Kategorie

Jak opodatkować sprzedaż na aukcjach internetowych

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
inforCMS
Handel na aukcjach internetowych kwitnie. Jednak działalność w sieci wiąże się z pewnymi obowiązkami podatkowymi. Jakimi?

Reklama

- Niestety, również tego rodzaju działalność podlega opodatkowaniu, pomimo pozornej wolności i swobody panującej w handlu przez internet. W przypadku handlu na aukcjach należy w szczególności brać pod uwagę trzy rodzaje podatków: podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek dochodowych od osób fizycznych (PIT). Warto jednak podkreślić, że w pewnych okolicznościach, np. przy nabywaniu towarów spoza Unii Europejskiej, pojawi się również konieczność zapłaty cła, a nawet akcyzy. Zakres i sposób opodatkowania konkretnej osoby prowadzącej handel na aukcjach internetowych będzie zależał głównie od skali tej działalności, jej ciągłości, charakteru (np. w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej bądź też poza taką działalności) oraz rodzaju sprzedawanych produktów (nowe, używane itd.). Wiele w tym względzie należy od skali prowadzonej działalności. Jeżeli mamy do czynienia jedynie ze sporadycznymi sprzedażami bądź zakupami dokonywanymi za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, a wartość sprzedawanych bądź kupowanych towarów nie jest znaczna, to również zakres opodatkowania będzie nieznaczny albo w ogóle czynności takie nie będą podlegały opodatkowaniu. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy podatnik będzie dokonywał sprzedaży na znaczną skalę i w sposób ciągły. Wtedy taka osoba będzie musiała rozliczać się jak każdy inny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

Warto także zwrócić uwagę, że w świetle polskich przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlega nie tylko działalność handlowa, ale również sprzedaż pojedynczych rzeczy. Zatem, nie jest tak, że opodatkowanie sprzedaży dotyczy jedynie handlarzy internetowych. Opodatkowaniu PIT może bowiem podlegać również osoba, która jedynie jednorazowo dokona sprzedaży należącej do niej rzeczy, jeżeli rzecz ta nie była przez nią używana dłużej niż przez pół roku. Nie można również zapominać, że często to na kupującym, a nie na sprzedającym ciąży obowiązek podatkowy w wyniku dokonanej transakcji. Jest tak w szczególności w odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych, który w przypadku umów sprzedaży ciąży wyłącznie na kupującym.

Czy od każdej sprzedanej rzeczy, np. na Allegro, trzeba płacić podatek?

- Co do zasady tak, niemniej jednak, w pewnych okolicznościach, sprzedaż rzeczy na aukcji internetowej może korzystać ze zwolnienia z niektórych podatków albo im nie podlegać. Ponadto, w wielu sytuacjach dana sprzedaż będzie opodatkowana, ale obowiązek podatkowy w tym względzie będzie ciążył na kupującym, a nie na sprzedającym.

Reklama

Nie będzie podlegała PCC sprzedaż rzeczy, które podlegają VAT lub są z tego podatku zwolnione (poza pewnymi wyjątkami dotyczącymi głównie nieruchomości), bądź wartość sprzedawanej rzeczy ruchomej nie przekracza kwoty 1 tys. zł. Z kolei PIT nie będzie należny, jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej została dokonana poza działalnością gospodarczą podatnika i po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym rzecz ta została przez sprzedawcę nabyta.

Można zatem przyjąć, że w większości przypadków, w których sprzedaż ma charakter incydentalny, a przedmiotem transakcji są rzeczy używane, jedynym obowiązkiem będzie ewentualne rozliczenie przez kupującego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kiedy zatem wystąpi konieczność zapłaty PCC, a kiedy VAT?

- Zgodnie z generalną zasadą nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne opodatkowane VAT oraz zwolnione z tego podatku (poza pewnymi wyjątkami, np. umowa sprzedaży nieruchomości, kiedy to nawet przy zwolnieniu takiej sprzedaży z VAT PCC będzie należny). W praktyce oznacza to, że PCC powinien być rozliczony przez kupującego (na nim bowiem ciąży obowiązek podatkowy z tego tytułu), w sytuacji gdy sprzedający nie naliczył VAT do ceny za sprzedawany produkt, a kupujący nie ma pewności, że sprzedający powinien był naliczyć VAT albo nie był do tego zobowiązany ze względu na zwolnienie z VAT. Jest to oczywiście podejście ostrożne, albowiem sprzedawca mógł np. nie naliczyć VAT celowo, pomimo ciążącego na nim obowiązku, niemniej jednak ogranicza ono w sposób istotny ryzyko podatkowe po stronie kupującego.

Z kolei patrząc z punktu widzenia sprzedającego, VAT powinien być naliczony w sytuacji, gdy osoba ta działa jako podatnik VAT, tj. prowadzi sprzedaż w sposób częstotliwy albo jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar dokonywania sprzedaży w sposób częstotliwy, a ponadto realizowana sprzedaż nie korzysta ze zwolnienia z VAT. Ze względu na często trudno uchwytną granicę pomiędzy działaniem jeszcze jako niepodatnik VAT a działaniem już jako podatnik VAT wskazane jest analizowanie każdego przypadku osobno.

Czy podatnik, który działa w sieci, powinien założyć działalność gospodarczą?

- Zgodnie z ustawą o PIT, działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa itd. prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Zatem, jeżeli dana osoba zajmuje się sprzedażą za pomocą aukcji internetowych, a działalność ta ma charakter ciągły i zorganizowany, to osoba taka powinna zarejestrować się jako przedsiębiorca i rozliczać podatek dochodowy na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.

Oczywiście pojawia się pytanie, co oznaczają pojęcia zorganizowany i ciągły w rozważanym kontekście. Nie ma w tym zakresie definicji ustawowej, a zatem należy oprzeć się na potocznym rozumieniu tych terminów. Z działalnością zorganizowaną będziemy mieli do czynienia m.in. wtedy, gdy sprzedający będzie prowadził ją w oparciu np. o stałe biuro, specjalnie nabyte w tym celu wyposażenie (komputer, drukarka, szybkie łącze internetowe itd.), magazyn, czy też stałe kontrakty z dostawcami/nabywcami towarów i usług. Z kolei działalność będzie miała charakter ciągły, jeżeli sprzedający w sposób mniej lub bardziej regularny będzie wystawiał rzeczy na aukcji internetowej. Przy czym warto w tym miejscu podkreślić, że na ciągłość takiej działalności nie będą miały wpływu przerwy w handlu, które są krótkotrwałe, albo mają inne podłoże niż brak woli dalszego prowadzenia działalności.

Należy zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię, a mianowicie, czy prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie bardziej korzystne dla danego podatnika niż sprzedaż poza taką działalnością (abstrahuję tu od sytuacji, w której podatnik de facto prowadzi działalność gospodarczą, ale stara się to ukryć). Prowadząc działalność gospodarczą, podatnik może bowiem, co do zasady, potrącać koszty podatkowe swojej działalności (komputera, drukarki, łącza internetowego, magazynu itp.), może rozliczać podatek dochodowy według 19-proc. stawki liniowej, nie musi obawiać się konieczności wykazywania władzom skarbowym, że nie prowadzi działalności gospodarczej, czy wreszcie, staje się bardziej wiarygodny dla potencjalnych kupujących. Jak się wydaje, dokonywanie sprzedaży na aukcjach internetowych w ramach działalności gospodarczej będzie szczególnie korzystne dla osób sprzedających nowe towary, zakupione z przeznaczeniem do odsprzedaży. Z kolei najmniej korzystne wydaje się dokonywanie sprzedaży w ramach działalności gospodarczej, gdy przedmiotem sprzedaży są wyłącznie rzeczy używane dłużej niż pół roku od ich nabycia (zwolnione z PIT). W takiej bowiem sytuacji koszty działalności nie powodują obniżenia przychodu, z uwagi na jego brak. W efekcie koszty utrzymania działalności gospodarczej mogą przekroczyć wartość związanych z nią benefitów dla podatnika.

Czy sprzedaż jednorazowa na aukcji internetowej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego?

- Generalnie tak. Niemniej jednak, w wielu przypadkach ma miejsce wyłączenie z opodatkowania takich transakcji. W szczególności nie będzie podlegała opodatkowaniu jednorazowa sprzedaż rzeczy ruchomej o wartości rynkowej nieprzekraczającej kwoty 1 tys. zł. Warunkiem braku opodatkowania w takim przypadku jest również to, aby sprzedaż ta była dokonana poza działalnością gospodarczą sprzedającego, a sprzedawana ruchomość była starsza niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym została nabyta. Wskazany przypadek jest dość szczególny. W większości jednak sytuacji podatnicy powinni liczyć się z opodatkowaniem transakcji dokonywanych na aukcjach internetowych przynajmniej w zakresie PCC (podatek płatny przez nabywcę) oraz ewentualnie podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od sprzedającego.

Należy jednocześnie mieć na uwadze, że kilka jednorazowych sprzedaży dokonanych za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, pomimo swojej odrębności, może zostać uznane przez władze skarbowe za działalność prowadzoną w sposób ciągły i częstotliwy. W rezultacie sprzedawca taki może zostać zobowiązanych do rozliczenia podatków (PIT i VAT) jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Czy fiskus sprawdza podatników działających w sieci?

- Wszędzie tam, gdzie dochodzi do obrotu gospodarczego, organy podatkowe nie tylko mają prawo, ale i również obowiązek kontrolowania, czy nie doszło do uszczuplenia bądź narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych. Zatem wraz ze wzrostem popularności aukcji internetowych, a co za tym idzie, poziomem obrotów w tego rodzaju handlu, należy się spodziewać wzrostu zainteresowania tym zagadnieniem przez władze skarbowe. Szczególnie narażeni na czynności kontrolne z pewnością są podatnicy, którzy uczynili sobie z handlu na aukcjach stałe źródło dochodu.

Pomimo że internet zapewnia pewną anonimowość, w praktyce okazuje się, że w większości przypadków nie ma większego problemu z ustaleniem personaliów osób z niego korzystających. W efekcie, jak się wydaje, bardzo trudno będzie ukryć przez podatnika, chcącego uniknąć opodatkowania, prowadzonej przez niego działalności handlowej za pośrednictwem serwisów aukcyjnych. Ta trudność będzie tym większa, im większa będzie skala działalności handlowej oraz chęć uzyskania pozytywnego wizerunku przez sprzedającego, co będzie wymagało utrzymywania stałego konta w jednym serwisie aukcyjnym.

Jak można również zauważyć z doniesień prasowych, władze skarbowe wykazują coraz większe zainteresowanie także w sferze handlu za pośrednictwem internetu.

Andrzej Pośniak

doradca podatkowy w Kancelarii CMS Cameron McKenna

 

Rozmawiała Ewa Matyszewska

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!