reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Czy wypowiedzenia umowy o pracę na portalu społecznościowym jest prawidłowe?

Czy wypowiedzenia umowy o pracę na portalu społecznościowym jest prawidłowe?

Złożyliśmy pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę na portalu społecznościowym. Pracownik odwołał się do sądu pracy od tego wypowiedzenia. Czy dokonanie wypowiedzenia w opisany sposób jest prawidłowe?

 

Wypowiedzenie umowy o pracę dokonane we wskazany sposób nie jest prawidłowe, gdyż narusza przepisy o wymogu pisemnej formy wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie to jest jednak skuteczne, ponieważ tylko sąd pracy może uznać, że jest wadliwe.

 

UZASADNIENIE

 

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 Kodeksu pracy). Forma wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę przewidziana w Kodeksie pracy nie jest jednak formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności.

 

Oznacza to, że dokonanie wypowiedzenia w innej formie niż pisemna jest skuteczne i prowadzi do rozwiązania umowy o pracę. Jednak ze względu na niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenie może być kwestionowane przed sądem pracy.

 

Obowiązek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę „na piśmie” oznacza wymóg zachowania zwykłej formy pisemnej. Minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Jedyne odstępstwo od tego dotyczy możliwości złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej w sposób równoważny ze złożonym w formie pisemnej, ale pod warunkiem opatrzenia go bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym (art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego).

 

WAŻNE!

Wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej jest prawidłowe, jeżeli zostało opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym.

 

Podpis złożony na dokumencie identyfikuje osobę i ma na celu wykazanie, że dokument ten należy do osoby podpisującej. Świadczy on zarazem o tym, że dana osoba sporządziła ten dokument oraz że zgadza się z jego treścią.

 

Treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu może być sporządzona w różny sposób, np. pismem ręcznym, maszynowym, wydrukiem komputerowym itp. Istotne jest jednak, by pod tak przygotowanym dokumentem figurował własnoręczny podpis składającego wypowiedzenie umowy o pracę.

 

Wymaganie zachowania własnoręcznego podpisu nie jest spełnione, gdy nie jest to znak oryginalny, a jedynie odtworzony za pomocą kalki, kserokopiarki, skanera, faksu itp. Powyższych wymagań dotyczących składania wypowiedzenia nie spełnia z pewnością wypowiedzenie pracodawcy złożone pracownikowi na portalu społecznościowym. Nie jest ono bowiem sporządzone w formie pisemnej ani nie jest własnoręcznie podpisane przez pracodawcę lub osobę działającą w imieniu pracodawcy. Wypowiedzenie złożone na portalu społecznościowym nie jest również opatrzone bezpiecznym certyfikowanym podpisem elektronicznym.

 

PRZYKŁAD

Pracodawca postanowił wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. Wysłał go pracownikowi zwykłą drogą mailową, a następnie w tym samym dniu oryginał pisma został wysłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W tej sytuacji nie dochodzi do naruszenia przepisów o formie wypowiedzenia umowy o pracę, gdyż wysłanie pracownikowi pisma drogą mailową stanowi jedynie dodatkową informację dla pracownika o wypowiedzeniu.

 

Niedochowanie formy pisemnej wypowiedzenia umowy o pracę nie jest równoznaczne z brakiem skutku doręczenia złożonego wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożone bez zachowania formy pisemnej jest skuteczne, ale może być kwestionowane przed sądem pracy jako niezgodne z prawem. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę dokonane w niewłaściwej formie stanowi naruszenie przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu (art. 45 § 1 Kodeksu pracy) lub rozwiązywaniu umów o pracę (art. 56 § 1 Kodeksu pracy), co może pociągnąć za sobą uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenie do pracy lub zasądzenie odszkodowania od pracodawcy. Wymaga to jednak wystąpienia pracownika na drogę sądową.

 

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę może więc zostać dokonane przez każde zachowanie się pracodawcy ujawniające jego wolę w sposób dostatecznie zrozumiały, w tym również bez dochowania formy pisemnej. Jednak niezachowanie formy pisemnej powoduje wadliwość wypowiedzenia umowy o pracę. Od daty doręczenia wypowiedzenia umowy biegnie termin do złożenia pozwu o uznanie danego wypowiedzenia za bezskuteczne.

 

PRZYKŁAD

Pracodawca podczas rozmowy z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony powiadomił go ustnie o rozwiązaniu umowy o pracę. Wypowiedzenie to jest skuteczne, ale wadliwe. Złożenie w formie ustnej oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę spowoduje rozpoczęcie biegu terminu do wystąpienia z powództwem o uznanie za bezskuteczne tego wypowiedzenia albo o odszkodowanie.

 

Małgorzata Mędrala

radca prawny

Podstawa prawna:

• art. 30 § 3, art. 45 § 1, art. 56 § 1, art. 264 § 1 Kodeksu pracy,

• art. 60, art. 74, art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi od ponad 25 lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama