Kategorie

Korekta VAT

Jacek Trusiński
Radca prawny
inforCMS
Koniec roku podatkowego zmusza do ostatecznego rozliczenia się z fiskusem. Najwięcej problemów z reguły dotyczy podatku VAT.

Współczynnik proporcji - korekta rozliczenia podatku w zakresie towarów i usług nie będących środkami trwałymi bądź wartościami niematerialnymi

Na zakończenie roku podatkowego przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które nie zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Taka korekta za rok podatkowy 2009 powinna zostać dokonana jednorazowo w deklaracji składanej za pierwszy okres rozliczeniowy (w zależności od wyboru podatnika: miesiąc albo kwartał) roku podatkowego 2010. Mówi o tym art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego treścią przedsiębiorca po zakończeniu roku podatkowego, w którym w swoich deklaracjach stosował - do wartości podatku naliczonego od czynności dających i niedających prawa do odliczenia podatku - wskaźnik proporcji ustalony na podstawie obrotów roku 2008, winien dokonać korekty kwoty podatku odliczonego, wyliczanego w roku 2009 o tę wstępnie ustaloną proporcję.

Taką korektę najprościej można wykonać według poniższego schematu:

1. wyliczamy całkowitą wartość podatku związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z podatku w roku podatkowym 2009;

2. wyliczamy wskaźnik proporcji, podstawiając do licznika proporcji całkowitą wartość sprzedaży opodatkowanej, zaś do mianownika wartość sprzedaży ogółem (zarówno opodatkowanej, jak i zwolnionej) w roku podatkowym 2009;

Reklama

3. wyliczamy kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną, która w roku podatkowym 2009 powinna podlegać odliczeniu, poprzez zastosowanie wyliczonego wskaźnika z pkt. 2 do całkowitej wartości podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z podatku - wartość z pkt 1.

4. ustalamy różnicę pomiędzy kwotą wyliczoną w pkt 3 (podatkiem podlegającym odliczeniu za rok 2009) a kwotą wstępnie odliczonego podatku w deklaracjach składanych w roku 2009 (sumą kwot podatku do odliczenia ze wszystkich deklaracji złożonych w roku 2009);

5. rozliczamy różnicę w deklaracji podatkowej składanej za styczeń 2010 (w przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali kwartalną formę rozliczeń - za pierwszy kwartał 2010).

Uwaga! Korekty nie dokonuje się, jeżeli różnica pomiędzy proporcją odliczenia wstępnego a proporcją określoną po zakończeniu roku 2009 nie przekroczy 2%.

Przykład:

Reklama

Przedsiębiorca na rok podatkowy 2009 ustalił wskaźnik sprzedaży opodatkowanej do wartości sprzedaży ogółem na 85% (na podstawie danych z poprzedniego roku podatkowego). W każdej deklaracji miesięcznej (lub kwartalnej) stosował ten wskaźnik, aby ustalić wartość podatku naliczonego w związku ze sprzedażą opodatkowaną, podlegającego odliczeniu. Wartość całego podatku naliczonego w roku podatkowym 2009 wyniosła 100 000 zł. W trakcie roku podatkowego podatnik, stosując wstępny współczynnik proporcji, odliczył zatem podatek w wysokości 85 000 zł (100 000 zł x 85%).

Składając deklarację za styczeń 2010 (I kwartał 2010), przedsiębiorca obowiązany jest dokonać korekty podatku odliczonego (85 000 zł). W tym celu ustala proporcję rzeczywiście zrealizowanej w roku 2009 sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem, która wyniosła 70%.

Oznacza to, że przysługujący mu do odliczenia podatek naliczony w związku ze sprzedażą opodatkowaną powinien wynieść 70 000 zł (100 000 zł x 70%).

Przeprowadzone wyliczenie stanowi dla przedsiębiorcy podstawę do korekty deklaracji za styczeń 2010 (I kwartał 2010), polegającej na zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego (do odliczenia) za rok 2009 o kwotę 15 000 zł (85 000 - 70 000). Korektę (15 000 zł) wykazuje się w poz. 51 deklaracji VAT-7 i VAT-7K, przy czym gdyby za rok 2009 ostateczny współczynnik proporcji przyjął wartość z zakresu od 83% do 87%, korekta deklaracji nie byłaby konieczna.

Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Od 1 tycznia 2008 r. przedsiębiorcy nabywający środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest wyższa od 15 000 zł, mają obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego przy ich nabyciu w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych, przy czym roczna korekta dotyczy jednej piątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów (nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste), jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy - korektę robi się w ciągu 10 kolejnych lat, przy czym roczna korekta dotyczy jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 15 000 zł korektę dokonuje się jednorazowo. Korekta podatku naliczonego przy nabyciu (wytworzeniu) takich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w trakcie roku podatkowego 2009, winna zostać dokonana w deklaracja za styczeń 2010 (I kwartał 2010 r.). Należy pamiętać, że korektę podatku naliczonego przy nabyciu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 15 000 zł należy zrobić po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostały oddane do użytkowania. Innymi słowy, jeśli ich nabycie (wytworzenie) nastąpiło w roku 2009, ale nie zostały oddane do użytkowania, korektę podatku dokonamy dopiero po zakończeniu roku podatkowego, w którego trakcie zaczęto je użytkować.

Przykład:

Przedsiębiorca w lutym 2009 r. kupił środek trwały za cenę 100 000 zł + 22% VAT (cena brutto 122 000 zł). Wstępny współczynnik proporcji wyliczony, opierając się na roku podatkowym 2008 wyniósł 85%. Przedsiębiorca zatem odliczył w deklaracji za luty 2009 (lub za I kwartał 2009) kwotę 18 700 zł (22 000 zł x 85% = 18 700 zł). Po zakończeniu każdego roku, od 2009 do 2014, przedsiębiorca obowiązany jest dokonać korekty odliczenia (za pierwszy okres rozliczeniowy) w odniesieniu do kwoty podatku naliczonego równej 1/5 x 22 000 zł = 4400 zł. W roku 2009 ostateczna proporcja wyniosła 70%. Odliczenie podatku naliczonego winno zatem być zmniejszone w drodze korekty deklaracji VAT za styczeń 2010 (I kwartał 2010) o kwotę (85% - 70%) x 4400 = 660 zł. Według przedstawionego schematu przedsiębiorca będzie musiał dokonywać kolejnych korekt rocznych podatku naliczonego przy nabyciu (wytworzeniu) tego środka trwałego za lata od 2011 do 2014.

Jacek Trusiński

radca prawny

Kancelaria radców prawnych i adwokatów Pałucki Trusiński Hermelin www.ptlegal.pl

 

Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?

  Co piąta firma zamierza zatrudnić nowych pracowników

  Przedsiębiorcy myślą intensywnie o tym, jak najlepiej wykorzystać sytuację rosnącej konsumpcji. Blisko 18 proc. firm planuje inwestycje, głównie w sprzęt i maszyny. Równocześnie rośnie poziom zatrudnienia.

  Rejestr REGON. Przybyło nowych firm

  W maju w rejestrze REGON zarejestrowano 32,76 tys. firm, +5,0 proc. mdm - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ile firm zawiesiło swoją działalność?

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Luzowanie obostrzeń - większe limity w hotelach, otwarte dyskoteki

  Od 26 czerwca zwiększa się maksymalne obłożenie hoteli. Podniesiony zostanie też limit osób na targach, konferencjach i koncertach. Do limitów osób nie będą wliczały się osoby zaszczepione.

  Jacek Bisiński (Google): Agroturystyka wysoko w wyszukiwarkach [PODCAST]

  Jak podaje Google, w ostatnim miesiącu 7 na 10 wyszukiwań związanych z podróżami dotyczyło miejsc w Polsce, a 31% było związanych z zagranicą. Jakie kierunki najczęściej wpisujemy do wyszukiwarki? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak założyć PKK przez internet?

  Jak założyć PKK przez internet? Wystarczy że kandydat na kierowcę odwiedzi rządową stronę i po wypełnieniu zatwierdzi wniosek profilem zaufanym.

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu? Czy się da?

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu rejestracyjnego pojazdu? No i tu pojawia się pewien problem. Bo przepisy mówią nie o usunięciu, a raczej wykreśleniu.

  Gaz nie wbity w dowód: jak zalegalizować LPG w aucie?

  Gaz nie wbity w dowód? Jak zalegalizować obecność instalacji LPG w aucie? Błąd podczas montażu będzie kosztować kierowcę trochę... czasu!

  Łączenie w jednym oświadczeniu różnych zgód - wyrok NSA

  Czy łączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta jest zgodne z prawem?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Subskrypcyjny model sprzedaży - zagrożenia dla firm

  76 % internautów nie rozumie powodów, dla których należałoby płacić za dostęp do artykułów w sieci. Jest to poważna bariera dla rozwoju modelu subskrypcyjnego w polskich mediach.

  Konsultacje ws. uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią

  Zakończyły się dwustronne konsultacje między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na 2021 i 2022 r. Co dalej ze współpracą w dziedzinie rybołówstwa?

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  50% przedsiębiorców boi się o płynność [BADANIE]

  Co drugi przedsiębiorca z sektora MŚP stoi przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie płynności finansowej. Jednocześnie 3/4 firm ma odłożone środki pieniężne, po które może sięgnąć w razie potrzeby.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Mandat za brak wbitego haka. Ile wynosi?

  Mandat za brak wbitego haka: czy policjant może ukarać kierowcę grzywną? Jakie jeszcze konsekwencje oznacza brak haka w dowodzie rejestracyjnym?

  Czy mądrzejsze kraje są bogatsze?

  Przez lata prowadzono szeroko zakrojone badania nad związkiem między bogactwem a IQ, które w znacznym stopniu potwierdziły tezę, że inteligencja osobista wpływa na status finansowy. Zgromadzone dane niekoniecznie jednak dają pełny obraz sytuacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Startupowcy muszą nauczyć się rozmów z funduszami venture capital

  Pierwszy dialog między reprezentantem funduszu venture capital a start-upem przypomina nieco rozmowę kwalifikacyjną. Jest to pewna utarta konwencja, w ramach której padają podobne pytania: o model biznesowy, konkurencję, plan rozwoju czy oczekiwania względem wartości spółki.

  Bartosz Bąbrych: Pogłoski o śmierci polskiej fotowoltaiki są mocno przesadzone

  Trend na niezależność energetyczną i wytwarzanie własnego prądu jest już nie do odwrócenia - uważa Bartosz Bąbrych.