REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

W 2008 roku pracodawca zapłaci nie tylko wyższe minimalne wynagrodzenie

Dorota Twardo
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2008 r. wzrasta płaca minimalna. Oznacza to również zwiększenie wynagrodzenia osoby wykonującej pracę w porze nocnej, a także wzrost innych świadczeń należnych pracownikowi.

Pracodawcy od stycznia muszą uważać m.in. przy wypłacaniu dodatków za pracę w porze nocnej czy dokonując potrąceń z wynagrodzeń pracowników. Muszą także ze szczególną uwagą ustalać podstawę wymiaru zasiłków, a jeśli płacą za siebie preferencyjny ZUS, powinni pamiętać również o wzroście minimalnej podstawy wymiaru składek.

REKLAMA

Dodatek za pracę w porze nocnej

Od stycznia wzrastają kwoty dodatku za godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek ten wynosi bowiem 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest uzależniony od czasu pracy w poszczególnych miesiącach.

W celu obliczenia dodatkowego wynagrodzenia za godzinę pracy w porze nocnej obowiązujące minimalne wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Kwota dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2008 roku wynosi:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• styczeń:

1126 zł : 176 godzin = 6,40 zł/godz.

6,40 zł/godz. x 20 proc. = 1,28 zł/godz.

• luty

1126 zł : 168 godzin = 6,70 zł/godz.

6,70 zł/godz. x 20 proc. = 1,34 zł/ godz.

• marzec

1126 zł : 160 godzin = 7,04 zł/godz.

7,04 zł/godz. x 20 proc. = 1,41 zł/godz.

• kwiecień

1126 zł : 176 godzin = 6,40 zł/godz.

6,40 zł/godz. x 20 proc. = 1,28 zł/godz.

• maj

1126 zł : 152 godziny = 7,41 zł/godz.

7,41 zł/godz. x 20 proc. = 1,48 zł/godz.

• czerwiec

1126 zł : 168 godzin = 6,70 zł/godz.

6,70 zł/godz. x 20 proc.= 1,34 zł/ godz.

• lipiec

1126 zł : 184 godziny = 6,12 zł/godz.

6,12 zł/godz. x 20 proc. = 1,22 zł/godz.

• sierpień

1126 zł : 160 godzin = 7,04 zł/godz.

7,04 zł/godz. x 20 proc. = 1,41 zł/godz.

• wrzesień

1126 zł : 176 godzin = 6,40 zł/godz.

6,40 zł/godz. x 20 proc. = 1,28 zł/godz.

• październik

1126 zł : 184 godziny = 6,12 zł/godz.

6,12 zł/godz. x 20 proc. = 1,22 zł/godz.

• listopad

1126 zł : 144 godziny = 7,82 zł/godz.

7,82 zł/godz. x 20 proc. = 1,56 zł/godz.

• grudzień

1126 zł : 168 godzin = 6,70 zł/godz.

6,70 zł/godz. x 20 proc.= 1,34 zł/ godz.

Zatem praca w porze nocnej będzie najlepiej wynagradzana w listopadzie 2008 r., najgorzej natomiast w lipcu i październiku 2008 r.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Wzrost płacy minimalnej ma również wpływ na wysokość innego składnika wynagrodzenia, a mianowicie odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Jej wysokość zależy od zakładowego stażu pracy, ale jednocześnie jest ograniczona kwotowo i nie może przekraczać 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Od 1 stycznia 2008 r. jest to kwota:

1126 zł x 15 = 16 890 zł.

Najniższy wymiar zasiłku dla pracowników

Od stycznia podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. tego wynagrodzenia.

Dla pracowników w pierwszym roku pracy wynosi ona:

• 1126 zł x 80 proc. = 900,80 zł,

• 900,80 zł x 13,71 proc. = 123,50 zł,

• 900,80 zł - 123,50 zł = 777,30 zł.

Dla pracowników w kolejnych latach zatrudnienia najniższa podstawa wymiaru składek wynosi:

• 1126 zł x 13,71 proc.= 154,37 zł,

• 1126 zł - 154,37 zł = 971,63 zł.

Kwoty wolne od potrąceń

Od stycznia ze szczególną uwagą należy dokonywać potrąceń z wynagrodzeń pracowników. Wzrost płacy minimalnej spowodował bowiem również podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń.

Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Natomiast przy potrąceniach na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych kwota wolna jest odpowiednio mniejsza i wynosi:

• 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

• 90 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

Zmiana podstawy wymiaru

Od stycznia 2008 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, które opłacają składki ZUS na preferencyjnych warunkach, muszą pamiętać o zmianie podstawy ich wymiaru.

Dla niektórych osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek stanowi bowiem kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2008 r. wynosi ona: 1126 zł x 30 proc. = 337,80 zł.

PRZYKŁAD: KWOTA WOLNA OD POTRĄCEŃ

Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń dla pracownika, który zamieszkuje w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, i złożył oświadczenie PIT-2, upoważniające do pomniejszania podatku o kwotę wolną?

Ustalamy składki na ubezpieczenia społeczne:

• składka emerytalna:

1126 zł x 9,76 proc. = 109,90 zł,

• składka rentowa:

1126 zł x 1,5 proc. = 16,89 zł,

• składka chorobowa:

1126 zł x 2,45 proc. = 27,59 zł,

• łączna kwota składek społecznych:

109,90 zł + 16,89 zł + 27,59 zł = 154,38 zł.

Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy:

• podstawa opodatkowania

1126 zł - 154,38 zł - 111,25 zł = 860,37 zł; po zaokrągleniu 860 zł,

• kwota podatku:

860 zł x 19 proc. = 163,40 zł,

163,40 zł - 48,90 zł = 114,50 zł.

Przy obliczaniu kwoty wolnej od potrąceń nie uwzględniamy składki na ubezpieczenie zdrowotne, również nie zaokrąglamy zaliczki na podatek, ponieważ nie jest ona faktycznym podatkiem

Ustalamy kwotę wolną od potrąceń:

1126 zł - 154,38 zł - 114,50 zł = 857,12 zł.

Kwoty wolne od potrąceń:

• w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi:

857,12 zł x 75 proc. = 642,84 zł,

• w przypadku potrąceń kar pieniężnych:

857,12 zł x 90 proc. = 771,41 zł,

• przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca:

857,12 zł x 80 proc. = 685,70 zł.

PRZYKŁAD

PODSTAWA WYMIARU WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY

Od marca 2005 r. pracownik jest zatrudniony w firmie na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia. W styczniu 2008 r. zachorował. Jak należy ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu za czas choroby wynagrodzenia?

Podstawę wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od stycznia do grudnia 2007 r.

Podstawa wymiaru za okres od stycznia do czerwca 2007 r.:

936 zł x 18,71 proc. = 175,13 zł,

936 zł - 175,13 zł = 760,87 zł.

760,87 zł x 6 miesięcy = 4565,22 zł.

Podstawa wymiaru za okres od lipca do grudnia 2007 r.:

936 zł - 15,71 proc. = 147,05 zł,

936 zł - 147,05 zł = 788,95 zł.

788,95 zł x 6 miesięcy = 4733,70 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie liczone z okresu od stycznia do grudnia 2007 r.:

4565,22 zł + 4733,70 zł = 9298,92 zł,

9298,92 zł : 12 miesięcy = 774,91 zł.

Ponieważ ustalona podstawa będzie niższa od obowiązującego w styczniu minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. tego wynagrodzenia, należy ją wyrównać do tej kwoty.

DOROTA TWARDO

specjalista ds. kadr i płac Audyt Doradztwo Finanse Lidmar

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

Art. 871 par. 1, art. 91 par. 2, art. 1518 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Par. 4b rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.).

Art. 18a, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

Art. 8 pkt 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.).

Art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  REKLAMA

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  REKLAMA