| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Prawo autorskie > Utwory pracownicze > Nabywanie przez pracodawcę praw autorskich pracowników

Nabywanie przez pracodawcę praw autorskich pracowników

Zdarza się, że w zakres obowiązków pracownika wchodzi stworzenie utworu. Powstaje wówczas pytanie, komu będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe do tego dzieła. W określonych sytuacjach przechodzą one na pracodawcę. Kiedy i w jakim zakresie pracodawca nabywa prawa autorskie do utworu pracownika?

Utwór pracowniczy to taki, który powstał jako rezultat wykonywania obowiązków pracowniczych. Zgodnie z ustawą, prawa autorskie majątkowe do utworu pracowniczego nabywa, z chwilą przyjęcia, pracodawca. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej.

Jak długo chronione są prawa autorskie?

Artykuł 12 prawa autorskiego pozwala stronom, czyli pracodawcy i pracownikowi, na dowolne uzgodnienie komu i w jakim zakresie będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego przez pracownika. Strony mogą nawet rozszerzyć zakres nabywania autorskich praw majątkowych przez pracodawcę o utwory, które nie były związane ze stosunkiem pracy łączącym podmioty.

Przepis dotyczy tylko autorskich praw majątkowych, a nie osobistych. Autorskie prawa osobiste są niezbywalne i nieograniczone w czasie i będą zawsze należały tylko i wyłącznie do twórcy.

Roszczenia twórcy za naruszenie praw autorskich

Należy też zwrócić uwagę, że omawiane regulacje prawa autorskiego, odnoszą się jedynie do przypadków, gdy strony łączy stosunek pracy, a więc nie obejmują sytuacji, w których ktoś pracuje w oparciu o umowę o dzieło czy umowę zlecenie.

Malarz namalował portret na zamówienie. Zawarł z zamawiającym umowę o dzieło. Pomiędzy stronami nie ma stosunku pracy (powstały w wyniku zawarcia umowy o pracę), a więc zamawiający nie przejmie autorskich praw majątkowych do portretu na podstawie omawianego przepisu prawa autorskiego.

Porozmawiaj o tym na naszym forum!

Ustawa wyraźnie wskazuje, że powstanie dzieła powinno należeć do zadań pracownika, zawartych na przykład w umowie albo bezpośrednich poleceniach pracodawcy. Jeżeli umowa o pracę nie precyzuje obowiązku stworzenia utworu, kluczowy stanie się cel stosunku pracy lub zgodny zamiar stron.

Samo powstanie dzieła w godzinach albo w miejscu pracy nie świadczy o pracowniczym charakterze utworu.

 Pan Jan pracuje jako księgowy. Napisał wiersz w swoim biurze, w godzinach pracy. Nie będzie to utwór pracowniczy, ponieważ napisanie wiersza nie należało do obowiązków pana Jana jako księgowego. Prawa autorskie majątkowe do wiersza będą przysługiwały jemu, a nie jego pracodawcy (SN w orz. z dnia 15 lipca 1957 r., I CR 643/56).

Czym jest dozwolony użytek osobisty?

Kiedy pracodawca nabywa prawa?

Autorskie prawa majątkowe do utworu pracowniczego przechodzą na pracodawcę z chwilą przyjęcia przez niego utworu. Do tego momentu prawa te posiada twórca. Przyjęcie utworu następuje wraz ze złożeniem przez pracodawcę oświadczenia o zaakceptowaniu utworu. Jeśli natomiast w ciągu sześciu miesięcy od złożenia utworu pracodawca nie zawiadomi pracownika o przyjęciu utworu lub potrzebie dokonania w nim zmian, utwór uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń (art. 13 ustawy prawo autorskie). Trzeba też zaznaczyć, że pracodawcy nie przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych do utworu jego pracownika, a tylko te, które są związane z realizacją celu umowy o pracę.

Omawiana regulacja dotyczy wszystkich rodzajów utworów poza dwoma wyjątkami – utworami naukowymi (art. 14 ust. prawo autorskie) i programami komputerowymi (art. 74).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »