości przedsiębiorstwa w Działaniu PO IG 8.2. stosuje się definicję Komisji Europejskiej, która w kalkulacji uwzględnia powiązania kapitałowe i osobowe z innymi przedsiębiorstwami działającymi na pokrewnych rynkach.


Zobacz: Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w UE


Na czym polega procedura oceny wniosku?

 
Wniosek o dofinansowanie przechodzi następujące etapy oceny:


- ocenę formalną


- ocenę merytoryczną obligatoryjną


- ocenę merytoryczną fakultatywną.


Ocena formalna


1.
dokonują jej Regionalne Instytucje Finansujące


2.
przeprowadzana jest metodą „zerojedynkową”


3.
w przypadku, gdy wniosek zawiera uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia lub poprawy (tj. niemające zasadniczego charakteru) Wnioskodawca otrzymuje wezwanie do ich usunięcia (ma na to 5 dni roboczych od doręczenia)


4.
konkretne uchybienia poprawiać można tylko raz - gdy poprawki nie zostaną  wprowadzone lub uzupełnione prawidłowo, wniosek zostaje odrzucony


Ocena merytoryczna


1. podlegają jej tylko wnioski, które przeszły ocenę formalną


2. przeprowadza ją Komisja Konkursowa


3.
Wnioskodawca informowany jest pisemnie o przekazaniu jego wniosku do oceny merytorycznej


4.
ocena merytoryczna składa się z 2 etapów:


- ocena merytoryczna obligatoryjna -> system „zero-jedynkowy”, wniosek musi spełnić wszystkie kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej - jeśli nie, zostaje odrzucony (Wnioskodawca otrzymuje pisemne uzasadnienie)


- ocena merytoryczna fakultatywna -> poddawane jej są wnioski, które przeszły ocenę obligatoryjną (Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o tym, że została ona rozpoczęta), ocena w systemie punktowym


Do dofinansowania rekomendowane są projekty, które jednocześnie:


1.
spełniają wszystkie kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej,


2.
uzyskały co najmniej 40 punktów w ocenie merytorycznej fakultatywnej,

3. osiągnęły próg minimalny finalnej liczby punktów, w kolejności wynikającej z uzyskanej finalnej liczby punktów (malejąco od najwyższej liczby punktów do najniższej).


Próg minimalny finalnej liczby punktów ustalany jest po zakończeniu oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie poprzez zestawienie kwoty środków przeznaczonej na dany konkurs (zawartej w ogłoszeniu o konkursie) z wynikami oceny merytorycznej fakultatywnej.

 
Zobacz: Jak obronić się przed Europejskim Nakazem Zapłaty

 

 Jakie wydatki można pokryć ze środków pochodzących z dotacji w ramach 8.2?


Każdy wydatek, aby zyskać status wydatku kwalifikowanego (można go pokryć ze środków dotacji) musi spełnić następujące warunki:


1. jest niezbędny dla realizacji projektu (dla każdego wydatku potrzebne jest szczegółowe uzasadnienie, odnoszące się do istoty projektu),


2. nie został poniesiony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.


W Działaniu PO IG 8.2 można uzyskać dofinansowanie do następujących grup wydatków:


1. wartości niematerialne i prawne - patenty, licencje, know - how, nieopatentowana wiedza techniczna (w szczególności oprogramowanie niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B),


2. nowe środki trwałe z wyjątkiem nieruchomości,


3. usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B,


4. raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,


5. analizy przygotowawcze oraz usługi doradcze o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i inne usługi eksperckie związane z projektem, w szczególności w zakresie reinżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczone przez doradców zewnętrznych, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi,


6. działania informacyjne o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem,


7. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia,


8. koszty związane z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,


9. szkolenia specjalistyczne niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych.


Zobacz: Nieuczciwa reklama firmy, produktu, usługi


Co zyskuje firma, która wdroży system B2B?


Wdrożenie platformy B2B wiąże się z wieloma korzyściami. Najważniejszą z nich jest oszczędność czasu, który w przypadku współpracowania z wieloma partnerami biznesowymi jest bardzo istotny. Pozwala także na oszczędność pieniędzy wynikającą z prowadzenia rozsądnej i usystematyzowanej gospodarki magazynowej. Bardzo istotną korzyścią płynącą z wdrożenia platformy B2B jest usprawnienie komunikacji z klientami - platforma nie tylko pozwala na sprawny kontakt z klientem, ale także daje możliwość odpowiedniego pogrupowania swoich kontrahentów, indywidualizując kontakt z nimi.


Jakie funkcjonalności posiada platforma B2B?


Platformy B2B pozwalają na wdrożenie szeregu funkcjonalności, które pozwolą na dostosowanie systemu do naszych potrzeb. Jednym z nich jest integracja z programem magazynowo - sprzedażowym, która pozwala na kontrolę stanów magazynowych i pełne zautomatyzowanie procesu zamówień i sprzedaży, kontrolę stanów magazynowych i pełną automatyzację procesu zamówień i sprzedaży. Równie duże korzyści daje integracja z systemami ERP i finansowo-księgowymi firm, która zdecydowanie upraszcza i skraca proces składania i realizacji zamówień, a także pozwala na zarządzanie dokumentami finansowymi Szczególnie istotnym atrybutem platform jest możliwość tworzenia grup rabatowych i zindywidualizowanego zarządzania promocjami.


Rozbudowany CRM pozwala z kolei na zarządzanie w prosty sposób kontaktami z kontrahentami poprzez różnorodne narzędzia, jak np.: baza klientów, terminarz spotkań, szczegółowa historia kontaktów, powiadomienia czy notatki.


Zobacz: Ograniczenie przywilejów pracowniczych


Jaki model platformy będzie najlepszy dla mojej firmy?


Wśród platform B2B wyróżniamy kilka gatunków - największą popularnością cieszą się modele: sprzedażowe i aukcyjno - przetargowe.


1. Pierwszy typ to pewnego rodzaju sklep internetowy, ograniczający listę dostawców do firm, z którymi współpracuje stale. Polecamy go firmom o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, funkcjonującej na szerokim obszarze geograficznym i posiadającym wielu kontrahentów lub wiele filii. To model skierowany do przedsiębiorstw współpracujących z wieloma kontrahentami lub dokonujących zamówień różnorodnych dóbr.


2. Drugi model - aukcyjno-przetargowy to aukcje między dostawcami, umożliwiające porównanie cen za oferowane przez nie produkty lub usługi. Model ten w pełni dostosowuje się potrzeb użytkownika poprzez dobranie typu negocjacji do przedmiotu aukcji. Skierowany jest do osób współpracujących z mniejszą liczbą kontrahentów, ale starających się znaleźć najlepszą możliwą opcję transakcji. Obecnie najczęściej stosuje się modele mieszane, umożliwiające sprostanie różnorodnym potrzebom rynkowym.


Czy firma, która decyduje się na wdrożenie odnotowuje realne zyski?


Tak. Platforma B2B ułatwia firmom wymianę informacji, ale przede wszystkim usprawnia sprzedaż automatyzując proces składania i realizowania zamówień hurtowych. Umożliwia to zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w proces. Pozwala ona na sprawne prowadzenie transakcji na odległość, oszczędzając czas i pieniądze. Obniżenie kosztów zachodzi przede wszystkim dzięki rozsądnie planowanej gospodarce magazynowej. Pozwala także ona zastąpienie tradycyjnych metod komunikowania, co również znacząco obniża koszty. Możliwość składania zamówień 7 dni w tygodniu przez całą dobę pozwala na zwiększenie liczby zamówień, a indywidualizacja promocji buduje lojalność wobec producenta. Ponadto stosowanie platformy umożliwia bardziej racjonalne planowanie budżetu i ułatwia kontrolę wydatków.

 
Zobacz: Dyrektywa tytoniowa może spowodować bankructwa małych sklepów

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.