Kategorie

Jak rozliczyć w pkpir zwrot dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Anna Piórkowska
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Rozliczam się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W marcu br. otrzymałem dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z dotacji tej kupiłem komputer (składnik wyposażenia) oraz maszynę szwalniczą (środek trwały). W sierpniu urząd pracy nakazał mi zwrot tej dotacji, ponieważ podjąłem w tym okresie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Jak zwrot tej dotacji rozliczyć w pkpir?

RADA

Zwrot dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie powoduje dla podatnika korekty przychodów, ponieważ dotacja jest zwolniona od podatku. Podatnik nie wykazywał jej w przychodzie. Wydatki na składniki wyposażenia stanowią nadal dla podatnika koszt uzyskania przychodów. Zwrot dotacji do urzędu pracy oznacza natomiast prawo zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym - na pokrycie kosztów pomocy prawnej i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia). W praktyce ten rodzaj dofinansowania należy załatwiać w powiatowym urzędzie pracy (dalej PUP). Wysokość dofinansowania z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem uzyskania tego dofinansowania jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej i złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu pracy. Podstawą przyznania dofinansowania jest pisemna umowa zawarta przez zainteresowanego ze starostą.

Uzyskane środki można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, zakup materiałów i surowców oraz na działalność promocyjną. Firma musi funkcjonować co najmniej rok, aby PUP nie zażądał zwrotu dofinansowania (art. 46 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia). Obowiązek zwrotu środków nastąpi również, jeżeli otrzymujący dofinansowanie naruszył inne warunki umowy. W jednym z oświadczeń składanych do wniosku bezrobotny deklaruje, że nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (§ 6 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej - Dz.U. Nr 62, poz. 512; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 30, poz. 156). Złamanie warunków tego oświadczenia oznacza konieczność zwrotu dotacji. Zwrot środków z odsetkami, liczonymi od dnia otrzymania dotacji, powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu (§ 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z 17 kwietnia 2009 r.).

Dotacja jako przychód

Przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 updof). Środki przyznane przez PUP na podjęcie działalności gospodarczej korzystają jednak ze zwolnienia od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 121 updof). Oznacza to, że otrzymanej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej podatnik nie musi wykazywać w przychodzie, niezależnie od celu, na którą zostanie przeznaczona.

Wydatki sfinansowane z dotacji jako koszt

Podatnik może zaliczyć do kosztów wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do wydatków tych nie ma zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 updof), z wyjątkiem wydatków na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych, które podlegają amortyzacji. Wyłączone z kosztów są odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, która została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie (art. 23 ust. 1 pkt 45 updof). W efekcie odpisy amortyzacyjne od środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji przyznanej przez PUP nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 8 czerwca 2009 r., nr ITPB1/415-191/09/AK:

Reasumując, wydatki na nabycie wyposażenia, sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku gdy otrzymaną dotację wnioskodawca przeznaczy na zakup środków trwałych, winny one być, bez względu na źródło finansowania, ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednakże podkreślić należy, iż odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, których zakup został sfinansowany z otrzymanych środków, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Zwrot dotacji

Zwrot dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie powoduje dla podatnika korekty przychodów, ponieważ dotacja jest zwolniona od podatku. Podatnik nie wykazywał jej wcześniej w przychodzie. Wydatki na składniki wyposażenia nadal stanowią dla podatnika koszt uzyskania przychodów. Wydatki te wykazują związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie są wyłączone z kosztów na podstawie art. 23 updof. Zwrot dotacji nic nie zmienia w tym zakresie. Zwrot dotacji do PUP oznacza natomiast prawo zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji. Zwrot przez podatnika dotacji oznacza bowiem, że przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 updof nie ma już zastosowania. W miesiącu zwrotu dotacji podatnik ma prawo zaliczyć dokonywane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów. W miesiącu tym podatnik powinien zaliczyć do kosztów całość odpisów amortyzacyjnych przypadających za okres od wprowadzenia środka do ewidencji do zwrotu dotacji do PUP. Nie są natomiast kosztem dla podatnika kwoty wydatkowane na zwrot dotacji wraz z odsetkami. Wydatki na zwrot dotacji z odsetkami nie wykazują związku z przychodem podatnika (art. 22 updof).

PRZYKŁAD

Henryk Nowak otrzymał w marcu 2010 r. środki przyznane przez PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ze środków tych kupił w marcu:

komputer - wartość 2300 zł,

maszynę szwalniczą - wartość 12 300 zł.

Komputer podatnik zaliczył do składników wyposażenia, a wydatek zaliczył bezpośrednio do kosztów. Maszynę szwalniczą (rodzaj 557 KŚT) podatnik ujął w marcu w ewidencji środków trwałych. Jako podatnik rozpoczynający działalność dokonał od niej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (art. 22k ust. 7 updof). Odpisu tego nie zaliczył jednak do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 45 updof). 28 sierpnia br. pan Nowak zwrócił do PUP dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W sierpniu ma prawo zaliczyć do kosztów jednorazowy odpis amortyzacyjny od maszyny szwalniczej. Od momentu zwrotu dotacji art. 23 ust. 1 pkt 45 updof nie ma już zastosowania do maszyny szwalniczej.

Zapis w pkpir

• art. 46 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz. 531

• art. 21 ust. 1 pkt 121, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228

Anna Piórkowska

księgowa

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Fabryka Toyoty w Polsce: podwajają produkcję hybryd

  Fabryka Toyoty w Polsce podwaja produkcję napędów hybrydowych. Wynika to z dużego zapotrzebowania produkcyjnego modeli Yaris i Yaris Cross.

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...

  Auto zastępcze na czas naprawy z AC

  Auto zastępcze na czas naprawy z AC: czy taka usługa jest rynkowym standardem? Jeżeli tak, to na czym konkretnie polega?

  Samochód zastępczy z OC sprawcy. Jakie są zasady?

  Samochód zastępczy z OC sprawcy należy się każdemu poszkodowanemu. Na jakiej zasadzie to działa? Zaraz o tym opowiemy.

  Wyniki budownictwa w sierpniu 2021 roku

  Wyniki budownictwa. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,2% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 10,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 3,3%.

  Filmowe gwiazdy za grosze. Top 5 moto-legend kina

  Samochody z filmów muszą być drogie? Zależy które wybierzesz. Dziś przygotowaliśmy listę pięciu modeli, które kosztują dziś mniej niż 30 tys. zł.

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy. To możliwe?

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy: kiedy otrzyma je kierowca? Gdy policjant uzna, że konieczne jest sprawdzenie kwalifikacji prowadzącego.

  Toyota Yaris Cross: hybrydowa i miejska. Co o niej wiadomo?

  Toyota Yaris Cross już w listopadzie zadebiutuje na polskim rynku. Już dziś marka zebrała blisko 1900 zamówień na to auto. Co o nim wiadomo?

  Jak Zafira z Zafirą, czyli porównanie generacji A i B

  Zafira A i B przypominają ojca i syna. Swoje odpracowali, następców się dorobili, więc czas posiedzieć i pogadać. Jak ojcu i synowi na emeryturze?

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.