Kategorie

Magister poszukiwany. Czy wykształcenie ma znaczenie dla pracodawcy?

Anna Kiedrzyńska
inforCMS
Pracodawcy szukając pracowników zwracają uwagę na kompetencje kandydatów, czyli wiedzę, doświadczenie, umiejętności i postawę w pracy. Liczy się także osobowość i motywacja do pracy. Wykształcenie jest pewną miarą tych kompetencji, dlatego pracodawcy w ogłoszeniach umieszczają je wśród kryteriów formalnych.

 

Czy pracodawcy w Polsce chętnie zatrudniają doktorantów i magistrów? Czy raczej liczy się dobre rzemiosło i pracowitość? Postanowiliśmy to sprawdzić i zapytać kilku ekspertów oraz przedsiębiorców o zdanie.

 

Dewaluacja magisterium

 

Reklama

Faktem jest, że liczba uczelni w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat gwałtownie wzrosła z liczby 124 do 458, jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie w Polsce mamy 132 uczelnie publiczne i 326 prywatnych. Dostęp do nauki stał się o wiele prostszy i powszechny. Tym samym uczelnie zyskały miano "wylęgarni magistrów", których często poziom i wiedza pozostawiają wiele do życzenia.

Sam przedrostek „mgr” utracił dzisiaj swój prestiż i niewiele znaczy dla pracodawców. Wielu pracodawców jednak zwraca uwagę na wykształcenie potencjalnego pracownika. Lecz przede wszystkim dla pracodawcy ważne są kompetencje pracownika, czyli wiedza, umiejętności i postawa w  pracy. Informacja o tym, że pracodawcy zwracają uwagę na wykształcenie wynika jednoznacznie z opinii dyrektorów HR.

- Wykształcenie może być pewną miarą tych kompetencji, dlatego pracodawcy w swoich ogłoszeniach piszą nie tylko o zadaniach, które pracownik będzie realizował, ale umieszczają tzw. kryteria formalne (m.in. wykształcenie). Informacja o wykształceniu kandydata jest ważnym aspektem preselekcji, czyli wstępnego wyboru CV najlepszych kandydatów, spośród wielu aplikacji przesłanych w procesie rekrutacji - wyjaśnia dr Katarzyna Ramirez-Cyzio, wykładowca na studiach MBA dla kadry HR w Akademii Leona Koźmińskiego.

Niektóre mniejsze firmy cenią bardziej doświadczenie zawodowe, a nie lata spędzone na uczelni, ponieważ coraz więcej absolwentów, zwłaszcza tych świeżo po studiach, nie ma pojęcia o prawdziwym życiu zawodowym.

- Od kilku miesięcy szukam dobrego pracownika do pracy w mojej firmie, ale nikogo nie mogę znaleźć. Jeśli widzę w CV kilkumiesięczne epizody w karierze zawodowej to od razu patrzę na to krzywym okiem. To coś musi znaczyć. Albo ta osoba jest niestabilna psychicznie, albo nie nadaje się do pracy - mówi dyrektor jednego z warszawskich biur podróży.

 

Doktorat to szansa na awans zawodowy?

 

Reklama

Do niedawna studia doktoranckie wybierały osoby związane z wyższą uczelnią. Jednak ta tendencja się zmienia. Po magisterce na uczelni pozostają osoby, które chcą nie tylko nadal prowadzić pracę naukową, ale także wyróżnić się na rynku pracy. Coraz częściej już aktywni zawodowo pracownicy, chcąc podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse na stanowisko kierownicze, wracają ponownie do budynków uczelni wyższej. Obecnie ukończenie studiów doktoranckich nie wiążę się z koniecznością wykładania i pracownia w akademii. Studia doktoranckie traktowane są coraz częściej jako sposób na podniesienie kwalifikacji.

Czy pracodawcy chcą zatrudniać osoby ze stopniami naukowymi? Są stanowiska, na których bardzo chętnie zatrudnia się osoby ze stopniami naukowymi, szczególnie w inżynierii, w działach technologicznych, konstruktorskich, gdzie taka metodologia naukowa jest ceniona.

- Gorzej jest w przypadku prac administracyjnych, gdzie stopnie naukowe mogą być niemile widziane, a takie osoby są postrzegane, jako mocno przekwalifikowane. Istnieje też stereotyp naukowca, który nie jest przystosowany do realiów biznesowych, co może niektórych pracodawców wręcz odstraszać - twierdzi Katarzyna Gurszyńska, Communication Manager z firmy Randstad.

Jak twierdzi dr Katarzyna Ramirez-Cyzio, wykładowca na studiach MBA dla kadry HR w Akademii Leona Koźmińskiego, zatrudnienie przez pracodawcę absolwenta studiów podyplomowych zależne jest od branży, miejsca w strukturze organizacyjnej i indywidualnych doświadczeń Zarządów.

- Osoby z tytułami naukowymi chętnie przyjmowane są przez firmy consultingowe, firmy z branż farmaceutycznej - szczególnie w obszarze badania i rozwoju, biotechnologicznej, medycznej, finansowej. Im wyżej ulokowane jest stanowisko w strukturze organizacyjnej, tym częściej osoba ze stopniem naukowym może znaleźć zatrudnienie. Istnieje wiele ograniczających przekonań na rynku na temat osób ze stopniem naukowym, które sprawiają, że trudno jest zatrudnić się takiej osobie na stanowisko menedżerskie. Pracodawcy preferują tu osoby z ukończonymi studiami MBA. Coraz częściej jednak osoby obejmujące wysokie stanowiska (zarząd, dyrektorzy) posiadają stopień naukowy i wtedy same chętnie przyjmują do pracy także osoby posiadające tytuł naukowy, widząc w nich nie zagrożenie, a wartość dodaną dla organizacji - uważa dr Katarzyna Ramirez-Cyzio.

Tę tendencję potwierdza Karolina Jarosińska, Kierownik ds. Rekrutacji, A-TEAM RECRUITMENT:

- Są pewne szczególne branże, takie jak nauki medyczne i pokrewne, gdzie tytuł naukowy ma znaczenie i jest ceniony na rynku. Ale żeby stać się faktycznie atrakcyjnym kandydatem dla pracodawców trzeba również pozyskać doświadczenie biznesowe. Z moich kilkuletnich obserwacji rynku wynika, iż głównie takie połączenia nauki i biznesu stanowią prawdziwą korzyść dla kandydata i pracodawcy.

 

Mądry prezes chce zatrudniać doktorów

 

Jak pokazuje sondaż przeprowadzony 14 maja 2011 r. wśród doktorantów I i III roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z reguły doktorzy zatrudniani są na stanowiskach kierowniczych i w organizacjach, które poszukują nowego, świeżego spojrzenia na realizację swoich zadań oraz innowacyjnego podejścia do wyzwań biznesowych. To zazwyczaj podmioty, które budują silną oryginalną kulturę organizacyjną i doceniają rolę rozwoju pracowników.

Zatrudnianie osób ze stopniami naukowymi poprawia wizerunek i podnosi prestiż firmy oraz jest formą deklaracji „U nas pracują najlepsi, nasi pracownicy rzeczywiście znają się na robocie”. Szczególnie widoczne jest to w firmach konsultingowych, wielkich korporacjach, bankach, a ostatnio również w administracji. Coraz więcej organizacji już teraz zatrudnia kadrę posiadającą stopnie naukowe, a kadra ta zachęca do osiągania takich stopni kolejnych pracowników. Proces ten ulega więc stałemu dynamicznemu wzrostowi. Przeciwnie bywa tylko wówczas, gdy ktoś czuje się osobiście zagrożony przez bardziej wykształconą osobę i woli za cenę swego dobrego samopoczucia ograniczyć szansę rozwoju całej instytucji. Jeden z pytanych o to doktorantów naszej uczelni napisał: „Mądrzy pracodawcy chcą zatrudniać doktorów, a nawet jeszcze tylko doktorantów. U pozostałych nie warto po prostu pracować”- twierdzi prof. Czesław Szmidt, kierownik studium doktoranckiego w Akademii Leona Koźmińskiego.

Ów dyskomfort i złe samopoczucie w firmie potwierdza jedna z urzędniczek zatrudniona w administracji publicznej.

 - Często wieloletnie studia i uzyskany tytuł doktoranckich studiów może okazać się przeszkodą nie tyle w uzyskaniu awansu zawodowego co w relacjach ludzkich w pracy. Jeśli twój szef wie, że masz lepsze wykształcenie od niego, może się ciebie obawiać i zwyczajnie nie przyjąć do pracy czy nie dać możliwości wykazania się. Ja zrobiłam doktorat tylko i wyłącznie dla siebie i nikomu nie radzę chwalić się wysoką wiedzą. W Polsce pod tym względem jest jeszcze wiele do zrobienia - mówi wysoko postawiona urzędniczka.

 

Szkolenie pracownika

 

Powrót na uczelnię i ponowna nauka w celu uzyskania doktoratu bądź uzupełnienia studiów  nie jest rozwiązaniem dla każdego. O wiele szybsze i skuteczniejsze są studia podyplomowe, kursy przygotowawcze czy po prostu szkolenia, z których coraz częściej korzystają firmy, od małych przedsiębiorstw po międzynarodowe korporacje.

- Najczęściej motywacja osób studiujących na studiach podyplomowych jest taka, żeby będąc już umocowanym zawodowo podnosić albo swoje kwalifikacje albo swoje zainteresowania. Pierwszy motyw to podnoszenie kwalifikacji, drugi to realizacja zainteresowań i trzeci to wymiar bardzo praktyczny. Ktoś, załóżmy, jest po studiach magisterskich, zdobył już dyplom, ale chce zdobyć jeszcze wiedzę bardzo praktyczną  - twierdzi prof. dr hab. Stanisław Mocek, prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas w Warszawie.

Tytuł magistra niewiele dziś mówi pracodawcom, za to przychylnie patrzą oni na ukończone studia podyplomowe czy szkolenia, ponieważ mają one charakter praktyczny i przydadzą się w codziennej pracy. Popularne stało się to, że uczelnie wyższe dostają zlecenia od firm prywatnych bądź instytucji publicznych na realizację studiów podyplomowych, które by przygotowały ich pracowników bądź przyszłych pracowników od strony praktycznej.

 

Pracownicy po studiach podyplomowych są cenieni przez firmy.

 

- Jeżeli studia są powiązane ze ścieżką zawodową, to jest to na pewno plus. W przypadku specjalizacji ma to znaczenie dla pracodawców ze względu na wiedzę i coraz częściej zdobyte na studiach podyplomowych umiejętności praktyczne. Także świadczy o chęci rozwoju pracownika. Taki pracownik będzie dla wielu pracodawców bardziej cenny. Na stanowiskach TOP Management na pewno bardzo znaczące jest MBA - mówi Katarzyna Gurszyńska, Communication Manager z firmy Randstad.

Studia podyplomowe są traktowane przez pracodawców jako dodatkowy atut, ale nie są czynnikiem decydującym o wyborze. Najważniejsze jest doświadczenie i umiejętność przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczne działanie.

 

Wykształcenie jest ważne, ale nie najważniejsze

 

Pracodawcy zwracają uwagę na wykształcenie potencjalnego pracownika. Trudno powiedzieć na ile to stereotyp magistra - człowieka o szerokich horyzontach a na ile realna jakość pracownika.

- Wyższe wykształcenie jest już pewnym oczekiwanym standardem, świadczącym o pewnym poziomie intelektualnym kandydata, o jego ambicjach. Niektóre firmy mają wręcz uwzględnione w opisach stanowisk konkretne wykształcenie. Bardzo cenione są też pewne konkretne szkoły, np.: Uniwersytet Warszawski, SGH - mówi Katarzyna Gurszyńska, Communication Manager z  firmy Randstad.

W wielu branżach wymagane jest wykształcenie kierunkowe, szczególnie w zawodach technicznych, czy w przypadku specjalistów w konkretnej dziedziny. Na pewno jednak kluczowe jest doświadczenie zawodowe, jakim może wykazać się pracownik.

Pracodawcy zwracają też uwagę na inne cechy pracownika, jak tłumaczy Karolina Jarosińska, Kierownik ds. Rekrutacji, A-TEAM RECRUITMENT:

- Istnieją wybrane branże, jak chociażby księgowość, gdzie wykształcenie kierunkowe ma znaczenie, ale w dobie dzisiejszego pędu do wiedzy i budowania kariery ma to zdecydowanie mniejsze znaczenie niż kilka lat temu. Pracodawcy oceniają wartość kandydata głównie po doświadczeniu, a przypadku absolwentów po dodatkowych zajęciach, jak chociażby wolontariat, dodatkowa praca, praktyki. Dobrze jest skończyć znaną i prestiżową uczelnię ale to nie jest już taką przewagą konkurencyjną jak wcześniej. Liczy się osobowość, motywacja do pracy i umiejętności.

 

 

Anna Kiedrzyńska
www.mojafirma.infor.p

 

 

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Mojafirma.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.